Ugrás a tartalomra

Üzleti terv

 

A vállalkozás jövője szempontjából fontos dokumentumok a tervek. Közülük kiemelkedő szerepe van az üzleti tervnek.

 

Mi az üzleti terv?

 

Az üzleti terv egy olyan dokumentum, amelyben ismertetjük meglévő, vagy leendő vállalkozásunkat, annak jövőre vonatkozó céljait, azt, hogy ezeket a célokat hogyan szeretnénk elérni, kinek szeretnénk termékünket/ szolgáltatásunkat eladni és ehhez milyen eszközökre, milyen reklámra és mennyi pénzre van szükségünk.

 

Kinek, milyen vállalkozásnak kell üzleti terv?

 

Ha olyan dologba kezdünk, aminek során valamit létrehozunk, építünk, elkészítünk, általában tervet készítünk róla. Leírjuk, azt a valamit miből építenénk fel, milyen anyagokat használnánk fel hozzá, feltüntetjük benne, hogy milyen anyagból mennyire lesz szükségünk, és azok mennyibe kerülnek. Azt a dokumentumot, amiben mindezt összefoglaljuk, úgy hívjuk, hogy terv. Ha ez a terv azért készül, mert vállalkozást akarunk indítani, akkor ez nem más, mint az üzleti terv.

Üzleti terv minden vállalkozásnak szükséges, akár induló, akár működő vállalkozásról legyen szó.

 

Mi az üzleti terv készítésének elsődleges célja?

 

Üzleti terv készítésének elsődleges célja saját magunk reális tájékoztatása legyen. Ezért nagyon fontos, hogy üzleti tervezéskor maradjunk a realitások talaján, kerüljük a túlzott derűlátást. A fő cél minden vállalkozás indításánál a profitszerzés. Egy reális üzleti terv megmutatja, hogy az általunk elképzelt módon ez vajon lehetséges-e.

Indokolatlanul optimista, hamis jövőképet tartalmazó üzleti tervvel magunkat csapjuk be, végső soron saját magunknak ártunk vele a legtöbbet. Ha úgy tetszik, fölöslegesen kockáztatjuk vele meglévő tőkénket, vagyonunkat. 

 

 

Nézz bele a vállalkozói képzésünkbe!

 

Miért szükséges az üzleti terv?

 

 • Az üzleti terv egy kezdő vállalkozás esetén egyfajta „demo”-ként, modellként szolgál. Elkészítésével láthatóvá válik, hogy az általunk elképzelt vállalkozás, ötlet a rendelkezésünkre álló, vagy bevonni kívánt eszközökkel, pénzzel megvalósítható, egyáltalán életképes, nyereséges lehet –e.
 • Az üzleti terv egy induló vállalkozásnál segít abban, hogy nyomon követhető legyen az abban rögzített célok megvalósulása. A későbbiekben is hasznos támpont, hogy „képben” legyünk, az eredetileg meghatározotthoz képest mennyire eredményes és hatékony vállalkozásunk működése.
 • Induló vállalkozás esetén gyakran szükséges hitel, vagy egyéb külső forrás igénybevétele, ezért az, aki a pénzét a vállalkozásba fektetve kockáztatja, szeretne meggyőződni róla, hogy a pénze jó helyre kerül. Az üzleti terv tehát a befektető, vagy hitelező tájékoztatását is szolgálja.
 • Az üzleti terv egy működő vállalkozás esetén azért szükséges, hogy nyomon követhető legyen, hogy a vállalkozás hol tart az induláskor kitűzött célok megvalósításában. A mai gazdasági környezetben különösen fontos, hogy az üzleti terv pénzügyi részében lefektetetthez képest hogy áll a bevételek és kiadások tényleges alakulása, mennyire ésszerű és gazdaságos a vállalkozás működése.
 • Vállalkozásunk jelentősebb átalakítása, vagy fejlesztése, bővítése esetén is célszerű új üzleti terv készítése. Egy vállalkozás fejlesztése, profiljának bővítése minden esetben új kockázatokkal is jár. Emellett nagyon fontos látni azt, hogy a fejlesztés, beruházás mennyivel fogja állandó kiadásainkat megnövelni, mekkora többletbevételre lesz szükségünk megnövekedett költségeink kigazdálkodásához.  
 • Ha egy kezdő, vagy már működő vállalkozás hitelt szeretne felvenni, vagy tőkét bevonni, akkor is kell egy aktualizált üzleti terv. Ha egy már meglévő vállalkozás új üzleti partnert, jelentősebb megrendelőt keres, akkor is hasznos egy üzleti terv, melyből a leendő partner megismerheti a cég eddig elért eredményeit, és a vállalkozás jövőre vonatkozó elképzeléseit.

