Ugrás a tartalomra

SZJA 2017

2018. január 1-től a munkahelyed nem csinálhatja meg az SZJA bevallásod, hanem a NAV fogja megcsinálni, amit vagy jóváhagysz vagy kijavítod. A legegyszerűbb módja ennek, ha van ügyfélkapud. Ha nincs, akkor is inkább azt javaslom, hogy csináltass, mert sokkal egyszerűbb ott kezelni a dolgokat. Ügyfélkaput már a Postán is lehet csináltatni.

 

NAV tájékoztató levele SZJA témában, akinek van ügyfélkapuja

TISZTELT ÜGYFELÜNK!


Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) idén is az Ön segítségére lesz, és elkészíti a személyijövedelemadó-bevallásának tervezetét, melyet a munkáltatója, kifizetője által megadott adatokból állít össze.
Ön rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, így a tervezetet 2018. március 15-től megnézheti a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon.
Ha egyetért az adóbevallási tervezettel és elfogadja azt, akkor a tervezet az Ön személyijövedelemadó-bevallásává válik.
Abban az esetben, ha nem ért egyet a bevallási tervezet adataival, vagy olyan jövedelmet is szerzett tavaly, amely nem munkáltatótól vagy kifizetőtől származott, a tervezetet az elektronikus beadás előtt ki kell egészítenie.
Ne feledkezzen el az adója 1+1 százalékának felajánlásáról sem, melyet az online felületen szintén május 22-ig tehet meg.

Szolgáltatásainkkal igyekszünk kényelmesebbé tenni adóügyeinek intézését. Munkatársaink személyesen is, az ország bármely ügyfélszolgálatán rendelkezésére állnak és készséggel segítenek Önnek. További információkért látogasson el a www.nav.gov.hu honlapra, vagy hívja a NAV Infóvonalát a 1819-es telefonszámon.

 

Akinek nincs ügyfélkapuja

Ha Önnek még nincs Ügyfélkapu regisztrációja, az adóbevallási tervezet postázását 2018. március 19-éig kérheti.

Igényét adóazonosító jelének és születési dátumának megadásával az alábbi módokon jelezheti:

 • SMS-ben a 06-30/344-4304 telefonszámon a következő formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn,
 • a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon, melyet itt érhet el,
 • levélben kötetlen formában (megadva adóazonosító jelét és születési dátumát),
 • a NAV ügyfélszolgálatán személyesen vagy
 • a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül.

2018. március 19. után az igényét már csak személyesen a NAV ügyfélszolgálatain nyújthatja be. Az igénylés alapján adóbevallási tervezetét 2018. április 30-áig kapja meg postán.

A tervezet papíralapú kiküldését a webűrlap kitöltésével is kérelmezheti, melyet itt megtehet.

 

SZJA 2017

 

Adóelőlegnyilatkozat 2018

 

Mi az SZJA?

A személyi jövedelmet terhelő adó.

Személyi jövedelemadót a magánszemélyeknek kell fizetniük jövedelmük után. Az szja megfizetésével a magánszemélyek alkotmányos kötelezettségüknek megfelelően hozzájárulnak a közteherviseléshez.

A személyi jövedelemadózás az arányosság és a méltányosság elvén alapul. Célja az állami feladatok ellátásához szükséges adóbevétel biztosítása.

Főszabály szerint a magánszemély minden jövedelme adóköteles. Ettől eltérő rendelkezést csak törvény mondhat ki.

Az adó alapja az adóköteles bevételből a törvény szerint megállapított jövedelem. Az szja mértéke 2016-tól 15%.

 

A személyi jövedelemadó bevallási szabályok változása 2018. január 1-jétől

 

2018. január 1-jén hatályba lép az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, melynek következtében változnak a személyi jövedelemadó bevallás szabályai.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Ákr. saláta) 2018. január 1-jétől egyrészt áthelyezi a személyi jövedelemadó bevallási szabályokat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) rendelkezései közé [11-13. §], másrészt megszünteti a munkáltatói adómegállapítást, harmadrészt pedig bővíti az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárással érintett magánszemélyek körét az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyekkel és a mezőgazdasági őstermelőkkel.

