Ugrás a tartalomra

Kata visszatérítés 2022

 

Szja visszatérítés 2022

könyvelős

 

Elérhető a VISSZADO nyomtatvány

 

Ki tudod tölteni az ONYA-n vagy le tudod tölteni a NAV oldaláról, és ÁNYK-ban folytatod.

 

MIRE SZOLGÁL A VISSZADO JELŰ NYILATKOZAT?


A VISSZADO benyújtásával lehet nyilatkozni

 

 • a jogosultságról az adó-visszatérítésre,
 • a kiutaláshoz szükséges adatokról (belföldi bankszámlaszám vagy postai cím).


A NAV 2022. február 15-éig kiutalja az adó-visszatérítést annak, akinek megállapítható a jogosultsága a NAV adatai vagy a magánszemély VISSZADO-nyilatkozata alapján.


A VISSZADO benyújtási határideje 2021. december 31.


A VISSZADO jelű nyilatkozatot a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítésére jogosultak nyújthatják be.

Kinek jár az adó-visszatérítés?


Adó-visszatérítés jár annak, aki


1.) 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult és 2021-ben összevont adóalapba tartozó jövedelmet, például munkabért, megbízási díjat, ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet, őstermelői jövedelmet szerez, vállalkozói kivétet számol el. Adó-visszatérítés a külön adózó jövedelmek (például a lakás eladása, osztalék, tőzsdei nyereség) utáni adóból nem jár.

Családi kedvezményre jogosultként az kaphat adó-visszatérítést, aki:

 

 • gyermek után szülőként családi pótlékra jogosult,
 • várandós nő és a várandós nő közös háztartásban élő házastársa,
 • a családi pótlékra saját jogán jogosult,
 • rokkantsági járadékban részesül.


Azok a szülők, akik 2021-ben közös háztartásban nevelik gyermeküket, családi pótlékra jogosultak, ezért igénybe vehetik az adó-visszatérítést, függetlenül attól, hogy házasságban élnek vagy élettársak. A bejegyzett élettársi kapcsolatra ezúttal ugyanaz vonatkozik, mint a házasságra.


Családi kedvezményre jogosult az az élettárs is, aki a szülővel és annak gyermekével együtt él, ha a gyermek után ő is jogosult a családi pótlékra.


A családi pótlékra egyedülállóként jogosult szülőnek is jár az adó-visszatérítés.


Azok az elvált szülők, akik közös gyermekeiket felváltva gondozzák és emiatt 50-50 százalékban kapják a családi pótlékot, és ugyanilyen arányban érvényesíthetik a családi kedvezményt, mindketten (teljes összegben) jogosultak az adó-visszatérítésre.


Az adó-visszatérítés a családi kedvezményre jogosultnak akkor is jár, ha családi kedvezményt nem érvényesít, vagy azt nem ő veszi igénybe.

 

 

2.) 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult és az ekho szabályai szerint adózik.

3.) A kisadózóként bejelentett magánszemélynek, aki 2021. év bármely napján családi kedvezményre lenne jogosult.

 

Az adó-visszatérítés összege

 

 • az összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerző magánszemélynél az adóalapkedvezmények levonása után megállapított adóalap 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó része,
 • az ekhós jövedelemmel rendelkező magánszemélynél a 2021. év tekintetében tőle levont ekhónak az szja része (az ekhós jövedelem 9,5 százaléka)4,
 • a kisadózónál a 2021. évre rá tekintettel a kisadózó vállalkozást terhelő tételes adó5 negyede,

de felső határa legfeljebb a 2020. decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér és a 15 százalékos adókulcs szorzata ezer forintra kerekítve, azaz 809 000 forint.


Adó-visszatérítésként tehát 809 000 forint csak annak jár, aki 2021-ben a fenti jövedelmek után összesen legalább 809 000 forint adót fizetett.

Az adó-visszatérítés legkisebb összege ezer forint, ha a magánszemély összevont adóalapja utáni adó összege legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el.


Ha a kisadózó vállalkozás a veszélyhelyzet miatt 2021. március és április hónapra mentesült a tételes adó alól, akkor az adó-visszatérítés kiszámításakor ez a kéthavi összeg nem vehető figyelembe.

