Ugrás a tartalomra

Egyéni vállalkozóknak, cégeknek, magánszemélyeknek

 

Alanyi mentes egyéni vállalkozónak kell pénzforgalmi bankszámla?

Katás egyéni vállalkozónak kell vállalkozói bankszámla?

Magánszemélyre vonatkozhat a vállalkozói bankszámlanyitási kötelezettség?

 

Kép
Anita Gyuri

 

Akkor először nézzük a törvényt! Az adózás rendje szabályozza a bankszámlanyitási kötelezettséget.

 

A megfizetés, a kiutalás módja

 

38. § (1) A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni … készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő fizetéssel is teljesítheti.

(1a) A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni … készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő fizetéssel is teljesítheti.

(1b) Magánszemély adózó - pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül - az állami adó- és vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét a külön jogszabályban meghatározott, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren keresztül internetes felületen bankkártyás (VPOS) fizetéssel is teljesítheti.

(2) A belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek - ideértve az egyéni vállalkozót is - (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó rendszeres gazdasági tevékenysége körében kizárólag pénzforgalmi számlát nyithat. Az első pénzforgalmi számlát a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adószámának közlésétől számított 15 napon belül kell megnyitni.

 

Mit jelent a pénzforgalmi bankszámla?

 

A pénzforgalmi bankszámla olyan bankszámla, amelyet ezzel a megjelöléssel nyit a bank. Sem a számla számából, sem az elnevezéséből nem állapítható meg tehát, hogy valamely bankszámla pénzforgalmi bankszámlának minősül-e vagy sem. Ez csupán attól függ, hogy a bankkal kötött szerződésben az adott számlát pénzforgalmi számlaként nyitották-e meg, vagyis a számlatulajdonos ügyfél megállapodott-e a bankkal arról, hogy az adott bankszámlát pénzforgalmi bankszámlának tekintik.

Ha a bankszámlaszerződésben nincsen kifejezett utalás arra, hogy a bankszámlát pénzforgalmi bankszámlaként nyitották meg, akkor a bankszámlát lakossági bankszámlának kell tekinteni.

A pénzforgalmi bankszámlává minősítés azért lényeges, mert a vállalkozások széles köre számára kötelező pénzforgalmi bankszámla nyitása. Nincsen azonban akadálya annak, hogy pénzforgalmi bankszámla nyitására nem kötelezett vállalkozások vagy éppen magánszemélyek nyissanak pénzforgalmi bankszámlát.

A hatályos jogszabály (a pénzforgalmi rendelet) maga is megkülönböztet kétféle pénzforgalmi bankszámlát: az egyik csoportba tartoznak az adózás rendjéről szóló törvény szerinti vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan törvényben vagy kormányrendeletben megállapított kötelezettség alapján megnyitott pénzforgalmi bankszámlák, a másik csoportot pedig a számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően kifejezetten pénzforgalmi bankszámlaként megnyitott bankszámlák képezik.

A pénzforgalmi bankszámla jelentősége, hogy a vállalkozók – egészen szűk körű kivételtől eltekintve – a pénzforgalmi bankszámlájukat kötelesek használni a vállalkozással kapcsolatos pénzügyi tranzakciókhoz, tehát mind az őket terhelő fizetési kötelezettségek teljesítéséhez, mind pedig az őket megillető fizetések “fogadásához”, egészében véve a pénzüket pénzforgalmi számlán kötelesek tartani.

Ez a kötelezettség azon alapul, hogy a vállalkozások működése pénzügyi szempontból ellenőrizhetőbb legyen a hatóságok, mindenekelőtt az adóhatóság számára, illetve hogy csökkenjen a készpénzforgalom. (Forrás: cégvezetés.hu)

 

Kinek kötelező?

 

  • cégnek (gazdasági társaságnak) – mindegy, hogy alanyi mentes vagy sem, katás bt vagy sem, ha cég, akkor kötelező
  • áfás egyéni vállalkozónak – katásnak is! a kata nem mentesít az áfa alól!
  • áfás magánszemélynek

 

azaz alanyi mentes egyéni vállalkozónak NEM kötelező.

