Ugrás a tartalomra

Ügyfélkapu

Milyen információk vannak az ügyfélkapun?

Mostanában egyre többször találkozom azzal a jelenséggel, hogy a vállalkozók nem tudják használni az ügyfélkaput, nem tudják, hogyan kell lekérdezni az adófolyószámlát, hogyan lehet megnézni, hogy bement-e egy adott bevallás vagy milyen üzeneteket kaptak a NAV-tól?

Ezzel a bejegyzéssel szeretnék ezen segíteni. A leírás nem teljeskörű, csak a legfontosabbakat emeltem ki.

 

Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere.

Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel

 Az Ügyfélkapu használatának feltétele a regisztráció. Erre személyesen bármely okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten lehetőség van.

Ha valaki egyéni vállalkozást szeretne indítani, akkor kötelező neki ügyfélkaput nyitni. Ha már van ügyfélkapuja valakinek, és egy vállalkozásban képviselő lesz pl. ügyvezető, akkor a cégbíróság automatikusan hozzárendeli az ügyfélkapuját az adott vállalkozáshoz.

 Milyen adatokat kell megadni a regisztráció során?

Az elektronikus közigazgatási ügyintézéshez Ügyfélkapu létesítésekor szükséges az Ön azonosítása. A regisztráció során Önnek a következőket kell megadnia:

 • Családi és utónév,
 • Születési családi és utónév,
 • Anyja születési családi és utóneve
 • Születési hely,
 • Születési idő,
 • Személyi igazolvány száma /útlevél száma/jogosítvány száma
 • Felhasználói név
 • Elektronikus levélcím
 • Lakcím

A regisztráció során Ön rendszer által generált egyedi azonosítót és jelszót kap, jelszavát a regisztráció aktiválásakor (első bejelentkezéskor) módosítani köteles. A jelszómódosítás az e- ügyindítás feltétele. Ezt követően az ügyfél a saját jelszavát bármikor módosíthatja. A regisztrációkor kapott azonosító és ahhoz kapcsolódó jelszó bizalmas kezelése az ügyfél feladata.

 Aktiválás

A regisztráció után egy e-mailben küldött kód segítségével, öt napon belül aktiválnia kell regisztrációját.

A helyi ügyfélkapu érvényességi ideje

Egy már létrehozott személyes ügyfélkapu érvényességi ideje az Ön által aktiváláskor adott egyedi jelszó érvényességi idejével azonos.

 Amennyiben a jelszó érvényességi idejének lejárta előtt nem rendelkezik ügyfélkapuja érvényességi idejének meghosszabbításáról, úgy adatai törlődnek, és az ügyfélkaput megszüntetik.

 Mire jó az Ügyfélkapus regisztráció?

Elkészítheti szja bevallását, igényelheti személyi azonosító okmányainak pótlását, megnézheti, hogy munkáltatója bejelentette, elküldte-e havi járulék bevallást Ön után, megnézheti adófolyószámláját, és máris kiderül, hogy azért nem kapta meg a visszajáró személyi jövedelemadót, mert esetleg lakás átírási, gépkocsi átírási illeték tartozása vagy késedelmi pótlék tartozása van, vásárolhat a NAV ingó és ingatlan árverésén.

Adó- és járulékbevallás

 A szolgáltatással a jogszabályok által elrendelt adóbevallási kötelezettségének tehet eleget.

Adóigazolás kérése elektronikusan

A szolgáltatás segítségével „nullás", azaz nemleges adóigazolás kérhető, amely azt igazolja, hogy az adózónak a kérelemben megjelölt napon adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs. Korábban volt illetékfizetési kötelezettség, jelenleg nem kell érte fizetni. Ha banknak kérjük az igazolást, akkor ne nyissuk meg, hanem csak töltsük le a gépünkre, és onnan küldjük el a banknak, különben nem fogadják el, ha meg is nyitjuk.

Anyakönyvi kivonatok ügyintézése

Születéssel, házasságkötéssel, névviseléssel, halálozással, hagyatékkal kapcsolatos anyakönyvi ügyek okmányirodai ügyintézése.

TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások

A szolgáltatással a TAJ-nyilvántartással összefüggő információkat érheti el az OEP-rendszerében:

 • Betegéletút lekérdezése
 • Biztosítási jogviszony lekérdezése
 • TAJ-szám érvényességének ellenőrzése

A szolgáltatás használatához Társadalombiztosítási Azonosító Jelére (TAJ-számra) van szükség.