Ha a magánszemély az szja-ból és az ekhóból is jogosult az adó-visszatérítésre, akkor ennek együttes összege nem haladhatja meg a 809 000 forintot.


Ha pedig a magánszemélynek az szja, az ekho és a kata tekintetében is visszajár a kedvezmény, akkor ezek együttes összege szintén nem lehet több, mint 809 000 forint.

 

Kinek NEM KELL nyilatkoznia?


Aki családi pótlékot kap, nem kell nyilatkoznia, mert az ellátást folyósító szervtől a NAV megkapja a kiutaláshoz szükséges adatokat. Ilyenkor az adó-visszatérítést a NAV arra a postai címre vagy bankszámlaszámra fizeti ki, ahova a családi pótlék érkezik.

 

Kinek KELL nyilatkoznia?

 


Azoknak, akiknek az adatai nem állnak teljes körűen a NAV rendelkezésére ahhoz, hogy 2022. február 15-ig megkaphassák az adó-visszatérítést, nyilatkozniuk kell.


Így tehát nyilatkoznia kell annak, aki:

 

 • családi pótlékra jogosult, de azt nem ő kapja, ezért nem áll a NAV rendelkezésére a kiutaláshoz szükséges postai utalási cím, vagy belföldi fizetési számlaszám.
 • magzat után jogosult várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa. Az ő, kiutaláshoz szükséges adataikat a NAV nem ismeri.
 • aki rokkantsági járadékban részesül, és év közben ő vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója érvényesíti a családi kedvezményt. Az ő, kiutaláshoz szükséges adatait a NAV nem ismeri.
 • kisadózóként bejelentett magánszemély, és nem kap családi pótlékot. Az ő, kiutaláshoz szükséges adatait a NAV nem ismeri.
 •  máshova kéri az adó-visszatérítés kiutalását, mint ahová a családi pótlékot kapja.

 

Miről lehet nyilatkozni?


A VISSZADO-n a magánszemély nyilatkozhat

 

 •  a családi kedvezményre jogosító gyermekek adatairól7, azaz azoknak a gyermekeknek az adatairól, aki után családi pótlékra jogosult,
 •  a várandósság tényéről, ha a családi kedvezményre magzat után jogosult,
 • a jogosultság jogcíméről, azaz arról, hogy a családi kedvezmény
  •  gyermek után,
  • magzat után,
  • rokkantsági járadékban részesülőként,
  • családi pótlékra saját maga után jogosultként

illeti meg.

 • a családi kedvezményre jogosult másik fél (házastárs, közjegyzői nyilvántartásban szereplő élettárs vagy bejegyzett élettárs) adatairól,
 • az adó-visszatérítés kiutalásának teljesítéséhez szükséges adatról (belföldi fizetési számlaszám vagy postai utalási cím. A kettő közül csak az egyiket kell beírni).

 

A nyilatkozaton az adó-visszatérítés alapjául szolgáló jövedelemről nem lehet nyilatkozni.

 

VISSZADO nyomtatvány kitöltése ÁNYK

 

visszado nyomtatvány ányk 1.

 

visszado nyomtatvány ányk 2.
visszado nyomtatvány ányk 3.
visszado nyomtatvány kitöltése ányk 4.

 

VISSZADO nyomtatvány kitöltése ONYA

 

 

visszado nyomtatvány kitöltése ONYA 1.
visszado nyomtatvány kitöltése ONYA 2.
visszado nyomtatvány kitöltése ONYA 3.

 

 

Kata visszatérítés

 

A Kormány 560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelete a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről

 

Ki jogosult a visszatérítésre?

 

Minden családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek jár az adó-visszatérítés. A 2021. évi alábbi tevékenységekből származó adó jár vissza:

 • az önálló és a nem önálló tevékenység, valamint az egyéb jövedelem adója,
 • az ekhó kétharmada,
 • a katások utáni tételes adó negyede

 

legfeljebb a 2020 december havi adatok alapján számolt éves átlagbér adótartalmáig.