 

Tervbe volt véve, hogy az alanyi adómentességet választó egyéni vállalkozók is pénzforgalmi számlanyitásra lesznek kötelezettek, de ez most jelen pillanatban füstbe ment tervnek tűnik. A 2017. november 14-én elfogadott adózás rendjéről szóló törvény 114. paragrafusa alapján pénzforgalmi számlát továbbra is csak az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyeknek és a jogi személyeknek kell nyitniuk.

A pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség elmulasztása magánszemély adózó esetében 200 ezer forintig, más adózó esetében 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

 A pénzforgalmi számlanyitást illetve megszüntetést az adóhatóságnak nem kell bejelenteni, azt a pénzintézet teszi meg. Változás 2018. január 1-től.

 

Külföldi bankszámla bejelentése NAV felé

 

2018. január 1-jétől a gazdasági társaság adózó a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül írásban köteles bejelenteni külföldi pénzintézetnél vezetett számlaszámait, a pénzintézet nevét, valamint a számla megnyitásának és lezárásának dátumát. A bejelentési kötelezettség elmulasztása, késedelmes vagy hiányos teljesítése esetén az állami adóhatóság 600 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adózót. 

A NAV-nak vannak már erről adatai, így nem érdemes eltitkolni az esetleg meglévő külföldi számlákat. A bankoknak ettől az évtől már kötelezően jelenteniük kell a külföldi tulajdonosokat. Még a svájci bankoknak is!. A bejelentés határideje 2018. január 31. lesz. Azokról a számlákról kell adatot szolgáltatni, melyek január elsején működnek.

 

Paypal, Bitcoin, Barion és társai - kell-e jelenteni a NAV felé, mint külföldi bankszámla?

 

Amit hivatalosan lehet tudni:

Be kell jelenteni a külföldi pénzintézet nevét, a bankszámla számát, a számla megnyitásának napját.

25. rovat: Külföldi pénzintézetnél vezetett bankszámlaszámok bejelentése

Az Art. 1. sz. melléklet 1.24. és 22. pontja alapján a gazdasági társaság adózó köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz a külföldi pénzintézetnél vezetett valamennyi érvényes számlaszámát, a számlát vezető külföldi pénzintézet nevét, valamint a számla megnyitásának és lezárásának napját,

a)      a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül, illetve

b)      új számla megnyitása, vagy a korábban bejelentett bankszámla lezárása illetve a bejelentett számlához kapcsolódó módosítás esetén a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül (figyelemmel az Art. 44. §-ára).

Tekintettel arra, hogy az Art. a bejelentkezési kötelezettség alanyaként a gazdasági társaságokat nevesíti, így arra csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:89. § (1) bekezdése szerinti ügyfelek kötelesek, azaz a közkereseti társaságok, betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok valamint a részvénytársaságok.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket arra, hogy az Art. 271. § (16) bekezdése alapján egyszeri bejelentési kötelezettségként szükséges a 2018. január 1-jén érvényes külföldi bankszámlákra vonatkozó adatokat is bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz 2018. január 31-ig.

Telefonos érdeklődésre, hogy a Paypal pénzintézet-e, vonatkozik-e rá a bejelentési kötelezettség, és mit írjunk a számlaszám helyére, mikor a paypalon csak egy email cím áll rendelkezésre, mint bankszámlaszám,  a NAV nem tudott válaszolni, így írásban kértünk tájékoztatást, ahogy meglesz a válasz, közzétesszük.

Több pénzintézetnél is lehet számlát nyitni, bankot váltani, meglévő számlát megszüntetni, de aki kötelezett pénzforgalmi számlanyitásra, az mindig rendelkezzen legalább egy pénzforgalmi számlával.

Az egyéni vállalkozó, tevékenységének szüneteltetése alatt bankszámláját megszüntetheti. Ha nem szünteti meg a bankszámláját,a szüneteltetésről bejelentési kötelezettsége van a bank felé. Ennek oka, hogy a szüneteltetése alatt keletkezett hozam nem vállalkozói bevételnek, hanem kamatjövedelemnek minősül, vagyis az adókötelezettség megállapítása, levonása, bevallása a pénzintézet feladata. Ha az egyéni vállalkozó a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, minden adójogi következmény a vállalkozót terheli.

