Ugrás a tartalomra

Átalányadó

 

Átalányadó 2023

 

Itt olvashatsz az átalányadó 2023-as várható változásairól.

 

Átalányadó 2022

 

 

Kedvező változáson esett át az átalányadó 2022-től. Kicsit jobb lett, de hogy mennyire, azt ugye ki kell számolni.

 

Példák a cikk végén találhatóak főállás, mellékállás, nyugdíjas: 40%, 80%, 90%-os költséghányadra, garantált bérminimumra, kedvezmények nélkül.

 

Csatlakozz az Átalányadós egyéni vállalkozók csoportunkba.

Kata változások 2022.09.01 - videó

Kép
kata átalányadó átállás

 

Mi változott a 2021-es átalányadó szabályokhoz képest?

 

Bevételi értékhatár

 

15 millió forint volt a bevételi korlát alapesetben, kiskereskedelmi tevékenység esetén 100 millió forint volt a bevételi határ – ezt 2022-ben az éves minimálbér összegéhez kötik, ami 200.000 ft lesz.

Itt viszont nagyon figyelni kell arra, hogy ha valaki meghaladja a bevételi keretet, akkor kiesik az átalányadóból, ráadásul visszamenőleg év elejétől.

Nyugdíjasnál nem lesz megkülönböztetés

 

Nyugdíjas kisebb költséghányadot alkalmazhatott, mint más, ez 2022-től megszűnik, a nyugdíjas költséghányada is a végzett tevékenységtől függ .

 

Adómentes átalányadó

 

Eddig nem volt adómentes rész, 2022-től ez is lesz, az éves minimálbér feléig szja, tb és szocho mentességet kapnak az átalányadózók. (200.000*12/2=1.200.000). Azért a főszabály az, hogy főállásban minden hónapban meg kell fizetni legalább a minimálbér vagy garantált bérminimum után a tbjárulékot és a szochot, és ha még ennél is több a jövedelem, akkor az arra eső részre igénybe lehet venni a mentességet, ha marad rá keret.

 

Adómentesség mellékállásban

 

Mellékállásban is érvényesíthető az adó- és járulékmentesség a mentesített összegig, azaz az éves minimálbér feléig.

 

Változnak a költséghányadok

 

Egyszerűbb lesz a költséghányad rendszere,  3 költséghányad lesz: 40%, 80%, 90%. A végzett tevékenységtől függ, hogy melyiket lehet alkalmazni.

 

Magasabb bevételi értékhatár

 

Magasabb bevételi korlát lesz: alapesetben az éves minimálbér tízszerese, kiskereskedelmi tevékenység esetén az éves minimálbér ötvenszerese az új bevételi értékhatár.

 

Átalányadó 2022 - videó

 

Kinek lehet jó az átalányadó?

 

 • akinek kevés költségszámlája van.
 • akinek nem jó már a kata.
 • aki olyan tevékenységet végez, ahol magas költséghányadot tud alkalmazni, mint például a webshoposok.

 

Nincs konzervmegoldás, minden esetben ki kell számolni, hogy melyik a jó megoldás a várható bevételek, költségek, kedvezmények ismeretében.

 

Ki lehet átalányadós?

 

Egyéni vállalkozó választhatja illetve a mezőgazdasági őstermelő, a tevékenység egészére.

Nincs tevékenységi korlát, azaz minden tevékenységre választható, csak a bevételi határt kell figyelni.

 

Milyen feltételekkel választható az átalányadó?

 

 • előző adóévben a bevétel nem haladta meg az éves minimálbér tízszeresét (12*200.000*10=24.000.000 ft).
 • várhatóan a tárgyévben sem fogja meghaladni a bevétel összege az éves minimálbér tízszeresét,
 • ha kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végez, és az előző adóévben a bevétel nem haladta meg az éves minimálbér ötvenszeresét, azaz  12*200.000*50=120.000.000 ft.
 • aki egyéni vállalkozóként is és mezőgazdasági őstermelőként is jogosult az átalányadózás választására, külön-külön és egyidejűleg is alkalmazhatja a kétféle tevékenységre elkülönülten az átalányadózást,
 • év közben kezdő vállalkozó is választhatja, figyelni kell a bevételi értékhatárra, amit napra kell számolni, azaz arányosítani kell a bevételi értékhatárt,
 • Adóévenként az adóév egészére lehet választani. Nyilatkozni kell róla, és visszavonásig érvényes. Azaz év közben - alapesetben - nem lehet kilépni belőle. Viszont a kata év közben is választható, azaz így mégiscsak ki lehet lépni az átalányadóból. Vagy ki lehet esni belőle, akkor viszont év elejétől visszamenőlegesen is átkerül a normál tételes egyéni vállalkozói adózás alá (vállalkozói szja). Fontos, hogy ha kiraknak valakit a katából, ezt valószínűleg később tudja meg, mint a pontos kilépés napja, és az átalányadó utólag nem választható, csak normál kata kilépés esetén.

A tevékenységét év közben kezdő, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) szerinti adózásból év közben saját elhatározás alapján kilépő egyéni vállalkozót is megilleti az átalányadózás választásának joga azzal, hogy ilyen esetben a bevételi értékhatárokat időarányosan kell figyelembe venni.

Azaz akit kirúgtak a katából, nem választhatja év közben az átalányadót. Következő évre igen!

Sajnos nem megoldás erre, hogy az adott egyéni vállalkozást megszüntetni és indítani egy újat átalányadózóként, mert ezt el fogják utasítani a jelenlegi információnk szerint.

Katás voltál? Lehet, hogy piros a taj számod.