Tehát a 40%-os plusz kata adó nem jár vissza.

Ha szüneteltél

 

Ha szüneteltél vagy bármilyen más ok miatt nem fizettél katát, akkor a meg nem fizetett kata nem jár vissza. Csak a megfizetett katát lehet visszatéríteni.

 

Visszatérítésként

 • az összevont adóalap utáni személyi jövedelemadónak az igénybe vett kedvezmények levonása után fennmaradó összege,
 • az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) személyi jövedelemadónak minősülő része (9,5 százalék)
 • a katásoknál a tételes adó 25 százaléka jár vissza.

 

Kinek nem jár a visszatérítés?

 

Nem jár visszatérítés a külön adózó jövedelmek (például a lakás eladása, osztalék, tőzsdei nyereség) utáni adóból.

 

Kiknek jár a visszatérítés?

 

A visszatérítés a családi kedvezményre jogosultaknak jár:

 • a gyermekük után családi pótlékra jogosultaknak, tehát a kedvezmény a gyermeket közösen nevelő szülők közül mindkettőt megilleti,
 • a családi kedvezményre magzat után, a várandósság 91. napjától jogosultaknak, és a várandós nő házastársának is.

Azok a szülők, akik 2021-ben közös háztartásban nevelik gyermeküket, családi pótlékra jogosultként igénybe vehetik a visszatérítést, függetlenül attól, hogy házasságban élnek, vagy élettársak. A visszatérítés az élettársnak is jár, aki a szülővel és annak gyermekével együtt él, ha a gyermek után ő is jogosult a családi pótlékra.

A kata visszatérítés személyi jövedelemadó-kedvezményt jelent

 

A kisadózó egyéni vállalkozó a 2021. évben az őt terhelő tételes adó 25 százalékának visszatérítésére jogosult. A kisadózónak a visszatérítés személyijövedelemadó-kedvezményként jár.

Azaz kell szja bevallás, de ezt a NAV elkészíti tervezet formájában.

 

Ha csak az egyik szülő katás, akkor is mindkét szülő kérheti a visszatérítést?

 

Az adó-visszatérítés annak jár, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult, vagy kisadózóként jogosult lenne. Ha a kisadózó és a házastársa ennek a feltételnek megfelel, a visszatérítést mindketten igénybe vehetik.

 

Mekkora összeget jelent a visszatérítés?

 

A visszafizetés felső határa a 2020 december havi adatok alapján számolt éves átlagbér adótartalma, azaz 15 százaléka. Az szja és az ekho szerint adózó szülőknek külön-külön, legfeljebb 809 ezer forintot térít vissza az állam. A gyermeket nevelő katás vállalkozók a 2021-es tételes adójuk egynegyedét kaphatják vissza.

 

Az adó-visszatérítés összege

 

 • az összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerző magánszemélynél az adóalapkedvezmények levonása után megállapított adóalap 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó része,
 • az ekhós jövedelemmel rendelkező magánszemélynél a 2021. év tekintetében tőle levont ekhónak az szja része (9,5 százaléka),
 • a kisadózónál a 2021. évre rá tekintettel a kisadózó vállalkozást terhelő tételes adó[negyede,

de felső határa legfeljebb a 2020. decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér és a 15%-os adókulcs szorzata ezer forintra kerekítve, azaz 809 000 forint.

 

Ha egy forint jár, akkor a visszatérítés összege ezer forint

 

Ha a magánszemély összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja utáni adó legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el, akkor a visszatérítés összege ezer forint.

 

Ha kaptál kata mentesítést

 

Ha a kisadózó vállalkozás a veszélyhelyzet miatt 2021. március és április hónapra mentesült a tételes adó alól, akkor az adó-visszatérítés kiszámításakor ez a kéthavi összeg nem vehető figyelembe.

Azaz amit nem fizettél, mert nem kellett, azt nem kapod vissza. Tehát csak a megfizetett kata jár vissza, annak is a negyede.

 

Ha több jogcímen vagy jogosult a visszatérítésre

 

Ha a magánszemélynek az szja, az ekho és a kata tekintetében is visszajár a kedvezmény, akkor ezek együttes összege szintén nem lehet több, mint a felső határ.