EVA alany mindenképpen köteles vállalkozói bankszámlát nyitni. A bankszámla hiánya az EVA-ból való kizárást eredményezi. Az EVA hatálya alá bejelentkező adóalany esetében, amennyiben még nem rendelkezett pénzforgalmi számlával, azt a bejelentkezés előtt célszerű legalább 15 nappal megnyitni, ugyanis a bejelentkezés rögzítését hátráltatja, ha a NAV rendszerében még nem látható a pénzforgalmi számla megléte. Az EVA alapját nem csökkentik a pénzforgalmi számlával kapcsolatos költségek.

Az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése idején is rendelkeznie kell pénzforgalmi bankszámlával. A szüneteltető EVA-s egyéni vállalkozó a szünetelést a pénzforgalmi bankszámlát vezető hitelintézetnek is köteles bejelenteni. A bejelentés elmulasztásának minden adójogi következménye a magánszemélyt terheli. (forrás: Könyvelői Praktikum).

Ha az egyéni vállalkozás bejelentkezett az ÁFA hatálya alá, köteles bankszámlát használni működése során. Ha már induláskor áfát választott, akkor ugye rögtön, ha alanyi mentes volt, de meghaladta az értékhatárt (8 m forint), akkor meg a túllépés után. A bejelentkezést követően 15 nap áll a vállalkozás rendelkezésére a számlavezető bank kiválasztására, ill. a bankszámla szerződés megkötésére. A számla nyitását az egyéni vállalkozó csak személyesen végezheti el.

A bankok számos kezdő vállalkozói csomagot kínálnak, általában alacsony havi díjjal és magas tranzakciós költséggel. Nem árt ezért előre átgondolni, hogy havonta mennyi utalás várható a számláról, mert nagyobb forgalom esetén, célszerű a magasabb havi díj, alacsonyabb tranzakció díj kombinációt választani.

A pénzforgalmi számlát a banknak be kell jelentenie az adóhatóság felé, így már a NAV is azonnal értesül majd arról, hogy van a vállalkozónak bankszámlája.

Amennyiben nem kötelezett vállalkozói bankszámla nyitására és nem is nyit, akkor számlázásnál használhatja a lakossági folyószámláját is, viszont a könyveléshez szükséges a bankkivonat pl. egy katás alanyi mentes vállalkozásnál.

 

Adókalkulátorok és eredménytervező

 

Készítettünk pár adókalkulátort és egy eredménytervezőt. Ezt kiegészítjük majd a 2022-es átalányadóval.

Várhatóan novemberre lesz kész. Áremelés is lesz. Ha most megveszed, akkor még a jelenlegi áron jutsz hozzá az új kalkulátorokhoz is.

Az adókalkulátorok nem egyenlőek egy adótanácsadással.

Aki korábban már megvette, természetesen neki ingyen jár a frissítés.

 

Itt találod az adókalkulátorokat.

 

Online vállalkozói képzés

 

Amennyiben szeretnél többet tudni a vállalkozási formákról, adózásról, üzleti tervről, egyéb adminisztrációs kötelezettségekről, javaslom az Online Vállalkozói Képzésünket.

 

Online Vállalkozói Képzés

 

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

 

 

Blog kategória

Katás vállalkozó akarsz lenni?

Online tanfolyam katás vállalkozóknak

Minden a KATA adózásról. KATA TANODA.

Brutál Vállalkozói Képzés Pakk

AKCIÓ! Brutál Vállalkozói Képzés Pakk.

Vállalkozói alaptudás nélkül ne indulj el!

A Vállalkozás Okosan egy évtizedes tapasztalatával zseniális vállalkozó lehetsz.

A félelmeid helyett a lehetőségeid lásd a sikeres továbbfejlődéshez.

50%-os kedvezmény!

Akkor nézed meg, amikor csak akarod és ahányszor csak szeretnéd.