Átalányadó lényege

 

Az átalányadó lényege, hogy igazolás nélkül elszámolható költséghányad van, azaz a

 

Bevétel - Költség = Jövedelem

 

után kell az adót és járulékot megfizetni.

 

Bevétel

 

Bevételnek a megszerzett vállalkozói bevétel minősül, azaz amelyik befolyt.

 

Nem bevétel

 

Nem minősül vállalkozói bevételnek a vállalkozási (gazdasági) tevékenységéhez költségei fedezetére vagy fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított vissza nem térítendő támogatás

 

Költség = Költséghányadok

 

Elismert költséghányadok vannak, attól függ a mértéke, hogy milyen tevékenységet végzel.

 • 40%
 • 80%
 • 90%

 

40%-os költséghányad

 

Ez az alapeset, ezt nem sorolja fel a törvény, ha nem férsz bele a 80%-os vagy a 90%-os költséghányadba, akkor a 40%-os költséghányad alá tartozol.

 

80%-os költséghányad

 

A törvény által meghatározott tevékenységekre alkalmazható és az adóév egészében kizárólag az alábbi tevékenységet folytatja:

 • a) mezőgazdasági, erdőgazdálkodási (TESZOR 01, 02), bányászati (TESZOR 05-től 09-ig) és feldolgozóipari (TESZOR 10-től 32-ig) termék-előállítás, építőipari kivitelezés (TESZOR 41, 42);
 • b) mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás (TESZOR 01.6), vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatás (TESZOR 01.70.10), erdészeti szolgáltatás (TESZOR 02.40.10) és zöldterület-kezelés (TESZOR 81.30.10);
 • c) halászati szolgáltatás (TESZOR 03.00.71), halgazdálkodási szolgáltatás (TESZOR 03.00.72);
 • d) feldolgozóipari szolgáltatás (TESZOR 10-től 32-ig) a bérmunkában végzett szolgáltatás és az egyéb sokszorosítás (TESZOR 18.20) kivételével;
 • e) építőipari szolgáltatás (TESZOR 43);
 • f) ipari gép, berendezés, eszköz javítása (TESZOR 33.1), gépjárműjavítás (TESZOR 45.20), személyi, háztartási cikk javítása (TESZOR 95.2), épületgépészeti berendezések javítása (TESZOR 43.21, 43.22, 43.29);
 • g) a taxis személyszállítás (TESZOR 49.32.11) személygépjármű kölcsönzése vezetővel (TESZOR 49.32.12), egyéb máshová nem sorolt szárazföldi személyszállítás (TESZOR 49.39.39), közúti áruszállítás (TESZOR 49.41.1);
 • h) számítógép, kommunikációs eszköz javítása (TESZOR 95.1);
 • i) fényképészet (TESZOR 74.20);
 • j) textil, szőrme mosása, tisztítása (TESZOR 96.01), fodrászat, szépségápolás (TESZOR 96.02), hobbiállat-gondozás (TESZOR 96.09.11);
 • k) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján folytatott vendéglátó tevékenység (TESZOR 56).
 • és kiskereskedelmi tevékenységből bevételt szerző egyéni vállalkozó. Ez azt jelenti, hogy ha nem kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végez, hanem mellette van másik kedvezményes költséghányadú végzett tevékenység is, akkor 80%-os költséghányadot lehet csak alkalmazni.

 

90%-os költséghányad

 

Az alkalmazhatja a 90%-os költséghányadot, aki

 • aki az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenységből szerez bevételt (azaz más tevékenységből nem lehet bevétele)
 • mezőgazdasági őstermelő.

 

Kata és átalányadó összehasonlítása

 

Webhsopok figyelem!

 

A 479102 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem esetében is érvényes a 90 %-os költséghányad.


A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontjában a kiskereskedelmi tevékenységek sorába sorolja - többek között - a csomagküldő kereskedelmet is.

90%-os költséghányadot akkor lehet alkalmazni az átalanyadóban, ha KIZÁRÓLAG kiskereskedelmi tevékenységből szerez bevételt az egyéni vallalkozó. Ha más tevékenység is van, akkor csak a 80%-os költséghányadot lehet és a bevételi korlát is kevesebb ebben az esetben.

Azaz érdemes törölni a más tevékenységet és máshonnan megoldani a számlázást a másik tevékenységre.

Egyéni Vállalkozók Könyve - Átalányadó Kalauz

 

NAV válasz 1.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 17.
§ (1)-(2) bekezdései utalnak arra, hogy ez a jogszabály a csomagküldő kereskedelem útján történő
értékesítésre is vonatkozik, ezért a 90 százalékos költséghányad alkalmazható e tevékenység
folytatása esetén is.


A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Ker tv.) 2. §-ának értelmező
rendelkezései (a 13. és 21. pont) szerint


- kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek
forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások
nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is;


- termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, ide nem értve a pénzt, az értékpapírt
és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőt.

A Ker. tv. 5. § (1) bekezdése szerint a kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék - saját
előállítású termék esetén a termékhez felhasznált nem saját előállítású termék - eredetét hitelt
érdemlően igazoló bizonylattal. Ez alapján a saját előállítású termék is kiskereskedelemben
forgalmazható terméknek minősül.

 

Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó tevékenysége év közben oly módon változik, hogy a korábban alkalmazott költséghányad alkalmazására már nem jogosult, a változás időpontjában az év első napjára visszamenőlegesen át kell térnie a tevékenységének megfelelő alacsonyabb költséghányad alkalmazására.

Részletes lista a 90%-os költséghányadra

 

Szerettünk volna egy pontos listát, hogy kik jogosultak a 90%-os költséghányad alkalmazására. Ezt a választ kaptuk.