Cégbeszámoló elektronikus küldése

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 154. §-a értelmében minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles az éves beszámolóját  letétbe helyezni és közzétenni. A vállalkozó azzal tesz eleget a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének ha az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az anyavállalat az összevont (konszolidált) éves beszámoló egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti elektronikus űrlappal együtt a céginformációs szolgálatnak megküldi a kormányzati portál útján. Az elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat továbbítja az állami adóhatóság felé.

Erkölcsi bizonyítvány elektronikus igénylése

Általános nyomtatványkitöltő használatával.

Felsőoktatási felvételi jelentkezés

 Az e-felvételi internetes felsőoktatási jelentkezés, amelyet a www.felvi.hu oldalon keresztül érhet el. Az elektronikus formában benyújtott jelentkezés teljes mértékben egyenértékű a "hagyományos" (papír alapú) jelentkezéssel. Az e-felvételizőket a jogszabályok, illetve a felsőoktatási intézmények felvételi szabályzatai alapján ugyanazok a jogok illetik, és ugyanazok a kötelezettségek terhelik a felvételi eljárásban, mint a hagyományos módon jelentkezőket.

Felsőoktatási Információs Rendszer

 A rövidítve FIR-ként emlegetett elektronikus rendszer egyfajta központi nyilvántartás, amely az intézmények, hallgatók, oktatók adatait tartalmazza, és biztosítja az intézményi adatok jogszabályban előírt nyilvánosságát.

Foglalkoztatási jogviszony lekérdezése

 Az OEP TAJ-szolgáltatásainak használatával lekérdezhető a foglalkoztatási jogviszony.

 Fogyasztóvédelmi beadvány elektronikus űrlapja

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete fogyasztóvédelmi feladataival összefüggő fogyasztóvédelmi eljárás indulhat a Felügyeletre érkező kérelem alapján. Ügyfeleink számára új lehetőséget jelent a kormányzati portálon benyújtható elektronikus űrlap.

Forgalmi engedéllyel kapcsolatos ügyintézés

Forgalmi engedéllyel kapcsolatos ügyintézés internetes okmányirodán keresztül.

Gépjármű átírásával kapcsolatos ügyintézés

Gépjármű átírásával kapcsolatos ügyintézés internetes okmányirodán keresztül.

Gépjármű-igazgatási ügyekkel kapcsolatos ügyintézés

Internetes ügyintézés új vagy behozott, illetve forgalomból kivont gépjármű forgalomba helyezése, forgalomból kivonása, tulajdonjoggal, tulajdonos lakcímével, okmányokkal és műszaki adatok változásával kapcsolatos ügyekben.

Gépjárműkereső

Rendszám alapján lekérhető gépjárműadatok a Közúti Közlekedési Nyilvántartásból. A rendszám alapján tájékoztató jellegű gépjárműadatok kérdezhetőek le a jármű- és engedély nyilvántartásból. A szolgáltatást csak bejelentkezett felhasználóink vehetik igénybe.

NAV elektronikus ingó- és ingatlanárverés

Az Elektronikus Árverési Felület (EÁF) olyan virtuális árverési csarnok, ahol az NAV végrehajtási eljárásai során lefoglalt és az NAV birtokában lévő ingóságok és ingatlanok értékesítése történik. Az árverésen résztvevők - ideértve annak nyertesét is - az árverés befejezéséig anonim módon árvereznek. Árverési vevő lehet bárki, aki regisztrálta magát az Ügyfélkapun és az árverés szabályait elfogadja. Egy árverési tételre vonatkozó árverés 8 naptári napig tart, ez alatt kell az ajánlatokat megtenni. Az árverés nyertese az árverési vételár fejében az illetékes adóigazgatóságnál veheti át az ingóságot vagy ingatlant.

Ingatlankereső

A Tulajdoni lap I. részen található adatok a földhivataloknál vezetett ingatlan-nyilvántartásból.

További szolgáltatások

 • EKÁER ügyintézés és pénztárgép támogatás
 • Fizetési kedvezményt is lehet elektronikusan igényelni.
 • Lekérdezhetjük, ki jogosult még az adott vállalkozás adatait látni, sőt, törölhetjük is, ha maga a meghatalmazott ezt nem tette meg, amikor megszűnt a meghatalmazása.
 • 1%-os felajánlásokat is megnézhetjük.
 • Új lehetőség az adózói minősítés lekérdezése.
 • Korábban – esetleg más által – beküldött bevallások letölthetőek egészen a vállalkozás kezdetétől.

 

Mennyibe kerül az ügyfélkapus regisztráció?

 Az első regisztráció ingyenes.

Soha ne adja ki ügyfélkapus felhasználónevét és jelszavát.