 

 

KATA TANODA - online tanfolyam katás vállalkozóknak

 

ONLINE tanfolyam induló vállalkozóknak - nézz bele!

 

Egyéni vállalkozás indítása online - egyedül

 

Milyen a jó üzleti terv?

 

 • A jó üzleti terv megfelel annak a célnak, amelyik miatt elkészült. Előző pontunkban felsoroltunk több okot, több célt, amiért az üzleti terv elkészítése szükséges lehet.
 • Fontos, hogy az üzleti terv olyan legyen, hogy az, akinek készül, könnyen, és gyorsan megtalálhassa benne a számára lényeges információkat. Más információk fontosak pl. egy leendő üzleti partnernek, mint pl. egy banknak, akitől hitelt szeretnénk felvenni, akit az üzleti terv segítségével próbálunk arról meggyőzni, hogy a kölcsönadott pénze nálunk „jó helyen” lesz, és a hitelszerződésben lefektetett feltételek szerint a kihelyezett kölcsönt vissza fogja kapni.
 • Tartsuk szem előtt, ha valakinek a kezébe adjuk, az üzleti terv tulajdonképpen cégünk „önéletrajza” is lesz, ezért fontos, hogy jó benyomást tegyen arra, aki elolvassa. Ahhoz, hogy ez így legyen, lényeges, hogy az üzleti terv eleget tegyen néhány követelménynek.

 

Üzleti terv videó - 1. rész

 

Melyek ezek?

 

 • Vannak az üzleti terv formájára, és tartalmára vonatkozó kritériumok. Az üzleti terv mindenek előtt legyen áttekinthető, aki olvassa, találja meg benne minél könnyebben a számára fontos információkat. Ez megfelelő tagolással, tördeléssel érhető el.
 • A megjelenés legyen ízléses, de ne hivalkodó, mert utóbbi esetben a lehetséges befektetőben felmerülhet a gyanú, hogy a csillogó külcsínnel esetleges tartalmi fogyatékosságokat próbálunk leplezni. Ne feledjük, az üzleti terv nem egy szórólap, nem egy reklám-anyag, hanem fő célja a gyors, és áttekinthető módon történő tájékoztatás.
 • Talán ennél is fontosabb az üzleti terv információ-és valóságtartalma. Legyen benne minden olyan adat és információ, ami szükséges ahhoz, hogy egy jövendőbeli üzleti partner, vagy befektető megismerje vállalkozásunkat, és segítse abban, hogy lehetőleg számunkra pozitív döntést tudjon hozni.
 • Éppen ezért ne terheljük túl fölösleges adatokkal, képekkel, táblázatokkal, a fontos adatokat próbáljuk minél informatívabban, a lehető legkönnyebben értelmezhető módon ismertetni. Ha az üzleti terv a bemutatott vállalkozás jellegénél fogva sok képet, grafikát, esetleg táblázatot kell tartalmazzon, ezeket inkább külön melléklet(ek)ben csatoljuk az üzleti tervhez.
 • Másik nagyon lényeges dolog az üzleti terv írásakor a benne lévő adatok valóságtartalma. Éppen ezért ne fessünk a valóságosnál rózsaszínűbb képet, ne vázoljunk fel adatokkal alá nem támasztható, indokolatlanul optimista jövőképet, mert ezzel könnyen az elérni kívánt hatás ellenkezőjét váltjuk ki, és könnyen elveszíthetjük potenciális partnerünk/ befektetőnk bizalmát.
 • Ne feledjük: aki az üzleti életben tevékenykedik, pontosan tisztában van vele, hogy bármilyen üzleti döntésnek vannak kockázatai, olyan üzleti döntés, aminek nincs, nem létezik. Így nem azt várják az üzleti terv elolvasása során, hogy egy álomvilágot vázoljunk fel benne, hanem azt, hogy pontosan ismertessük ne csak a jót, hanem a rosszat, tehát azokat a kockázatokat is, melyekkel szembe kerülhetünk üzleti tervünk megvalósítása során. Hiszen az üzleti terv egyik legfontosabb feladata, hogy segítsen megalapozott döntést hozni. Ehhez pedig a meglévő kockázatok, veszélyek mérlegelése is hozzá tartozik.

