Ugrás a tartalomra
Kép

 

KATA változások 2021.

 

Sajnos maradtak a tervezett szigorítások. A külföldieknél kicsit csökkentették az adóalapot.

 

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 85. § (1) bekezdésében a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 8. § (6b) és (6d) bekezdését megállapító rendelkezések a „bevétel után” szövegrészek helyett a „bevétel 71,42 százaléka után” szöveggel lépnek hatályba.

 

Sajnos csak a külföldi partnertől (magánszemély nem tartozik ide) származó bevétel után van egy kis kedvezmény.

 

A 40%-os adómérték helyett 28,568% plusz adót kell fizetni.

 

Mit jelent a módosítás?

 

A 6b így szól:

(6b) Ha a kisadózó vállalkozás olyan, külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől (a továbbiakban: külföldi kifizető) szerez bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e bevétel után az annak megszerzése hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót fizet.

A módosítás következtében nem a teljes bevétel után kell fizetni a 40%-ot, hanem a bevétel 71,42%-a után kell 40%-ot fizetni, azaz 1.000.000 ft-os kapcsolt külföldi partnertől származó bevétel után

1.000.000 * 71,42% * 40% = 285.680 ft lesz a plusz adó.

Ez azt jelenti, hogy a 40% helyett 28,568% lett az adó. Hát, nem nagy könnyítés.

 

A 6d így szól:

(6d) Ha a kisadózó vállalkozás a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel után a kisadózó vállalkozás 40 százalékos mértékű adót fizet.

 

Itt mit jelent a módosítás?

 

A módosítás következtében nem a 3 millió ft feletti teljes bevétel után kell fizetni a 40%-ot, hanem a 3 millió forint feletti bevétel 71,42%-a után kell 40%-ot fizetni, azaz 4.000.000 ft-os külföldi partnertől (jogi személy) származó bevétel után

4.000.000 - 3.000.000 = 1.000.000 ft.

1.000.000 * 71,42% * 40% = 285.680 ft lesz a plusz adó.

Ez azt jelenti, hogy a 40% helyett 28,568% lett az adó.

 

Belföldi partner felé történő kedvező módosításról nem szól a törvényjavaslat, sajnos.

 

Kata változások 2021 - videó

 

Mi a lényege a változásoknak?

 

 • Ha katásként kapcsolt vállalkozásnak számlázol be, értékhatár nélkül 40%-os plusz adót kell fizetni annak, aki befogadja a katás számláját. Ez a külföldi kapcsolt cégre is vonatkozik.
 • Ha 3 millió forintnál többet számlázol be katásként egy belföldi vállalkozásnak, akkor a 3 millió forint feletti rész után 40% a plusz adó, amit a számlát befogadó fizet.
 • Vannak kivételek, ha pl költségvetési szervnek számláz be a katás, akkor nincs plusz 40%.
 • Ha külföldi vállalkozásnak számláz be a katás 3 millió forint felett, akkor a katás fizeti a plusz 40%-ot. Itt módosították az adóalapot, nem a 3 millió forint feletti rész 100%-a után, hanem a 71,42%-a után kell megfizetni a 40%-os adót.
 • Csak egy helyen lehetsz kisadózó.
 • Nem csak fizetni kell, hanem bevallás is kell.
 • Mielőtt szerződést kötsz, írásban tájékoztatnod kell a szerződő felet, hogy te katás vagy és arról is, ha már nem vagy az.

 

Felkészülés a KATA utáni életre - használd a kedvezményre jogosító kuponkódot!

 

Mi ezzel a baj?

 

A kata arról szól, hogy éves szinten 12 m forintig az adó havi 25/50/75 ezer forint.

Ehhez képest most bejönne, hogy bizonyos esetekben már 3 m forintnál plusz 40% az adó. Amit elvileg a számlát befogadó cég fizet(ne), gyakorlatilag nem fognak szerződni a katásokkal, vagy csak értékhatárig fognak számlázni vagy beindul a körbeszámlázás.

Kivételezés. Ha költségvetési szervnek számlázol, nem vonatkozik rá a plusz adó.

 

Ráadás

 

A plusz 40%-ot a bevétel után kell fizetni. Míg ha kft-d van, a bevétel mínusz költség után kell a nyereségadót és az osztalékadót fizetni.