NAV válasz 2.

 

Az Szja törvény a kiskereskedelmi tevékenységet folytató átalányadózást választó egyéni vállalkozók esetében a kiskereskedelmi tevékenységek fogalmát és ÖVTJ valamint TEÁOR 08 kategóriába való sorolását nem adójogszabály, hanem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX.29.) kormányrendelet valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezik.

Fentiekből adódóan kérdése nem adójogszabályban foglalt rendelkezés értelmezésére irányul, ezért arra az Air. hivatkozott alapelve szerint, hatáskör hiányában nem áll módunkban válaszolni.

A levelében feltett kérdés a kereskedelmi hatóság hatáskörébe tartozik.

A kereskedelmi hatóság a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § a)-b) pontja, Kertv. 6/G. §).

A fentiek alapján kérdésével a székhely szerinti jegyzőt (főjegyzőt) szíveskedjen megkeresni.

 

 

 

AKCIÓ! 50%-os kedvezmény az összes online termékre!

 

Brutál Vállalkozói Képzés Pakk

 

Az átalányadónál fizetendő adó és járulékok

 

A jövedelem után (ami a bevétel mínusz költségből jön)

 • 15% szja-t
 • 18,5% tbjárulékot
 • 13% szochot kell fizetni.

 

Nyereségadót és osztalékadót nem kell fizetnie.

 

Mentesített jövedelem - adómentes rész

 

Ez új dolog, ilyen eddig nem volt. A mentesített adóalap azt jelenti, hogy meghatározott összegig nem kell szja-t, tbjárulékot és szochot fizetni. Főállásban azért a minimum tbjárulékot és szochot meg kell fizetni!

Az átalányadózó egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele alapján nem állapít meg adóelőleget addig, amíg az adóelőleg alapja (bevétel mínusz költség, azaz a jövedelem) az adóévben az adóév elejétől összesítve az éves minimálbér felét nem haladja meg.

Ha az adóelőleg-alap az éves minimálbér felét meghaladja, adóelőleget csak az éves minimálbér felét meghaladó adóelőleg-alap után kell fizetni.

 

Mennyi az adómentes rész?

 

Ez változó összeg lesz, a minimálbérhez kötik.

Ez az összeg 200.000*12/2=1.200.000 forint.

NEM A BEVÉTEL, hanem a bevétel törvény által elismert költséghányaddal csökkentett részének (jövedelem) összegére vonatkozik a mentesség.

Kicsit bonyolultan van fogalmazva, adóelőleg alapját ír a törvény, ami ugye a jövedelmet jelenti, ami viszont a bevétel mínusz költséget takarja.

 

Tehát az adómentes bevétel

 • 40%-os költséghányadnál 200.000 ft-os minimálbérnél 2.000.000*60%=1.200.000)
 • 80%-os költséghányadnál  200.000 ft-os minimálbérnél 6.000.000*20%=1.200.000))
 • 90%-os költséghányadnál  200.000 ft-os minimálbérnél 12.000.000*10%=1.200.000)

 

Azaz  a felsorolt bevételig nem kell szja-t és tbjárulékot fizetni, de főállásban azért ez egy kicsit máshogy van, ebben az esetben meg kell fizetni a minimum tbjárulékot és a minimum szochot.

Attól, hogy nem kell fizetni adott hónapban, attól még a járulékbevallást be kell küldeni nullásan is.

Viszont a főállású egyéni vállalkozó a minimálbér vagy a garantált bérminimum (végzett tevékenységtől függ, hogy melyik után) a járulékot akkor is be kell vallani és meg kell fizetni, ha a bevétele alapján adómentes lenne az átalányadó alapja.

 

Példák a cikk végén találhatóak.

 

Ha nem akarsz lemaradni az átalányadó változásairól és további hasznos információkról, akkor iratkozz fel az Átalányadóval kapcsolatos hírlevelünkre itt.

 

Adó és járulék - mi a különbség?

 

Adó alatt az szja-t értjük, ezt negyedévente kell fizetni, ha az előleg összege eléri a 10.000 forintot. Bevallás nem kell, majd az éves szja bevallásban fogjuk bevallani.

Járulék alatt a tbjárulékot és a szochot érjtük. Ezt minden hónapban be kell vallani, még akkor is, ha nem kell fizetni, azaz nullás bevallást kell beküldeni.

Adó

 

Az adó mértéke a 15%-os szja, a mentesített jövedelem "kimerítése" után kell megfizetni, és igénybe lehet venni az adókedvezményeket a fizetendő szja után.

 

Adó megfizetése

 

 • negyedévente 12-ig (ha eléri a 10.000 forintot),
 • ha nem volt bevétel adott hónapban, arra a hónapra nem kell szja-t fizetni, járulékot viszont igen (kivéve, ha van heti 36 órát meghaladó munkaviszonya vagy nappali tagozatos hallgató, akkor járulék sincs, nyugdíjasnak meg csak 15% szja van).

 

Adókedvezmények

 

 • a négy vagy többgyermekes anyák kedvezménye,
 • a 25 év alatti fiatalok kedvezménye,
 • a 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott betegségek esetén járószemélyi kedvezmény,
 • az első házasok kedvezménye, és
 • a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthető családi kedvezmény.

 

Kedvezményekről itt tudsz bővebben olvasni.

 

Járulék

 

A 18,5%-os tbjárulékot és a 13%-os szochot értjük alatta. Itt is a mentesített jövedelem "elhasználása" után kell fizetni (a minimumra figyelni kell), és ha már keletkezett fizetendő járulék, és "maradt még" az adókedvezményekből, akkor itt is fel lehet használni a kedvezmény összegét.