 

Hírlevél feliratkozás cégvezetőknek

Cégvezető vagyok és szeretnék további információkat kapni a vállalkozókat érintő gazdasági dolgokról.

 

Milyen részekből áll az üzleti terv?

 

Az üzleti terv a következő fő részekből áll:

 

 1. Vezetői összefoglaló
 2. A vállalkozás általános bemutatása
 3. Marketing Terv
 4. Működési terv
 5. Vezetőség és szervezeti felépítés
 6. Pénzügyi terv
 7. Mellékletek

 

Az egyes pontok tartalmáról letölthető dokumentumunkban olvasható részletesebb leírás (üzleti terv egyes pontjai), egyedül a pénzügyi tervről szólunk részletesebben. Üzleti terv részei

 

Üzleti terv videó 2. rész

 

A pénzügyi terv

 

 • A pénzügyi terv az üzleti terv talán legfontosabb része, hiszen a benne foglalt számokból láthatja az esetleges befektető, vagy hitelező (amennyiben az üzleti terv készítésének az ő meggyőzése a célja), hogy üzletünk milyen megtérüléssel kecsegtet.
 • Lényeges ezért, hogy a pénzügyi tervben pontosan tüntessünk fel minden olyan költséget, ami felmerülhet, a várható bevételek becslésénél pedig ne essünk túlzásokba.
 • Célszerű ezen adatokat a számviteli normák szerint elfogadott táblázatokba sorolni, és az üzleti terv pénzügyi részét is lássuk el egy rövid, szöveges ismertetővel, hogy a költségeknél, ill. a bevételeknél mik voltak az alapvetések, milyen alapadatokból dolgoztunk, hogy ezek alapján ellenőrizhető legyen a táblázatokba foglalt adatok helyessége.

Bővebb információ a pénzügyi terv készítése oldalon.

 

 

Milyen hosszú legyen az üzleti terv?

 

 • Az üzleti terv terjedelmét mindig annak céljához igazítsuk. Egy kisvállalkozás belső használatra készített üzleti terve akár 6-8 oldalban össze tudja foglalni a lényeget. (A 6-8 oldal alatt a szöveges rész értendő, nincsenek benne a különböző pénzügyi táblázatok, és egyéb mellékletek, képek, grafikonok). Már egy ilyen rövid, egyszerű üzleti terv is nagyon hasznos eszköz.
 • Befektető, vagy bank tájékoztatására szolgáló üzleti terv ennél hosszabb, de (természetesen a vállalkozás méretének függvényében) legfeljebb 30-40 oldalon itt is bele kell férnie a legfontosabbaknak.