 

Ügyfélkapu elérhetősége

régi: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

új: https://tarhely.gov.hu/

 

Ügyfélkapun lekérhető információk

Belépési képernyő

belepes.png

 

belepes2.png

belepes3.png

 

EBEV lekérdezési lehetőségek

ebev.png

Beküldött bevallások lekérdezése

bekuldottdokumentumok.png

 

Adófolyószámla lekérdezése

adoszamla.png

 

Mit jelentenek az adatok az adófolyószámlán?

adoszamla2.png

A bal oldali oszlopban láthatóak az előírások, a jobb oldali oszlopban a fizetések vagy átvezetések, ha volt ilyen pl. inkasszónál.

 

Járulékadatok

Itt tudjuk megnézni, hogy más munkáltatók rólunk milyen adatokat jelentettek be az év során a NAV részére.

jarulekadat.png

 

Törzsadatok

Itt lehet megnézni, hogy egy vállalkozásnak milyen adatai vannak, adószám, cégjegyzékszám, székhely, tulajdonosok, bankszámlaszám, áfakör, katás, pénzforgalmi áfás, MNB árfolyamot használ, tevékenységi körök, stb

 

torzsadat.png

 

Bejelentett alkalmazottak listája

Ki van bejelentve, kijelentve, milyen feor-ral stb

bejelentettek.png

 

Üzenetek lekérdezése

Itt lehet megkeresni, milyen üzeneteket írt nekünk a NAV. Nyugták, felszólítások, tájékoztatók stb.

 

uzenetek.png

 

Meghatalmazások lekérdezése

 

Itt lehet megnézni, kinek van jogosultsága a vállalkozásunkhoz

 

meghatlekerdezes.png

 

Tárhely

 

Itt lehet letölteni azokat az üzeneteket, amelyet a NAV vagy egyéb hatóságok (önkormányzat, oep stb) küld nekünk.

Ha a cégkapura érkező leveleket szeretnénk megnyitni, akkor a nevük mellett lévő nyílra kell kattintani, és ott lesz azoknak a vállalkozásoknak az adószáma, amelyhez van jogosultságunk.

 

tarhely1.png

 

Vállalkozói képzés online

 

Befejeződött az áprilisi 2 napos utolsó tavaszi vállalkozói képzésünk,

legközelebb szeptemberben lesz.

Nagyon jól sikerült, az egyik jelentkezőnk azt mondta, hogy ezt a képzést kötelezővé kellene tenni az induló vállalkozók számára.

Mindig is szívesen csináltuk a vállalkozói képzést, de az ilyen visszajelzések után még nagyobb lelkesedéssel végezzük a munkánkat.

Ha esetleg lemaradtál róla, vagy nem akarsz szeptemberig várni, a márciusi 2 napos vállalkozói képzésünk teljes mértékben felvételre került, még hátra vannak a vágási munkák, és a feltöltés, kb 15-20 perces részekkel.

A képzés tartalma:

 • vállalkozás indítása előtti teendők -  ügyfélkapu, székhely, engedélyek, számlázóprogram stb
 • vállalkozási formák - egyéni vállalkozás, bt, kft
 • adózási formák - tételes költségelszámolás, kata, szja, társasági adó, osztalékadó, áfa, járulék stb
 • számlázás, kintlévőségkezelés
 • üzleti terv részei,  jellemzői
 • mérleg, eredménykimutatás, cash-flow főbb jellemzői
 • pénzügyi terv készítése közösen - egy szolgáltatást végző  vállalkozás indulási és működési költségeinek megtervezése, árazás, adószámítás - mindez összehasonlítva KATA  és társasági adó alatt

Várhatóan júniusban lesz megvásárolható, az ára bruttó 24.900 ft, ebből az első 10 megrendelő 5.000 ft kedvezményt kap.

A kedvezményes ár meghosszabbítva!

Betelt az első 10 fő, de mivel várni kell az anyagra, ezért úgy döntöttünk,

hogy további 10 főnek adunk kedvezményes vásárlási lehetőséget!

Ha érdekel a lehetőség, írjál a

szilagyianita@vallalkozas-okosan.hu címre,

és értesíteni foglak, hogy ha az anyag rendelkezésre áll.

 

Érdekel még más, a vállalkozásokkal kapcsolatos bejegyzéseink? Legnépszerűbb írásaink

Facebook oldalunkon vannak érdekes tartalmak, gyere és nézz be hozzánk!

Létrehoztuk a Facebookon a Vállalkozás Okosan csoportot, csatlakozz hozzánk!

Blog kategória

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.