 

Főállású átalányadózó adó és járulékfizetése

 

Ha a minimálbérnél vagy garantált bérminimumnál (végzett tevékenységtől függ, hogy melyik után) kevesebb a jövedelem vagy nulla egy adott hónapban, a mentesített jövedelem "elfogyasztása" után járulékot kell fizetni a minimálbér vagy garantált bérminimum után, emelt szocho alapra (112,5%).

Azaz a minimálbér vagy garantált bérminimum után mindenféleképpen meg kell fizetni a járulékokat, ezután igénybe lehet venni adó- és járulékkedvezményt (ha marad).

Ha magasabb a jövedelem, mint a minimálbér vagy a garantált bérminimum, akkor a felette lévő rész összegéig lehet alkalmazni a mentesített összeget.

Ha a mentesített összegnél is magasabb a jövedelem, akkor a felette lévő rész után meg kell fizetni a járulékokat és itt megint igénybe lehet venni az adó- és járulékkedvezményt (ha marad).

 

A Tbj törvény szövege

 

A biztosított egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot

a) vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét,

b) átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem (ide nem értve az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó e tevékenységéből származó jövedelmének adómentes részét) után fizeti meg. A társadalombiztosítási járulék alapja havonta LEGALÁBB a minimálbér.

 

A szocho törvény szövege

 

Az Szja tv. rendelkezései szerint a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja - figyelemmel az adóalap megállapításának különös szabályaira is - a vállalkozói kivét, az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az átalányban megállapított, személyi jövedelemadó köteles jövedelem.

Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja LEGALÁBB a minimálbér 112,5 százaléka. Az adó alapja az egyéni vállalkozói jogállás fennállása minden napjára számítva legalább a minimálbér 112,5 százalékának harmincad része, ha a természetes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján.

 

NAV állásfoglalás a témában

 

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 2022. január 1. napjától hatályos szabályozása alapján a főfoglalkozású biztosított egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot átalányadózás esetén az átalányban megállapított  jövedelem (ide nem értve az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó e tevékenységéből származó jövedelmének adómentes részét) után fizeti  meg. A társadalombiztosítási járulék alapja havonta LEGALÁBB a minimálbér. [Tbj. 40. § (1) bekezdés b) pontja]

Az adómentes, átalányban megállapított jövedelem tehát nem képez járulékalapot, a föfoglalkozású egyéni vállalkozónak az adóköteles átalányban megállapított jövedelme, de LEGALÁBB a minimálbér után meg kell fizetnie a társadalombiztosítási járulékot. Az egyidejűleg több biztosítási jogviszonnyal rendelkező (ún. nem főállású) átalányadózó egyéni vállalkozók esetében a ténylegesen elért, átalányban megállapított jövedelem után kell megfizetni a társadalombiztosítási
járulékot.

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 2022. január 1. napjától hatályos szabályozása alapján az Szja tv. rendelkezései szerint az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az átalányban megállapított jövedelem, azaz a személyi jövedelemadó-köteles jövedelem lesz. [Szocho tv. 6. § (1) bekezdés]

Mellékállású átalányadózó adó és járulékfizetése

 

A minimum tb-járulék és szocho megfizetése alól csak azok mentesülnek,

 • akik rendelkeznek legalább 36 órás munkaviszonnyal,
 • nappali tagozaton tanulnak,
 • saját jogú nyugdíjasok (kiegészítő tevékenységet folytatnak).

 

Azaz, ha adott hónapban nincs jövedelem, nem kell járulékot fizetni a minimálbér vagy garantált bérminimum után.

Ha viszont van jövedelem, de belefér a mentesített jövedelembe, akkor nincs járulék.

Amennyiben a mentesített összeg feletti a jövedelem, akkor a felette lévő rész után meg kell fizetni a járulékokat, de igénybe lehet rá venni adó- és járulékkedvezményt, ha marad.

 

Nyugdíjas átalányadózó adó és járulékfizetése

 

Nyugdíjas átalányadózó csak a 15% szja-t köteles fizetni, azaz tbjárulékot és szochot nem kell fizetnie.

Itt is számít a mentesített jövedelem és az adókedvezmények érvényesíthetőek, ha van.

 

Még több információ az átalányadóról példákkal

 

Számlaszámok

 

Számlaszámok, ahova az átalányadó közterheit fizetni kell:

 • (103) Személyi jövedelemadó
  • 10032000-06056353
 • (406)  TB járulék mszem, ősterm, egyéni vállalk, kifizt terh köt
  • 10032000-06055802
 • (258) Szociális hozzájárulási adó
  • 10032000-06055912

Közleménybe mindig írd be az adószámod.

 

Nyilvántartás

 

A költségszámlákat meg kell őrizni (ha van), pedig ugye nem számoljuk el. Egyrészt kötelező, másrészt meg jól jöhet, ha kiesel az átalányadóból és visszamenőlegesen a tételes költségelszámolású adózás alá kerülsz.

 

A bevétel megszerzése érdekében felmerült kiadásairól szóló számlákat és más bizonylatokat az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig megőrzi.

 

Az átalányadót választó egyéni vállalkozó, amennyiben az áfa-levonási jogát nem érvényesíti, a pénztárkönyv (naplófőkönyv) bevételi adatait vezeti, továbbá a vállalkozásával kapcsolatban felmerült összes költségének bizonylatait és egyéb dokumentumait az e törvényben foglalt általános szabályok szerint köteles megőrizni.

