KATA vagy NEM KATA?

Jelenlegi hely

Katás vállalkozó akarsz lenni?

Online tanfolyam katás vállalkozóknak

Minden a KATA adózásról. KATA TANODA.

 

 

 

KATA vagy NEM KATA?

 

Hogyan tovább?

 

2020. július harmadikán megszavazták a T/10856 törvénymódosítást, ami többek között a kata szigorítását is jelenti 2021.01.01-től.

 

Milyen szabályok érvényesek 2021.01.01-től?

 

Kapcsolt vállalkozás felé benyújtott számla után 40%-os plusz kata adó - értékhatár nélkül

 

,,(6a) Ha az Art. szerinti kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót állapít meg, vall be és fizet meg. A bevallásban a kifizető feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét.

 

Azaz, ha van egy katás egyéni vállalkozásod és beszámlázol abba a kft-be, ahol te is tulajdonos vagy, jön a 40%. A katás számláját befogadó vállalkozás fizeti a 40% plusz adót. Ezt ugye arra találták ki, hogy ha katás egyéni vállalkozó vagy és van mellette egy kft-t, de tudd olyan könnyen kiszedni a pénzt, mint eddig. Ezt most is meg lehet tenni, csak ára van, a beszámlázott érték 40%-a, itt nincs értékhatár, már az első forint után is fizetni kell a számlát befogadónak.

 

Mit jelent, hogy kapcsolt vállalkozás?

 

A téma szakértője Lakatos Zsuzsa, így az a legegyszerűbb, ha Őt idézem.

 

"Néhány példa:

 • saját katás ev - saját kft,
 • saját katás ev - testvér kft-je,
 • édesapád katás ev-je - Te Kft-d,
 • fiad ev-je - feleségeddel közös Kft-tek.

 

Közeli hozzátartozók cégei, vállakozásai röviden.

Plusz: közös ügyvezetésű entitások, pl.

 

 • nagynénéd Kft-je,amit Te ügyvezetsz, és a Te katás ev-d,
 • unokatesód és férje Bt-je, ahol Te ügyvezető vagy, és Te katás ev-d."

 

Cikkek a kapcsolt vállalkozás témában

 

Lakatos Zsuzsa - Kapcsolt vállalkozások beazonosítása

 

Továbbá készül egy cikksorozat Lakatos Zsuzsa által, amely ezt a témát tárgyalja, ezt is meg fogjuk itt jeleníteni.

 

 

Külföldi kapcsolt vállalkozástól kapott bevétel után 40% az adó

 

(6b) Ha a kisadózó vállalkozás olyan, külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől (a továbbiakban: külföldi kifizető) szerez bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e bevétel után az annak megszerzése hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót fizet.

 

Tehát teljesen mindegy, hogy belföldi vagy külföldi kapcsolt vállalkozásnak számlázol be, jön a 40%. Viszont ha külföldi kapcsolt vállalkozásnak számlázol be, aki katásként Te fizeted a 40%-ot, már az első forint után is, nincs értékhatár (a kapcsoltság miatt).

 

 

 

Ha egy belföldi vállalkozás felé állítasz ki 3 millió forintot meghaladó összeget, akkor  a belföldi vállalkozás fizet 40%-os adót

 

(6c) Ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet.

 

 

Elvileg a katás számlát befogadó vállalkozás fizet. Gyakorlatilag meg ne legyenek kétségeink, a legtöbb vállalkozás nem fog a katás után plusz 40%-ot fizetni, vagy nem katással köt szerződést, vagy csökkenti a megbízási díjat.

Egyéb lehetőségek: nem fogják leszámlázni a 3 millió forint feletti részt, majd megy zsebbe, vagy csinálnak még 3-4 külön céget, ahova mehet a többi katás számla, szigorúan 3 millió forintig. Nyilván a multik ezeket a lehetőségeket nem nagyon fogják meglépni, egyszerűen nem fognak szerződni a katásokkal. Hozzáteszem, ezeknek a projektcégeknek ha ugyanaz a tulajdonosa, előtérbe kerül a kapcsoltság.

Bonyolítja a dolgot, ha külföldi a cég, beszámlázol az egyik cégbe 3 m ft-ig katásként, majd egy másik cégbe 3 m ft-ig katásként, de ha a két cég kapcsolt, pl az egyik a férjé, a másik a feleségé, akkor ez most kapcsoltnak minősül vagy sem? 0 ft után vagy csak 3 m ft után jön a 40%? Kell-e egyáltalán ezt vizsgálnia a katásnak? Amúgy meg honnan kellene tudnunk, hogy ők férj és feleség vagy kapcsolt-e? Persze először azt kell vizsgálni, hogy a katás kapcsolt-e ezekkel a cégekkel.