Mondhatod, hogy téged nem érint. Még.

Értem én, hogy a kényszerkatások ellen, pontosabban az ő számlájukat befogadó vállalkozások ellen akarnak fellépni. Ez helyes is. De így a tisztességes katásokat is ellehetetlenítik vagy visszakergetik őket a "nem adok számlát, nem fizetek több adót" rendszerbe.

 

 

Számoljunk egy kicsit.

 

Havi 350.000 ft-ot számlázol egy cégnek. Ez éves szinten 4.200.000 ft.

Valljuk be őszintén, ez vállalkozóként nem egy hatalmas összeg.

Ha maradsz katás, akkor a 4.200.000 - 3.000.000 = 1.200.000 ft után a számlát befogadó fizet 40% plusz adót.

Ez 480.000 ft. Azaz összesen 4.200.000 ft + 480.000 ft = 4.680.000 ft-ba kerülsz a cégnek.

 

Ha 350.000 ft-ot számlázol havonta, ebből ugye lejön még a kata 50.000 ft, azaz mondhatjuk - a példa kedvéért - hogy nettó 300.000 ft a havi bevételed.

Nézzük meg, hogy a havi nettó 300.000 ft-os fizetéssel mennyibe kerülnél a cégnek?

 

Havi nettó 300.000 havi bruttó 451.128 ft. Ezután még kell fizetnie a munkáltatónak 15,5% szochot és 1,5% szakképzést. Ez havi 527.820 ft. Éves szinten 6.333.840 ft.

Azaz még mindig jobban jár a cég, ha fizeti utánad a 40%-ot, mintha ennyi munkabérrel felvenne munkaviszonyba.

6.333.840 - 4.680.000 = 1.643.840 ft-ot spórol rajtad a cég, ha nem munkaviszonyban alkalmaz, hanem katásként (már ha megengedi az adott munkakör).

Nyilván nem lehet mindenkit visszavenni munkaviszonyba, de nem is érné meg ráadásul.

 

 

Kapcsolt vállalkozás felé benyújtott számla után 40%-os plusz kata adó,  értékhatár nélkül

 

,,(6a) Ha az Art. szerinti kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót állapít meg, vall be és fizet meg. A bevallásban a kifizető feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét.

Azaz, ha van egy katás egyéni vállalkozásod és beszámlázol abba a kft-be, ahol te is tulajdonos vagy, jön a 40%.

 

Külföldi kapcsolt vállalkozástól kapott bevétel után 40% az adó

 

(6b) Ha a kisadózó vállalkozás olyan, külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől (a továbbiakban: külföldi kifizető) szerez bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e bevétel után az annak megszerzése hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót fizet. Ezt módosították, nem a teljes bevétel után, hanem a bevétel 71,42%-a után kell a 40%-os adót megfizetni.

 

Ha egy belföldi vállalkozás felé állítasz ki 3 millió forintot meghaladó összeget, akkor  a belföldi vállalkozás fizet 40%-os adót

 

(6c) Ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet.

Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget,

a) amely után a kifizető a (6a) bekezdés alapján 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni,

b) amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttat az egészségügyi szolgáltató kisadózó vállalkozásnak,

c) amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak, vagy

d) amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.

 

Kata vagy nem Kata - hogyan tovább?

 

Bevallás és az adó megfizetése

 

A kifizető az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg, amelyet megelőzően az említett juttatási értékhatárt átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, amelyben a kisadózó vállalkozás részére bevételt juttat. A bevallásban a kifizető feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét.

 

Azaz nem elég megfizetni, bevallást is be kell adni.

 

Ha egy külföldi vállalkozástól kapsz 3 millió forintnál több bevételt, akkor katásként te fizeted a 40%-os plusz adót

 

(6d) Ha a kisadózó vállalkozás a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel után a kisadózó vállalkozás 40 százalékos mértékű adót fizet. Ezt módosították, a 3 millió forint feletti résznél nem a 100%-ot, hanem "csak" a 71,42%-a után kell megfizetni a 40%-os adót.

Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt a bevételt, amely után a kisadózó vállalkozás a (66) bekezdés alapján 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni.

A kisadózó vállalkozás az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig fizeti meg, amelyet megelőzően a külföldi kifizetőtől származó bevétel az említett összeghatárt átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, amelyben a külföldi kifizetőtől bevételt szerzett.