Az átalányadózás nem mentesíti az egyéni vállalkozót a kifizetői minőségében, illetőleg más jogszabály előírása szerint reá vonatkozó nyilvántartási, bizonylat-kiállítási, valamint adatszolgáltatási, továbbá a számla-, illetőleg nyugtaadási kötelezettség alól.

A havi  járulékbevallást be kell nyújtani még akkor is, ha nincs a határérték feletti jövedelem.

 

Hogyan lehet választani az átalányadót?

 

 • előző évi éves szja bevallásban,
 • változásbejelentőn, ha kilépsz a katából
 • tevékenység kezdésekor a webes ügysegéden.

 

Átállás katáról átalányadóra 2022.09.01-től

 

A nyomtatványokat vagy az ÁNYK-ban vagy az ONYA-ban tudod kitölteni (kivéve az önkormányzati bejelentőket). ONYA-ban nem minden van fenn, és nem mindig frissítik azonnal, ha változott egy nyomtatvány.

 • Kilépés a régi katából

 

2022.08.31-ig. Mindenkinek automatikusan megszűnik a kata adóalanyisága, ezzel kapcsolatban teendő nincs.

 

 • Új kata választása

 

2022.09.25-ig kell választani az új katát annak, aki jogosult rá a 22T101E nyomtatványon. A szünetelő vállalkozónak is le kell adnia.

 

 • Kata bevallás

 

2022.09.30-ig minden régi katásnak le kell adnia a kata bevallását (22KATA).

 

 • Katás iparűzési adó választása

 

2022.10.15-ig választhatja az új katás, hogy ha az iparűzési adóban is katás akar lenni. A székhely szerinti önkormányzatnak kell beadni a változásbejelentőt. Budapestre itt, vidékre itt tudod beadni.

 

 • Belépés az átalányadóba

 

2022.10.31-ig választhatod az átalányadót (visszamenőleg 09.01-től) a 22T101E nyomtatványon. A szünetelő vállalkozónak is le kell adnia.

 

 

Ha nem teszel semmit…

Ha valaki október 31-ig nem választja az átalányadót, akkor automatikusan  tételes költségelszámolású lesz, de 2023. januártól lehet átalányadós. Pontosabban, ha valaki új katás lett például szeptemberben, és októberben úgy dönt, hogy novembertől átalányadós akar lenni, akkor ezt megteheti, úgy, ahogy a régi kata alatt is ki lehetett lépni a katából és belépni az átalányadóba a következő hónapban.

Akik 2022.08.31-én katások voltak, és a megelőző 4 évben már voltak átalányadósok, de kiléptek, kirakták őket, rájuk nem vonatkozik az a belépési tilalom, hogy nem lehetnek 4 évig átalányadósok.

 • Főállás vagy mellékállás bejelentése

 

Nyilatkoznod kell, hogy hol van a biztosítási jogviszonyod, azaz hol fizeted meg a tb-t, hogy ne legyen piros a taj szám. Ezt a 22T1041-es nyomtatványon tudod megtenni. Akár átalányadós, akár tételes költségelszámolású leszel, főállásúként és mellékállásúként is meg kell tenned. Nyugdíjasnak és új katásnak ezt nem kell leadni.

 • Ha nyugdíjas vagy, esetleg változott a biztosítási jogviszonyod

 

Ha például főállásúból mellékállású leszel, vagy fordítva, akkor ezt is be kell jelenteni a 22T101E nyomtatványon. Sőt, ezt még a nyugdíjasnak is le kell adnia.

 • Korábbi biztosítási jogviszonyok rendezése

 

Na ez nem lesz egyszerű feladat, ha van ilyened. Aki jóval korábban kezdte a katát, neki lehet, hogy beadtak egy 1041-es nyomtatványt, mert egyébként piros volt a taj szám. Később ezt már nem lehetett leadni, de a régi jogviszonyokat rendezni kell, különben elő fogják írni az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

A biztosítási jogviszonyaidat az EBEV-en tudod ellenőrizni a Szolgáltatások, Biztosítotti/foglalkoztatotti bejelentések Munkavállaló/Foglalkoztatott lekérdezése menüpontban (időszak eleje: amióta egyéni vállalkozó vagy).

Nem fognak „kivégezni”, ha ezeket még nem adtad le, de minél hamarabb pótolni kell.

 

 • Havi járulékbevallás

 

Akár átalányadós vagy, akár tételes költségelszámolású, be kell adjad havonta a 2258-as járulékbevallást, főállásban és mellékállásban is, még nullásan is. Az első határidő 2022. október 12. A helyzet azért érdekes, mert ugye október 31-ig választhatod az átalányadót, de már október 12-ig le kell adnod a járulékbevallást. Nyugdíjasnak ilyet nem kell. Új katásnak sem kell természetesen.

 

Itt mindent megtalálsz, ami a KATA ÁTALÁNYADÓ átálláshoz szükséges!

Vállalkozóknak vállalkozóul – gyakorlatias és naprakész tudást kapsz, ami ebben a témakörben óriási előnyt jelent.

 

Egyéni Vállalkozók Könyve - Átalányadó Kalauz

 

KATA ÁTALÁNYADÓ Nyomtatvány kitöltés képernyőképekkel lépésről lépésre Szilágyi Anita mérlegképes könyvelő segítségével.

ÁNYK – Általános Nyomtatványkitöltő 

ONYA – Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás

budapest.hu

OHP – Önkormányzati Hivatali Portál

22T101 - változásbejelentő

22T1041 – adatbejelentő

22KATA – kata bevallás

2258 – átalányadó bevallás

 

Neked szól a könyv, ha szeretnéd tudni,

 

 • hogyan kell választani az új katát?
 • hogyan kell kitölteni a 2022-es kata bevallást?
 • hogyan kell kitölteni az új kata iparűzési adó nyomtatványt Budapesten és vidéken?