Ha magyar cégről van szó, se egyszerű akkor. Már ha vizsgálnom kell, hogy ha több céggel vagyok kapcsolatban, akkor ők egymással milyen kapcsolatban vannak?

Példa: van 5 cég, akinek leszámlázom a havi könyvelési díjat, katás egyéni vállalkozóként. Legyen 100.000 ft/hó/cég. Ha ennek az 5 cégnek ugyanaz a tulajdonosa, akkor ez most kapcsolt vagy sem a katás szempontjából? Melyik cég fizeti utána a plusz 40%-ot, ha eléri a kiszámlázott összeg a 3 millió forintot? Akkor ezt a cég fogja nyilvántartani, hogy egy katás a cégcsoportba mennyit számlázott be?

Nem számít, hogy főállású vagy mellékállású katás vagy, a törvény nem tesz kivételt, mindkettőre vonatkozik.

 

KIVÉTELEK - akire ez az egész nem vonatkozik

 

Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget,

a) amely után a kifizető a (6a) bekezdés alapján 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni,

b) amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttat az egészségügyi szolgáltató kisadózó vállalkozásnak,

c) amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak, vagy

d) amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.

 

Na akkor nézzük a másik 40%-ot. Ha katásként elérem a 12 millió forintot, akkor nekem katásnak 40%-os plusz adót kell fizetni. Ha közben van egy partner, akinek többet számlázok be, mint 3 millió forint, akkor a felette lévő rész után a cégnek kell fizetni a 40%-ot. Akkor nekem katásnak szólni kell, hogy ő már ne fizessen az én számlám után 40%-ot, mert nekem már fizetni kell, mert meghaladtam a keretet?

 

Szóval ha katásként költségvetési szervezetnek számlázol be, akkor ez az egész nem vonatkozik rád. Már csak ki kell deríteni, hogy akivel szerződést kötsz, az költségvetési szerv vagy sem.

5. A költségvetési szerv fogalma, tevékenységei

7. § *  (1) A költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy.

(2) A költségvetési szerv tevékenysége lehet

a) alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység,

b) vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység.

 

 

Bevallás és az adó megfizetése

 

A kifizető az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg, amelyet megelőzően az említett juttatási értékhatárt átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, amelyben a kisadózó vállalkozás részére bevételt juttat. A bevallásban a kifizető feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét.

 

Azaz nem elég megfizetni, bevallást is be kell adni.

 

Ha egy külföldi vállalkozástól kapsz 3 millió forintnál több bevételt, akkor katásként te fizeted a 40%-os plusz adót

 

(6d) Ha a kisadózó vállalkozás a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel után a kisadózó vállalkozás 40 százalékos mértékű adót fizet.

Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt a bevételt, amely után a kisadózó vállalkozás a (66) bekezdés alapján 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni. A kisadózó vállalkozás az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig fizeti meg, amelyet megelőzően a külföldi kifizetőtől származó bevétel az említett összeghatárt átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, amelyben a külföldi kifizetőtől bevételt szerzett.

(6e) A (6a)-(6d) bekezdés szerinti adó alapjába tartozó értéket a (6) bekezdés szerinti értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni."

(2) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ,,(8) A (6), (66) és (6d) bekezdésben meghatározott százalékos mértékű adó megfizetése nem mentesít az (1 )-{4a) bekezdés szerinti tételes adó megfizetése alól."

 

Ez óriási kitolás azokkal, akik külföldre számláznak katásként, hiszen nekik sokkal nagyobb lesz az adóteher, mint eddig. Elvileg a kata 12 millió forintig jó. Nekik viszont csak 3 millió forintig, utána jön a 40%.

Ilyenek például a  youtuberek, akik a Google-től kapnak pénzt vagy van egy olyan hirdetési oldaluk, ami után magasabb összeget kapnak. Ezek még véletlenül sem lehetnek burkolt munkaviszonyban, mégis sújtja őket a 40%.

 

Csak egy helyen lehetsz katás

 

,,(1 a) A magánszemély egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként.

.,32/E. § (l) Ha a magánszemély több jogviszonya alapján bejelentett kisadózó. a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi . . . törvénnyel megállapított 7. § (la) bekezdés szerinti feltételnek 2021. január l-jétől köteles megfelelni. Amennyiben az említett feltétel 2021. január l-jén nem teljesül, az állami adó- és vámhatóság 2021. január l-jével - a kisadózó és az érintett kisadózó vállalkozások részére a határozat megküldése mellett - az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi jogviszony tekintetében törli a magánszemélyt a bejelentett kisadózók köréből. (2) A 2020. december 31-éig kifizetővel létesített és 2021-ben még fennálló szerződéses jogviszony esetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi ... törvénnyel megállapított 13. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatást az adózó 2021. január 15-éig teljesíti.

