KATA változások 2018

Jelenlegi hely

2 napos vállalkozás indítási tréning induló vállalkozásoknak

Hogyan tudsz "jól" indulni? Elmondjuk.

Következő időpont: 2018. január 23-24.

Elfogadott  kata változások 2018-ra - Adóváltozások 2018

  • nappali tagozatos katás nem lesz főállású - főállású kisadózó: a kisadózó, kivéve azt a kisadózót, aki a tárgyhó egészében megfelel az alábbi feltételek bármelyikének: a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, azaz 25.000 ft-ot kell fizetni

 

  • Katás ellátási alap -  a szociális hozzájárulási adó csökkentése miatt tovább nő a katásoknál az ellátási alap. A jelenlegi 50 ezer forintos tételes adó mellett 90 ezer forint az ellátási alap (nyugdíj, egészségbiztosítás), ami jövőre 94 400 forintra emelkedik. Aki a 75 ezer forintos adót fizeti, az 2018-ban a mostani 150 ezer forint helyett 158 400 forintra lesz biztosítva.

 

  • alanyi mentes egyéni vállalkozók pénzforgalmi bankszámla nyitása – ezt visszavonták, mégsem kell ilyet nyitni sem a katásoknak, sem az alanyi mentes egyéni vállalkozásoknak, de ha elérik az áfa határt, akkor nekik is muszáj! De a katás bt-nek viszont kötelező volt eddig is!

 

  • Kata megszűnés tartozás miatt - A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnik az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válása hónapjának utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható,nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot,azzal, hogy az állami adóhatóság visszavonja az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozatát, ha a kisadózó vállalkozás az adótartozását az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig megfizeti és a tartozás megfizetését igazolja;”

 

  • bevallásnak számít a bevételi nyilatkozat - A kisadózó vállalkozás az adóévet követő év február 25-ig az állami adóhatóság által rendszeresített, papír alapon vagy elektronikus úton benyújtott nyomtatványon nyilatkozatot tesz az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről. A nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül.

 

  • támogatás nem bevétel – ezt csak pontosították. A költségek fedezetére és fejlesztési célra kapott támogatások nem minősülnek a kisadózó vállalkozás bevételének, s ez visszamenően alkalmazható.

 

  • mikor lehet katás újra - pontosításra került, hogy az adóalanyiság megszűnését követő második év első napjától kezdődően lehet majd újra alkalmazni a KATA adózási módot.

 

  • kata mellett nem lehet ekhózni - az egyéni vállalkozó esetében nem lesz alkalmazható az EKHO szerinti adózás abban az esetben, ha KATA szerint adózik.

 

  • ügyvédi iroda is lehet katás -  2018-ra tervezett módosítás, - átmeneti rendelkezés hiányában legkorábban 2018. februártól lehet egy ügyvédi iroda adóalany, mivel a hatályos előírások szerint a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre. Hatályos törvényi előírás hiányában azonban a bejelentés 2017-ben nem tehető meg.

 

Vállalkozói képzésünkről

További információk a facebook oldalunkon és a Vállalkozás Okosan facebook csoportban.

Bővebben a katáról

Katás egyéni vállalkozás indítása

További népszerű írásaink

Adóváltozások 2018

Adóváltozások 2019

 

 

 

Képfeltöltés: 
KATA 2018
Blog kategória: 

Bemutatkozás

 

Üzleti terv készítésével, vállalkozás indítási, adó és számviteli tanácsadással foglalkozunk. Időről-időre vállalkozói képzést szervezünk azoknak, akik szeretnék megérteni, hogyan készül az üzleti terv, hogyan kell elindítani egy vállalkozást, hogyan kell kiválasztani a legoptimálisabb adózási módot, mi a pénzforgalmi szemlélet és hogyan értelmezzék számviteli eredményüket.

Vállalkozói képzés

 

Üzleti terv, vállalkozás indítás, adó és számviteli ismeretek - vállalkozást tervezőknek és vállalkozóknak.

Időtartam: 2 nap

Részletes ismertető

Rólunk

Vállalkozás indításban, adózásban, pénzügyi és üzleti működésben segítünk. Üzleti terv készítés, könyvelés, adótanácsadás, vállalkozói képzés található szolgáltatásaink között.

 

Elérhetőségeink