 

Ha a kata helyett az átalányadózást választod

 

 • hogyan kell választani az átalányadót?
 • hogyan kell bejelenteni, hogy főállású vagy mellékállású vagy?
 • hogyan tudod rendezni a korábbi jogviszonyaidat?
 • hogyan kell kitölteni a havi átalányadó bevallást (alapesetekre, kedvezmények nélkül)?
 • hogyan kell beadni az átalányadó bevallást, ha Billingo Átalányadó Asszisztenst használsz?
 • hogyan kell kitölteni az éves iparűzési adóbevallást? (folyamatban)
 • hogyan kell kitölteni az áfa bevallást? (alapesetben)
 • mit kell tennie a szünetelő vállalkozónak?
 • mit kell tennie a nyugdíjas vállalkozónak?
 • hogyan tudod lekérdezni az adófolyószámládat (NAV és iparűzési adó)?
 • hogyan tudod megnézni a tárhelyed?
 • mi történik, ha nem teszel semmit?
 • mit kell tenni, ha baj van?

 

Plussz még sok rendkívül hasznos információt találsz benne egy egyéni vállalkozás működéséről és adminisztrációjáról, mint például:

 • Mit kell tudnod, mielőtt vállalkozó leszel?
 • Vállalkozási ötlet
 • Piackutatás – kereslet – kínálat
 • Üzleti stratégia
 • Értékesítés
 • Árazás
 • Bevétel – költség – profit
 • Üzleti tervezés
 • Vezetők és alkalmazottak
 • Működéshez szükséges eszközök
 • Marketing
 • Pénzügyi tervezés
 • Kockázatelemzés
 • Vállalkozási formák – egyéni vállalkozás, társas vállalkozás
 • Egyéni vállalkozás előnyei és hátrányai
 • Adózás: Új kata – Átalányadó – Tételes költségelszámolás (vállalkozói szja)
 • Jogviszonyok – egyéni vállalkozás, munkaviszony, főállás, mellékállás
 • Mennyibe kerül egy alkalmazott?
 • Áfa – alanyi mentesség, pénzforgalmi áfa
 • Iparűzési adó
 • Webshop adózása
 • Egyéb adminisztrációs feladatok
 • Egyéni vállalkozás a gyakorlatban
 • Mi szükséges egy egyéni vállalkozás elindításához?
 • Egyéni vállalkozás indítása a Webes ügysegédem
 • Kamarai bejelentkezés
 • Online számla
 • Számlázóprogram
 • Elektronikus ügyintézés
 • Egyéni vállalkozás szüneteltetése
 • Egyéni vállalkozás megszüntetése

Bónusz

Nem biztos, hogy csak ÁTALÁNYADÓ kalkulátorra van szükséged.

Ajándékba kapod még az Adókalkulátorok és Eredménytervezőt is, amiben van

 • új kata kalkulátor
 • átalányadó kalkulátor
 • tételes költségelszámolás kalkulátor
 • társasági adó kalkulátor
 • kiva kalkulátor
 • és ezek összehasonlítása.

 

Átalányadó költségek

 

Van benne bevétel és költségtervező (anyagköltség, szolgáltatások, bérek és járulékok, beruházás, értékcsökkenés), amiben kiszámolhatod, hogy biztos jó neked az átalányadó vagy esetleg jobban járnál a tételes költségelszámolással, továbbá van még benne cash-flow tervező is, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy naprakész legyél a pénzügyeidben.

 

Ingyenes frissítés
 

Ahogy kijönnek az őszi adótörvények, frissítjük a kalkulátorokat a 2023-as év adóváltozásai szerint. Az Egyéni Vállakozók Könyve frissítése ingyenes.

Egyetlen kattintásra a megoldástól

 

 • Iparűzési adó

Az iparűzési adóban is minden régi katás megszűnik katásnak lenni. Ezt automatikusan lezárják az önkormányzatok.

Záróbevallást Budapesten biztosan nem kell leadni 01.01-től 08.31-ig, a többi önkormányzatnál érdeklődni kell.

Akinek a székhelyén van adómentes határ, neki biztosan be kell adni kata bevallást (önkormányzatnál kell érdeklődni, hogy változott-e a január 15-i határidő?). Éves iparűzési adóbevallást biztosan be kell majd adni 2023.05.31-ig és a bevallásban lehet választani majd, hogy az átalányadós iparűzési adót akarod választani vagy esetleg az általános szabály szerintit, azaz itt nem kell előre beadni semmit.

 • Törzsadatok lekérdezése

 

Ellenőrizd le, hogy tényleg átalányadós, új katás lettél. Ezeket látni fogod a Törzsadatban, amit az EBEV szolgáltatások között tudsz lekérdezni.

 

 • Adófolyószámla lekérdezése

 

2022. október 20. után már sok adat fenn lesz a folyószámlán, mindenféleképpen ellenőrizd le, hogy minden rendben van-e. Ezt megteheted az EBEV szolgáltatások között, vagy ismerkedj meg az ÜPO-val. Ha gond van, akkor intézkedni kell (e-papírt kell írni).

 

Mikor szűnik meg az átalányadó?

 

 • értékhatár átlépéskor
  • egyéni vállalkozó bevétele meghaladja az éves minimálbér tízszeresét
  • kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó bevétele meghaladja éves minimálbér ötvenszeresét
 • ha az egyéni vállalkozó terhére az adó- vagy vámhatóság számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért véglegesen mulasztási bírságot állapított meg, a határozat véglegessé válásának napjával.