 

Üzleti terv készítése befektető bevonásához

 

Üzleti terv készítésének gyakori motivációja az, hogy sokan tőkét kívánnak bevonni vállalkozásukba, befektetőt keresnek. Ahhoz, hogy egy ilyen üzleti terv célját elérje, különösen fontos egy jó első benyomás kialakítása. Milyen a jó, befektető tájékoztatására készített üzleti terv?

 • Szinte minden befektetőnek kevés van egy dologból. Ez pedig az idő. Ezért az üzleti terv legyen figyelemfelkeltő, egyben könnyen áttekinthető. A legfontosabb információkhoz lehessen belőle minél egyszerűbben hozzájutni. Erre a célra érdemes egy rövid, max. két oldalas összefoglalót készíteni.
 • Üzleti tervünk elsősorban informatív legyen. Tájékoztasson, ne reklámszöveg legyen, ne eladni akarjon.
 • Minden befektetés egyik sarkalatos pontja a várható megtérülés. Üzleti tervünkben ezt minél pontosabban becsült adatokkal támasszuk alá, és minél egyszerűbben szemléltessük.
 • Ha üzleti tervünk felkeltette egy befektető figyelmét, további, részletes anyagokat fog tőlünk kérni. Ezért készüljünk fel előre a várható kérdésekre, és ezeket az anyagokat időben állítsuk össze.     

 

Iratkozz fel Youtube csatornánkra, hogy ne maradj le a hamarosan érkező következő videóról!

 

Hogyan, milyen minta alapján készíthető el az üzleti terv?

 

 • Ahhoz, hogy egy jó üzleti terv születhessen, először meg kell határoznunk, mi az üzleti terv megírásának a célja. Utána gyűjtsünk össze minél több információt az ismertetni kívánt vállalkozásról, és annak gazdasági környezetéről.
 • A meglévő információk megfelelő csoportosításával, rendszerbe foglalásával történik az üzleti terv elkészítése.

 

Gyakran felmerül a kérdés, ki készítse el az üzleti tervet?

 

Mi magunk, vagy érdemes megbízni egy ezzel foglalkozó céget?

Véleményünk szerint az üzleti terv készítésével érdemes megbízni egy arra szakosodott céget. Kétségtelen, egy jó üzleti terv elkészítése jelentősnek tűnő kiadás lehet, és rengeteg induló vállalkozás pénzszűkében van, és fölösleges kiadásnak véli az üzleti terv készíttetését, ehelyett saját maga próbálja meg annak megírását.

Ugyanakkor ne feledjük el, hogy egy olyan cég, amelyik ezzel foglalkozik, pontosan tisztában van azzal, hogy az üzleti tervet rendeltetésétől függően hogyan célszerű elkészíteni, illetve sok esetben vállalkozásunk sikere az üzleti terv minőségén állhat, vagy bukhat. Éppen ezért az üzleti terv nem egy felesleges kiadás, hanem egy olyan tétel, amellyel igenis számolni kell a vállalkozás indításakor, és úgy kell rá tekinteni, mint a vállalkozás egyik első, de talán a legfontosabb jövőbe, a sikeres jövőbe való befektetése.

 

Vállalkozói képzés online

 

 

A képzés tartalma:

 

 • vállalkozás indítása előtti teendők -  ügyfélkapu, székhely, engedélyek, számlázóprogram stb
 • vállalkozási formák - egyéni vállalkozás, bt, kft
 • adózási formák - tételes költségelszámolás, kata, szja, társasági adó, osztalékadó, áfa, járulék stb
 • számlázás, kintlévőségkezelés
 • üzleti terv részei,  jellemzői
 • mérleg, eredménykimutatás, cash-flow főbb jellemzői
 • pénzügyi terv készítése közösen - egy szolgáltatást végző  vállalkozás indulási és működési költségeinek megtervezése, árazás, adószámítás - mindez összehasonlítva KATA  és társasági adó alatt

 

Az ára bruttó 24.900 Ft 

ITT TUDOD MEGVÁSÁROLNI

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

 

 

Kategóriák

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.