(6e) A (6a)-(6d) bekezdés szerinti adó alapjába tartozó értéket a (6) bekezdés szerinti értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni."

(2) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ,,(8) A (6), (66) és (6d) bekezdésben meghatározott százalékos mértékű adó megfizetése nem mentesít az (1 )-{4a) bekezdés szerinti tételes adó megfizetése alól."

 

Csak egy helyen lehetsz katás

 

,,(1 a) A magánszemély egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként.

a kisadózó és az érintett kisadózó vállalkozások részére a határozat megküldése mellett - az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi jogviszony tekintetében törli a magánszemélyt a bejelentett kisadózók köréből. (2) A 2020. december 31-éig kifizetővel létesített és 2021-ben még fennálló szerződéses jogviszony esetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi ... törvénnyel megállapított 13. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatást az adózó 2021. január 15-éig teljesíti.

 

De ha mégis szeretnéd kihasználni a kata többszörözést

 

Plusz adminisztráció

 

(2) A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő adózó a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az adózó a változást megelőzően - a változás kezdő időpontjának megjelölésével - tájékoztatja a vele szerződéses jogviszonyban álló kifizetőt a kisadózó vállalkozás jogállása megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről.

 

Online számlázó program - Billingo - Katásoknak

 

KATA vagy Kft? Lesz-e értelme egyáltalán még katázni?

 

Milyen lehetőségeid vannak még a kata adózáson kívül?

Nézd meg a választási lehetőségeket a Kata vagy nem kata bejegyzésünkben.

 

KATA kalkulátor 2021 

Abban az esetben, ha mégsem lesznek kedvező változások az őszi adócsomagban, tudnod kell, hogy milyen választási lehetőségeid vannak a kata adózáson kívül.

 

Ha könyvelőt keresel, akkor ez a csoportunk segítségedre lesz.

 

Azt már most megmondom, hogy egyik sem lesz olyan kedvező, mint a kata, szóval mindenféleképpen fájni fog.

Van egy online vállalkozói képzésünk, ahol beszélünk a

 

 • vállalkozási formákról,
 • adózásról,
 • mennyibe kerül egy alkalmazott,
 • mit jelent az, hogy áfás valaki,
 • hogyan tervezd meg a bevételeidet és a költségeidet,
 • ebből mennyi marad Neked adózás után,
 • mit kell tegyél, hogy ne legyenek kifizetetlen számláid,

 

szóval jó sok hasznos dolog, amire szükséged lesz, ha nem leszel katás.

Az online vállalkozói képzés kb  7 órás videó, kb 15-20 perces részekre bontva. Akkor nézed meg, amikor és ahányszor akarod, nem fogjuk letörölni. Sőt, örökös ingyenes frissítést kapsz hozzá.

Ezt azt jelenti, hogy minden év elején az aktuális szabályok szerint felvesszük a vállalkozói képzést, és ez Neked minden évben ingyen jár, ha egyszer már megvetted.

 

Itt találsz róla több információt.

 

Online Vállalkozói Képzés

 

Ha szeretnél további információt a katás változásokról, csatlakozz a facebook csoportunkhoz.

 

Gyakorló katás vállalkozóként és katásokat könyvelőként folyamatosan figyelem a kata adózás változásait. Ha szeretnéd, hogy megosszam veled ezeket az információkat, iratkozz fel a Kata Hiradó hírlevelünkre itt.

 

katahirado.jpg

Legyélkatásmerazjó! - Biztos?!

Kata "okosságok" - videó

 

De a változások ellenére van, akinek továbbra is jó a kata adózás.

 

Ha szeretnéd egyedül végezni az adminisztrációs folyamataidat, akkor a Kata Tanoda Neked való. Természetesen ebben az esetben is érdemes legalább egy évben egyszer könyvelővel átnézetni, vagy ha baj van, akkor azonnal szakértőhöz fordulni.

 

Itt a Kata tanfolyam, amit megvehetsz.

 

Online tanfolyam katás vállalkozóknak

 

 

 

modtanoda-fb-adv-1.jpg

 

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

 

Blog kategória

Katás vállalkozó akarsz lenni?

Online tanfolyam katás vállalkozóknak

Minden a KATA adózásról. KATA TANODA.