A munkáltatói adómegállapítás megszűnése

2018. január 1-jén hatályát veszti az Szja tv. 14. §-ában foglalt, a munkáltatói adómegállapításra vonatkozó rendelkezés, ami azt is jelenti, hogy a munkáltató a 2017-es évre vonatkozóan már nem készítheti el a munkavállalók adóelszámolását.

Azoknak a munkáltatóknak tehát, amelyek eddig vállalták a munkáltatói adómegállapítás elkészítését, 2018. január hónapjában nem kell nyilatkoztatniuk a munkavállalókat arról, hogy a munkáltatói adómegállapítás lehetőségét választják-e.

Fontos felhívni azonban a figyelmet arra, hogy a munkáltatóknak, kifizetőknek továbbra is el kell készíteniük és 2018. január 31-éig át kell adniuk a magánszemélyek részére az összesített igazolást.

Ez a változás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a magánszemélyek kizárólag önadózással készíthetik el a személyi jövedelemadó-bevallásukat, hiszen az állami adó- és vámhatóság (NAV) – a nyilvántartásában szereplő, a munkáltatói, kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatai alapján – 2018-ban is elkészíti a magánszemélyek adóbevallási tervezetét, külön erre irányuló kérelem nélkül.

Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. március 15-étől az ügyfélkapun keresztül elérhetővé teszi, az adóbevallási tervezetek a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon tekinthetők meg.

Azok a magánszemélyek, akik nem rendelkeznek ügyfélkapu regisztrációval, a NAV valamennyi ügyfélszolgálatán, továbbá bármely megyei (fővárosi) kormányhivatalban, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalában, illetve a Magyar Posta Zrt. ügyfélszolgálatain is elvégezhetik az ügyfélkapu regisztrációt. (Részletes információk ezzel kapcsolatban a NAV honlapján elérhető 32. számú információs füzetben találhatók.)

Ügyfélkapu regisztráció hiányában a magánszemélyek 2018. március 19-éig kérhetik, hogy az állami adó- és vámhatóság papír alapon küldje meg az adóbevallási tervezetet. A kérelem többféle módon juttatható el az adóhatósághoz:

 • SMS-ben a +36 30 344 4304 telefonszámon 2018. január 8-tól (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn);

 • a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja);
 • a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon;
 • levélben kötetlen formában (megadva adóazonosító jelét és születési dátumát),
 • az ügyfélszolgálati irodákban személyesen vagy
 • az Általános Tájékoztató Rendszeren keresztül telefonon (telefonszám: 1819).

A bevallási kötelezettség teljesíthető a NAV honlapjáról elérhető WebNYK nyomtatványkitöltő program segítségével elkészített 17SZJA bevallás benyújtásával, illetve az ügyfélszolgálati irodákban is elérhető lesz a papír alapú 17SZJA nyomtatvány.

Ha a magánszemély 2018. május 22-éig  nem fogadja el egészíti ki, javítja az adóbevallási tervezetet, illetőleg nem nyújt be önadózóként elkészített 17SZA bevallást, akkor az adóbevallási tervezet adóbevallássá válik.

Az adó 1+1 százalékának felajánlására az eSZJA felületen szintén lehetőség van 2018. május 22-éig.

Adóbevallási tervezet az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek és a mezőgazdasági őstermelők részére

A NAV első alkalommal a 2017-es adóévre vonatkozóan adóbevallási tervezetet készítaz általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek és a mezőgazdasági őstermelők részére is, feltéve, hogy az adóhatóság nyilvántartásában foglalt, a munkáltatók, kifizetők által benyújtott bevallások, adatszolgáltatások adatai szerint ezen magánszemélyek az adóévben bevételt, jövedelmet szereztek.

Az adóbevallási tervezettel érintett új adózói körnek az adóbevallási tervezet felhasználásával vagy önadózás keretében bevallást kell benyújtaniuk. Ennek oka az, hogy ezeknek a magánszemélyeknek az esetek többségében olyan bevételeik keletkeznek, amelyek nem kifizetőtől származnak, illetve saját maguk dönthetik el, hogy milyen költségelszámolási módszert választanak, milyen kedvezményeket érvényesítenek.

Az ÁFA fizetésére kötelezett magánszemélyeknek és a mezőgazdasági őstermelőknek (családi gazdálkodók, családi gazdaság tagjai) az adóbevallási tervezetet ki kell egészíteniük az önálló tevékenységből származó, illetve az őstermelői tevékenység során keletkezett jövedelemre és az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekre vonatkozó adatokkal, vagyis esetükben az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezet a bevallási határidő leteltét követően nem válik bevallássá.