 

Ebben az esetben átkerül a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alá visszamenőleg január 1-től vagy amikortól kezdte az átalányadót. Tehát ha januárban katás volt és februártól választotta az átalányadót, akkor február 1-től lesz tételes elszámolású.

Önkéntesen kilépni belőle nem lehet (alapesetben). Azaz nem dönthet úgy év közben, hogy akkor most a tételes költségelszámolás szerint fog adózni. Viszont dönthet úgy, hogy a következő hónaptól katás lesz, mert a kata törvény ezt lehetővé teszi.

 

Mikor választható újra az átalányadó?

 

Kilépés éve +4 adóév után.

 

Átalányadó és az áfa

 

Átalányadózó is lehet áfás, sőt bizonyos esetekben kötelező is.

Az alanyi mentesség éves szinten 12 millió forintig választható működő vállalkozásnál.

Év közben induló vállalkozásnál ezt az értékhatárt arányosítani kell.

01.01-én működő vállalkozásnál, ha indulás után szünetel, vagy megszűnik, akkor ezt már nem kell figyelembe venni az értékhatár számításánál, tehát nem kell arányosítani, azaz marad 12 millió forint.

Itt a teljesítés dátuma számít, nem az, hogy befolyt-e az adott számla összege, azaz nincs köze a pénzügyi teljesítéshez. Amelyik számlában meghaladod a 12 millió ft-ot (alapvetően belföldi értékesítés), abban a számlában már fel kell számítani az áfát, be kell jelenteni az értékhatár átlépést, változik az adószámod, kötelező lesz a vállalkozói bankszámla.

Amennyiben áfás lett az átalányadózó, akkor a befolyt bevételei után megfizeti az áfát (itt van egy 45 napos szabály, ami azt jelenti, hogy ha nem folyt be a számla ellenértéke, akkor is 45 nap múlva a teljesítéstől számítva be kell állítani fizetendő áfaként az áfabevallásba, ez kiküszöbölhető, hogy ha valaki a pénzforgalmi áfát választja, ezt év közben nem lehet választani, csak év végén a következő évre vonatkozóan) és a költségszámlái áfatartalmát meg levonásba helyezi. Ezt a 2265-ös nyomtatványon kell bevallani, és ha közösségi ügylet is volt, akkor a 22A60-as nyomtatványt kell beadni.

De ha alanyi mentes vagy, akkor is van olyan eset, hogy áfabevallást és közösségi nyilatkozatot kell leadjál, vagy áfát fizessél. Például, ha a facebooktól kapsz áfa nélküli számlát vagy olyan értékesítésed van, ami közösségi vagy harmadik országba szóló értékesítés (itt fizetni nem kell).

Ebben az esetben még részletesebb nyilvántartást (pénztárkönyvet vagy naplófőkönyvet) kell vezetni.

 

Amennyiben többet szeretnél tudni az áfáról, ajánlom ezt a cikkünket.

 

ÁFA - amit az áfáról tudnod kell (videó)

 

Átalányadó és az iparűzési adó

 

Az iparűzési adót így kell kiszámolni:

a jövedelem (bevétel mínusz elismert költséghányad) szorozva 1,2-vel és ez után max 2%. Van, ahol nincs iparűzési adó, ott természetesen nem kell, vagy kevesebb, mint 2%. És ott van még az ipa felező is. A törvényjavaslat már benyújtva az iparűzési adó csökkentéséről 2022-re, azaz max 1% lesz.

 

Átalányadó vagy tételes költségelszámolás (vállalkozói szja)?

 

Ha nem haladod meg az átalányadó bevételi értékhatárát, akkor a költséghányad az, ami még meghatározza, hogy melyik a jobb megoldás: az átalányadó vagy a tételes költségelszámolás.

Ha több költséged van, mint az átalányadós költséghányadok (40%, 80%, 90%), és figyelembe vetted a mentesített jövedelmet is, akkor érdemes kiszámolni, hogy mennyi marad a zsebedben, ha a vállalkozói szja szerint adóznál.

 

Tételes költségelszámolás

 

A tételes költségelszámolású egyéni vállalkozó a bevétel mínusz elismert költség után fizeti

 • a 9%-os nyereségadót (vállalkozói szja),

 

majd ezután meg kell fizetni – az éves bevalláskor – az osztalékadót, ami áll

 • a 15%-os szja-ból
 • és a 13%-os szochóból, figyelembevéve a szocho korlátot.

 

Itt még járulékfizetés is van (főállású egyéni vállalkozónál), a garantált bérminimumból levont

 • 15% szjat,
 • 18,5% tb járulékot
 • és legalább a garantált bérminimum 125%-a után a 13%-os szochot.

 

 

És itt is van még iparűzési adó.

 

A tételes költségelszámolásról itt találsz egy videót.

 

 

Könyvelővel vagy nélküle?

 

Ez már olyan, mint a kata, nem javaslom könyvelő nélkül. Viszont felmérések szerint nem lesz elég könyvelő a kata átalányadó átálláshoz. Rendkívüli helyzetben rendkívüli megoldások kellenek. Természetesen komoly könyvelői háttértámogatással. Ilyen megoldás például a Billingo Átalányadó Asszisztens.

 

Csatlakozz a Billingo Átalányadó Asszisztens facebook csoportjába, ahol én is szakértő vagyok.

 

Ha vállalkozó vagy és könyvelőt keresel vagy könyvelő vagy és ügyfelet keresel, javaslom neked a Könyvelőt keres kínál csoportunkat.

 

Könyvelőt keres kínál csoport

 

 

Ajánlat könyvelőknek

 

Kötelező mérlegképes továbbképzés a piaci ár feléért

 

Hamarosan.