 

Azaz ha most katás egyéni vállalkozó vagy és mellette egy katás bt-ben kültagként szintén katázol, döntened kell, hogy hol leszel a továbbiakban katás.

Erre mondjuk van megoldás: a katás bt-ben kültagként munkaviszonyos leszel, akár heti 1 órában, igaz, szeptembertől jön a minimum tbjárulék, ami azt jelenti, hogy kb havi 20.000 ft lesz, amit az 1 órás munkaviszony után is meg kell fizetni, de ha azért csináltál katás bt-t, hogy még jobban kimaxold a katát, de éves szinten egy partnernek 3 millió forintnál többet számlázol, akkor megint jön a 40%, szóval nem biztos, hogy kell ez neked. Persze, ha nem éred el ezt az összeget egy partnernél, akkor ez továbbra is egy jó megoldás lehet.

 

 

De ha mégis szeretnéd kihasználni a kata többszörözést

 

Plusz adminisztráció

 

(2) A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő adózó a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az adózó a változást megelőzően - a változás kezdő időpontjának megjelölésével - tájékoztatja a vele szerződéses jogviszonyban álló kifizetőt a kisadózó vállalkozás jogállása megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről.

 

KATA kalkuláció 2021

 

Készítettem egy kalkulációt, milyen lehetőségei vannak a katásnak 2021.01.01-től.

 

Alapfeltételezések

 

Egy partnernek számláz be a katás 3 millió forint felett.

Elvileg a katás számláját befogadó belföldi vállalkozás fizeti a 40%-ot, gyakorlatilag át fogja hárítani a katásra vagy nem köt vele szerződést, ezért a kalkuláció arra készült, hogy nem katásként milyen lehetőségeid vannak a továbbiakban.

Külföldi partner felé számlázásnál meg a katás fizeti a 40%-ot, neki is el kell gondolkodni, érdemes-e katásnak maradni.

A kft számításnál azért jelentősen függ a költséghányadtól, hogy milyen végeredmény jön ki, jelentősen függ még az igénybe vehető kedvezményektől is (pl 4 gyerekes nyugdíjas nagyi alkalmazás), ezekkel a kedvezményekkel nem számoltam.

Viszont biztosan lesznek plusz költségek, mint a cégalapítás költségei, vállalkozói bankszámla és magasabb könyvelési díj.

Ha másodállású valaki, akkor ezek a számok nem igazak, arra külön kalkuláció szükséges, hiszen ő megfizeti a járulékokat a főállásában.

A kivánál is vannak még módosító tételek.

A jövő évi adómértékekkel készült a számítás, viszont még az idei garantált bérminimummal.

 

Saját vélemény

 

Szerintem a kata szigorítása a célját nem fogja elérni, ettől nem lesz több bejelentett munkavállaló, nem fogják visszavenni a kényszerkatásokat, nem fognak 3 millió  forintt felett számlázni egy partner felé, a többi zsebbe megy majd, a nagy cégek nem fognak szerződést kötni a katásokkal, a katás elveszíti az eddigi nagyobb munkáit, a kis cégek meg létrehoznak 3-4 projektcéget, ahova a katás beszámlázhat.

És ha kft-t csinálunk, akkor jöhetnek a katás alvállalkozók olyan szolgáltatásokra, mint marketing, üzletviteli tanácsadás, honlapkarbantartás, ügyviteli szolgáltatások, szigorúan max havi 250.000 ft-ig, katásonként. Pont ez volt a lényege a katának, hogy ezeket nem kellett megjátszani. Egyetértek azzal, hogy fel kell lépni azok ellen, akik kényszerkatázásra kényszerítik a munkavállalóikat, de a fűnyíróelvvel nem értek egyet.

 

És akkor jöjjön a KATA vagy NEM KATA kalkuláció.

 

kata2021-kep.png

Még több az átalányadóról

 

Átalányadó-kalkulátor

 

Normál (tételes) egyéni vállalkozó adózása

 

KIVA adózás

 

További érdekes kérdéseket teszünk fel a hatóságoknak, érdeklődve várjuk a választ.

 

Ilyen kérdéseket például:

 

1. Kapcsolt vállalkozási viszonyban állnak-e az alábbiak?
1/a. "X" magánszemély egyéni vállalkozása és az a Kft., melynek önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetője "X" magánszemély.
1/b. "X" magánszemély egyéni vállalkozása és az a Kft., melynek ügyvezetője "Y" magánszemély, de tulajdonosa 40%-ban "X" magánszemély, 20%-ban "X" magánszemély közeli hozzátartozója.
1/c. "X" magánszemély egyéni vállalkozása és az a Kft., melynek ügyvezetője "Y" magánszemély, de tulajdonosa 100%-ban "X" magánszemély közeli hozzátartozója.