Ha azonban a mezőgazdasági őstermelő éves bevétele a 600 ezer forintot nem haladta meg, és ezért őstermelői bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania, akkor bevallási kötelezettség nem terheli.

A mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésére kötelezett magánszemélyek esetében a személyi jövedelemadó-bevallási határidő is módosul, az adóévet követő év február 25-éről május 20-ra (az idei évben 2018. május 22-ére).

Az egyéni vállalkozók személyijövedelemadó-bevallásával kapcsolatos újítás

Az idei évtől kezdve az egyéni vállalkozók az általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) helyett az egyszerűbb, letöltést nem igénylő, webes kitöltő felületen (WebNYK) készíthetik el a személyijövedelemadó-bevallást, mely felületen teljesíthetik az adófizetési kötelezettségüket is.

A korábban benyújtott személyijövedelemadó-bevallás lekérdezésének lehetősége

Az idei évben a webes kitöltő felületen a „LEKÉR” funkció kiválasztásával lehetőség nyílik a 2017-ben benyújtott 16SZJA bevallás, illetőleg az idei évben beküldött 17SZJA bevallás letöltésére is, mely megkönnyíti a személyijövedelemadó-bevallás javítását, helyesbítését, önellenőrzését.

A külföldi illetőségű magánszemélyek nyilatkozata

A külföldi illetőségű magánszemélyek 2018. április 30-áig nyilatkozhatnak arról, hogy őket a külföldi illetőségükre tekintettel a jövedelemszerzés adóévében Magyarországon adókötelezettség nem terhelte.

A nyilatkozat megtétele esetén a külföldi illetőségű magánszemélyek részére esetlegesen elkészített adóbevallási tervezet – az adózó javítása nélkül – az adóbevallási határidő leteltével nem válik bevallássá.

A bejelentés a „Nyilatkozat külföldi illetőségű magánszemély személyijövedelemadó-bevallás benyújtás alóli mentesítéséhez a 2017. adóévre” elnevezésű formanyomtatvány benyújtásával tehető meg, mely angol nyelven is elérhető honlapunkon.

A 2017-ben szerzett jövedelem bevallása
 

Bevallási tervezet

Kinek készít az adóhatóság automatikusan bevallási tervezetet?

Az adóhatóság elkészíti és 2017. március 15-től az ügyfélkapu használatával egy erre a célra létrehozott elektronikus felületen (WebNYK) elérhetővé teszi a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet

   • a magánszemélyek,
   • a mezőgazdasági őstermelők és
   • az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek

részére. 

Kinek nem készít a NAV bevallási tervezet?

A tevékenységét folytató egyéni vállalkozó részére a NAV nem készít adóbevallási tervezetet.

Ki kérheti papír alapon a bevallási tervezetet?

Az ügyfélkapuval nem rendelkező adózó, amennyiben bevallási kötelezettségének még nem tett eleget, 2018. március 15-éig postai úton, SMS-ben vagy elektronikus úton kérheti, hogy az állami adó- és vámhatóság az adóbevallási tervezetet papír alapon, postai úton továbbítsa részére.

Milyen adatokat tartalmaz a bevallási tervezet?

Az adóbevallási tervezet – amelyet az adóhatóság a magánszemély munkáltatója, kifizetője által megadott adatok alapulvételével készít - tartalmazza a magánszemély által az adóévben megszerzett,

 • a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó jövedelmet és annak adóját,

 • az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény hatálya alá tartozó jövedelmet és annak adóját,

 • az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerinti jogviszonyból származó, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mentesített keretösszeget meghaladó jövedelmet,

 • a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójára vonatkozó szabályokat tartalmazó törvény hatálya alá tartozó különadóalapot képező bevételt és annak adóját,

 • az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény szerinti százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját képező jövedelmet és az utána fizetendő egészségügyi hozzájárulást.

Mikor szükséges a bevallási tervezetet módosítani, kiegészíteni?