 

Szükséged van olyan szakmai előfizetésre, ahol még lektorok is vannak?

 

Szeretnék egy megbízható szakmai előfizetést.

 

Szükséged van a legújabb szabályzatokra?

 

Itt megtalálod a legfrissebb szabályzatmintákat.

 

Használd fel a Vállalkozás Okosan egy évtizedes vállalkozói tapasztalatát ahhoz, hogy sikeres vállalkozó legyél.

Online vállalkozói képzés

 

Amennyiben szeretnél többet tudni a vállalkozási formákról, adózásról, üzleti tervről, egyéb adminisztrációs kötelezettségekről, javaslom az Online Vállalkozói Képzésünket.

 

Online Vállalkozói Képzés

 

 

Példák

 

Átalányadóra havi bontásban 2022.09.01-2022.12.31 időszakra, főállásban, mellékállásban, nyugdíjasként, 40-80-90%-os költséghányaddal, garantált bérminimummal, kedvezmények nélkül, egyenletes és változó bevételre.

 

 • Főállás, 40%-os ktghányad, garantált bérminimum, kedvezmények nélkül
Kép
fo-40-2m-8m

2 millió ft-os bevételnél azt látjuk, hogy csak a minimumot kell megfizetni, mert tart még az adómentes rész. Továbbá, hogy hogy alakul 8 millió ft-os bevételnél (ez a maximum, különben kiesel az átalányadóból) a fizetendő adó, ha egyenletesen érkezik a bevétel.

 

Kép
fo-40-8m-egyenletes-valtozo

 

Amennyiben nem egyenletesen érkezik a bevétel, akkor bizony több adót kell fizetni, ezért érdemes eloszlatni a bevételt, amennyiben van rá lehetőség.

 

 • Főállás, 80%-os ktghányad, garantált bérminimum, kedvezmények nélkül

 

Kép
fo-80-2m-8m
Kép
fo-80-8m-egyenletes-valtozo

 

Itt azt látjuk, hogy 8 millió ft-nál nem változik az adófizetési kötelezettség, mert „kitart” az adómentes rész.

 • Főállás, 90%-os ktghányad, garantált bérminimum, kedvezmények nélkül
Kép
fo-90-2m-40m

 

2 millió ft-os bevételnél a minimumot meg kell fizetni, de a 40 millió ft-os bevételnél (90%-os ktghányadnál kb ennyi a maximum, különben kiesel az átalányadóból) mindegy, hogy egyenletes vagy változó a bevétel, mert kitart az adómentes keret.

 

Kép
fo-90-40m-valtozo
 • Mellékállás, 40%-os ktghányad, garantált bérminimum, kedvezmények nélkül

 

Kép
mellek-40

Mellékállásban 2 millió ft bevételig csak egy kis iparűzési adót kell fizetni, 8 millió ft-os bevétel esetén pedig meg kell fizetni az adómentes rész elfogyasztása után az adókat, nincs maximum, és nem számít, hogy van főállásod mellette.

 

 • Mellékállás, 80%-os ktghányad, garantált bérminimum, kedvezmények nélkül
Kép
mellek-80

Itt azt látod, hogy 6 millió ft-os bevételi keretig tart az adómentes rész, és csak iparűzési adót kell fizetni, viszont 8 millió ft fölé nem lehet menni, mert addig tart az átalányadós keret.

 

 • Mellékállás, 90%-os ktghányad, garantált bérminimum, kedvezmények nélkül

 

Kép
mellek-90

Itt azt látod, hogy 12 millió ft-os bevételi keretig tart az adómentes rész, és csak iparűzési adót kell fizetni, viszont kb 40 millió ft fölé nem lehet menni, mert addig tart az átalányadós keret.

 

 • Nyugdíjas, 40-80-90%-os ktghányad, garantált bérminimum, kedvezmények nélkül

 

Nyugdíjas nem fizet se tb-t, se szocho-t, csak 15% szja-t, azt is csak az adómentes rész elfogyasztása után, költséghányadtól függően.

 

Kép
ny40

 

Kép
ny80

 

Kép
ny90

Ezek a kalkulációk kedvezmények nélkül értendőek és a 2022-es évre vonatkoznak. Garantált bérminimummal számoltunk, mert az egyéni vállalkozók jellemzően szakképzett tevékenységet végeznek.

Az igénybe vehető kedvezményekről itt találsz több információt.

Akinek több gyereke van, vagy egyéb kedvezményekre jogosult, mindenféleképpen érdemes ezt szakértővel átszámoltatni.

Az átalányadót - alapesetben - az szja bevallásban tudod választani a következő évre, azaz a 2022. május 20-ig leadott szja bevallásban. Onnan fogják tudni, hogy 2022-től átalányadós vagy, hogy a havi járulékbevallásban úgy töltöd ki a nyomtatványt.

Amennyiben katás vagy, akkor év közben is ki lehet lépni a katából és be lehet lépni az átalányadóba, de akkor csökken az átalányadó bevételi kerete időarányosan, erre figyelni kell.

 

Marketing alapok

 

Ha nem csak az adózás, hanem a marketing is érdekel.

 

Köszönöm, hogy egy megosztással támogatod a munkámat.

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

Blog kategória

AKCIÓ! Brutál Vállalkozói Képzés Pakk! 50%-os kedvezmény az összes online termékre!

Használd fel a Vállalkozás Okosan egy évtizedes vállalkozói tapasztalatát ahhoz, hogy sikeres vállalkozó legyél.

 A félelmeid helyett a lehetőségeid lásd, hogy továbbfejlődhess.

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.