2. A 40%-os adó alapja

2/a. Ha a kisadózó egyéni vállalkozás 2021. januárjában kiállít 2 millió forintos számlát "K" Kft-nek, majd 2021. márciusában kiállít 2 millió forintos számlát ismét "K" Kft-nek, akkor a 40%-os adó 4 millió forint *40%, azaz 1,6 millió forint?

3. Kapcsolt vállalkozásoknak minősülő megrendelőknek kiállított számlák összeszámítási kötelezettsége

3/a. Ha a kisadózó egyéni vállalkozás 2021. januárjában kiállít 2 millió forintos számlát "K" Kft-nek, majd 2021. márciusában kiállít 2 millió forintos számlát "KA" KFt-nek, mely "K" Kft. kapcsolt vállalkozása, akkor a 4 millió forint után kell %-os kata adót fizetni?
Ha igen, akkor 1,6 millió forintot vagy 400.000 forintot?

 

Ahogy megkapjuk a válaszokat, tájékoztatni fogunk róla.

 

Ha szeretnél további információt a katás változásokról, csatlakozz a facebook csoportunkhoz.

 

 

KATA TANODA - online tanfolyam katás vállalkozóknak

 

 

modtanoda-fb-adv-1.jpg

 

 

A Kata Tanoda egy videósorozatból, egy szöveges ebookból és mellékletekből áll.
 
A videók és az ebook tartalmazza az elméletet, és a mellékletekben van a gyakorlati rész.
 
A videón általános vállalkozási ismeretek vannak, ezen belül részletesebben a kata adózásról, érthető nyelven, a lényeget kiemelve.
 
A szöveges rész ugyanez, csak sokkal pontosabban, mert valaki hallgatni szereti és valaki olvasni.
 
A mellékletek szöveges útmutatókat tartalmaznak, képernyőképekkel olyan témákban, mint:
 
 • hogyan kell elindítani a webes ügysegéden egy katás egyéni vállalkozást,
 • milyen adatbejelentőket, változásbejelentőket kell leadni a nav, önkormányzat, kamara felé,
 • hogyan lehet ellenőrizni az adófolyószámlát,
 • hogyan lehet nullás igazolást, jövedelemigazolást kérni,
 
Továbbá tartalmaz
 • kata-kft összehasonlító kalkultátort,
 • kata bevételi nyilvántartást,
 • kata vállalkozási szerződésmintát,
 • katás navos ellenőrzési kérdéseket,
 • kata bevallás kitöltési útmutatót,
   
A Kata Tanoda adózási részének lektora Ruszin Zsolt adószakértő, könyvvizsgáló, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke, a szakma nagyágyúja, aki nem fél nekimenni az adóhatóságoknak.

 

A videók a későbbiekben is elérhetőek lesznek, nem fogjuk letörölni, és ha bármilyen törvényi változás lesz, frissíteni fogjuk, amit ingyen adunk azoknak, akik megvásárolták a Kata Tanodát.
 
Van már egy online tanfolyamunk, de az általánosságban beszél a vállalkozási alapismeretekről,ez viszont kifejezetten a katáról szól, bár vannak benne olyan részek, amelyek az online vállalkozói képzésben is benne vannak.

 

 

Gyakorló katás vállalkozóként és katásokat könyvelőként folyamatosan figyelem a kata adózás változásait.

 

Ha szeretnéd, hogy megosszam veled ezeket az információkat,

 

 

iratkozz fel a Kata Hiradó hírlevelünkre.

 

 

 

 

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

Blog kategória: 

Bemutatkozás

 

Üzleti terv készítésével, vállalkozás indítási, adó és számviteli tanácsadással foglalkozunk. Időről-időre vállalkozói képzést szervezünk azoknak, akik szeretnék megérteni, hogyan készül az üzleti terv, hogyan kell elindítani egy vállalkozást, hogyan kell kiválasztani a legoptimálisabb adózási módot, mi a pénzforgalmi szemlélet és hogyan értelmezzék számviteli eredményüket.

Vállalkozói képzés

 

Üzleti terv, vállalkozás indítás, adó és számviteli ismeretek - vállalkozást tervezőknek és vállalkozóknak.

Időtartam: 2 nap

Részletes ismertető

Rólunk

Vállalkozásindításban, adózásban, pénzügyi és üzleti működésben segítünk. Üzleti terv készítés, könyvelés, adótanácsadás, vállalkozói képzés található szolgáltatásaink között.

 

Elérhetőségeink