Ha az adózó

 • mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha e bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani s ezért ezzel összefüggésben bevallási kötelezettség nem terheli;

 • áfa fizetésre kötelezett magánszemély;

 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;

 • a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett adóelőleg-nyilatkozatában költség levonását kérte,

 • csereügyletből származó jövedelmet szerzett;

 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti-bírság fizetésére köteles;

 • nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles;

 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;

 • jövedelme külföldről származott, vagy külföldön (is) adóztatható;
 • nem belföldi illetőségű magánszemély és nem tett a 12/C. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot;

 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, ha a jövedelmet nem vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítja meg;

 • a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;

 • valamely bevételével összefüggésben az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szabályai szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;

 • valamely bevételével összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége keletkezett;

 • adóját e törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani.

Határidő: 2018. május 22. Eddig van lehetőség a bevallási tervezet javítására, kiegészítésére, elfogadására, az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozat leadására.

Magánszemély által elkészített bevallás

Az adózó maga készíti el szja bevallását, ha az adóévben:

 • egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette vállalkozói tevékenységét;

 • az adóévben csak olyan bevallási kötelezettség alá eső bevételt szerzett, amellyel összefüggésben kifizetőt adatszolgáltatási kötelezettség nem terhel, a bevételt nem kifizetőtől szerezte;

 • az adóbevallási tervezetet kiegészíteni vagy módosítani kívánja, de ügyfélkapuval nem rendelkezik.

Milyen nyomtatványon? 17SZJA

Kapcsolódó határidő:

 • egyéni vállalkozók számára: 2018. február 26.
 • magánszemélyek számára: 2018. május 22.
Hová nyújtható be a személyijövedelemadó-bevallás?
 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a bevallás postai úton történő benyújtására szolgáló, az adózó állandó lakcíme szerint kiválasztandó levelezési címeket:

Az adózó állandó lakcíme szerinti megye, kerület

Válaszborítékon feltüntetendő címek

Budapest I., II., III., IV., V., XIII. kerület

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (41)
1387 Budapest
Pf.: 45.

Budapest VI., VII., VIII., X., XIV., XV., XVI., XVII. kerület

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (42)
1438 Budapest
Pf.: 512.

Budapest IX., XI., XII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerület

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (43)
1476 Budapest
Pf.:93.

Pest megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (13)
1397 Budapest
Pf.: 535.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (05)
3550 Miskolc
Pf.: 286.

Heves megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (10)
3301 Eger
Pf.: 140.

Nógrád megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (12)
3101 Salgótarján
Pf.: 40.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (15)
4401 Nyíregyháza
Pf.: 38.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (16)
5002 Szolnok
Pf.: 53.

Hajdú-Bihar megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (09)
4001 Debrecen
Pf.: 83.

Csongrád megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (06)
6701 Szeged
Pf.: 66.

Bács-Kiskun megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (03)
6001 Kecskemét
Pf.: 83.

Békés megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (04)
5601 Békéscsaba
Pf.: 13.

Győr-Moson-Sopron megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (08)
9002 Győr
Pf.: 118

Zala megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (20)
8901 Zalaegerszeg
Pf.:135.

Vas megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (18)
9701 Szombathely
Pf.: 85.

Fejér megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (07)
8002 Székesfehérvár
Pf.: 345.

Veszprém megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (19)
8201 Veszprém
Pf.: 120.

Komárom-Esztergom megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (11)
2801 Tatabánya
Pf.: 154.

Baranya megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (02)
7602 Pécs
Pf.: 230.

Tolna megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (17)
7101 Szekszárd
Pf.: 108.

Somogy megye

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (14)
7401 Kaposvár
Pf.: 177.

NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (51)
1410 Budapest
Pf.: 137.

A magánszemély személyesen is benyújthatja szja-bevallását a NAV ügyfélszolgálatain, melyekről az ügyfélszolgálati keresővel (www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg) informálódhat a legegyszerűbben.

 
 
 
 

Forrás: nav.gov.hu

Figyelemfelhívás a munkáltatók, kifizetők által benyújtott járulékbevallások helyességének biztosítására vonatkozóan

 

Már több ügyfelem jelezte, hogy kapott egy értesítést az ügyfélkapujára egy ilyen tárgyú levelet, és szeretné tudni, hogy ez mi lehet és van-e vele dolga?

Az értesítés alapja a NAV által közzétett tájékoztató, miszerint a 2017. évi SZJA bevallást nem készítheti el a munkáltató, még ha akarná, akkor sem, mert a NAV fogja kötelező jelleggel elkészíteni, azon adatok alapján, amit a munkáltatók a 2017-es év folyamán mint járulékbevallást beadtak. Kivétel ez alól az egyéni vállalkozók.

SZJA - megszűnik a munkáltatói adómegállapítás, már a 2017. évi jövedelmekre sem lehet azt választani. A jövőben csak két lehetőség között kell választani: vagy önadózással (az 53-as bevallás benyújtásával) vagy az adóhatóság által készített bevallási tervezet jóváhagyásával, kiegészítésével, illetve javításával. Az adóhatóság – az egyéni vállalkozók kivételével – minden magánszemély számára készít a nyilvántartásaiban szereplő adatokból bevallási tervezetet.  Mezőgazdasági őstermelők, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek számára első alkalommal a 2017. évre vonatkozóan már készít bevallási tervezetet a NAV.

 

Mit jelent ez?

 

2018 elején a nav elérhetővé teszi az ügyfélkapudon a tervezett SZJA bevallásodat. Ha nincs ügyfélkapud, gyorsan csináltass egyet, ne az utolsó pillanatban kelljen kapkodni.

Ha belépsz az ügyfélkapun, az eSZJA Portál menüpont alatt lesz elérhető az SZJA bevallás tervezeted. Ezt le kell ellenőrizni.

 

Hogyan tudod leellenőrizni a NAV által elkészített SZJA bevallásodat?

2018. január 31-ig mindenkitől meg kell, hogy kapjad az 2017. évi jövedelmed, és az abból levont szja-t. Ha csak munkaviszonyod volt, akkor a munkáltatód fog adni egy M30-as nevű nyomtatvány, ami tartalmazza az éves jövedelmed és a levont adód. Ezt a nyomtatványt úgy tudod ellenőrizni, hogy a havi bérpapíron szereplő bruttó összegeket összeadod, ugyanezt teszed a levont szja összegekkel is, ezt fogja tartalmazni az M30-as nyomtatvány (jó esetben). Ha több munkahelyed volt, akkor több ilyen M30-sod lesz. Ilyenkor az összes bruttó jövedelmet és az összes levont SZJA összeget összeadod, ezt kell, hogy tartalmazza a NAV által készített SZJA bevallásod. Ez az alapeset, amit befolyásolhat a családi kedvezmény, ha van gyereked, és jogosult vagy a kedvezményre, vagy ha fizettél nyugdíjpéntárnak, egészségpénztárnak, nyugdíjbiztosítónak stb, és van még számos tényező, ami befolyásolhatja az SZJA bevallásod.

 

Mit tegyél, ha mindent rendben találtál?

Csak jóvá kell hagynod a bevallás tervezetet, és máris kész az szja bevallásod.

 

Mit tegyél, ha hibát találtál az adatokban?

Ha nem vagy biztos a dolgodban, mindenféleképpen keress fel egy könyvelőt. Vidd el az összes papírod, ami a 2017-es évet érinti, bármilyen jövedelem, munkabér, táppénz, álláskeresési járadék, gyerekkedvezményre jogosító igazolások, nyugdíjpénztári befizetések stb.

 

 

 

 

 

Na, az értesítés arra vonatkozik, hogy ha helytelen adat ment be év közben a NAV-hoz, akkor még most javítani kell a havi járulékbevallásokat, hogy ha elkészítik az szja tervezetet, akkor az már a helyes adatokra épüljön. Nyilván ezt a könyvelőd, bérszámfejtőd fogja elkészíteni, ha vállalkozó vagy. Ha minden rendben, további teendő nincs, ha van olyan hónap, amikor javítani kell a havi járulékbevallást, akkor ezt minél hamarabb meg kell tenni, azaz önellenőrizni kell.

 

A figyelemfelhívási értesítő itt olvasható.

 

Vállalkozói képzésünket azoknak ajánljuk, akik vállalkozás indításához szükséges átfogó alapismeretekhez szeretnének jutni.

Érdekel még más, a vállalkozásokkal kapcsolatos bejegyzéseink? Legnépszerűbb írásaink

Facebook oldalunkon vannak érdekes tartalmak, gyere és nézz be hozzánk!

Létrehoztuk a Facebookon a Vállalkozás Okosan csoportot, csatlakozz hozzánk!

 

 

 

Blog kategória

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.