 

Hogy vehető igénybe a visszatérítés?

 

1. Automatikusan

 

Nincs teendőjük azoknak, akik jogosultak a visszatérítésre ÉS

 • a 2021-ben megszerzett jövedelmükre vonatkozó adatok a munkáltatótól/kifizetőtől és
 • a kiutaláshoz szükséges belföldi bankszámlaszám vagy postai cím a családi pótlék folyósítási adatokból

a NAV rendelkezésére áll.

 

A NAV számukra 2022. február 15-ig automatikusan utalja a visszatértést.

 

2. Nyilatkozat benyújtásával

 

A katások és azok, akiknek a kiutaláshoz szükséges adatait nem ismeri a NAV, 2021. december 31-ig nyilatkozatot tehetnek. Ha határidőben nyilatkoznak, 2022. február 15-ig ők is megkapják a visszatérítést.

 

Aki határidőben nem nyilatkozik, a visszatérítést a személyijövedelemadó-bevallásban érvényesítheti.Ha a magánszemély nem nyilatkozik 2021. december 31-éig, akkor az adó-visszatérítést a bevallási tervezet kiegészítésével vagy a 21SZJA bevallásban igényelheti.

 

Nyilatkozatot nyújt be a katás magánszemély is 2021. december 31-éig, ha 2022. február 15-ig szeretne hozzájutni az adó-visszatérítéshez.

 

A NAV a kisadózó nyilatkozata alapján akkor is elkészíti a személyijövedelemadó-bevallási tervezetét, ha a kisadózó egyébként személyijövedelemadó-bevallásra nem lenne köteles. A kisadózó bevallási tervezete is tartalmazza a visszatérítés összegét.

 

Melyik nyomtatványon lehet beküldeni a Nyilatkozatot?

 

A nyilatkozatot a „VISSZADO” nyomtatványon 2021. október 31-től december 31-ig lehet elektronikus úton vagy papíron megtenni.

A nyilatkozat a „VISSZADO” nyomtatványon nyújtható be a NAV-hoz elektronikus úton az szja-visszatérítés információs felületén, ügyfélkapus bejelentkezést követően. A nyomtatvány 2021. október 31-től érhető el. Ügyfélkapu (KÜNY-tárhely) hiányában a nyilatkozat papíron is benyújtható.

 

3. Adóbevallásban

 

Azoknak a jogosultaknak, akiknek a jövedelméről a NAV-nak nincs információja, például az egyéni vállalkozói, őstermelői jövedelmet szerző szülőknek és azoknak, akik az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után maguk fizetik az szja-t, automatikusan nem utal a NAV, ők önállóan elkészített bevallásukban igényelhetik a visszatérítést.

 

AKCIÓ! 50%-os kedvezmény az összes online termékre!

 

Brutál Vállalkozói Képzés Pakk

 

Ha jár a családi kedvezmény, de nem te veszed igénybe

 

A visszatérítés a családi kedvezményre jogosultnak akkor is jár, ha családi kedvezményt nem érvényesít, vagy azt nem ő veszi igénybe.

 • 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult és a közteherfizetési kötelezettségét az ekho szabályai szerint teljesíti.
 • A kisadózóként bejelentett magánszemélynek, aki 2021. év bármely napján családi kedvezményre lenne jogosult.

 

Mindkét szülőnek jár?

 

Ha egy családban mindkét szülő jogosult családi kedvezményre és mindketten rendelkeznek a visszatérítés alapját képező jövedelemmel, vagy bejelentett kisadózók, akkor az adó-visszatérítés külön-külön mindkét szülőnek jár.

 

Csökkenti a kata visszatérítés a nyugdíj, táppénzt, álláskeresési járadék összegét?

 

A főállású kisadózók társadalombiztosítási ellátásra (például táppénz), és álláskeresési ellátásra való jogosultságát a visszatérítés nem érinti.

 

 

A közlöny szövege szerint

 

(1) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 7. §-a szerinti bejelentett kisadózó, ha a 2021. év bármely napján az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése – figyelemmel az Szja tv. 29/B. § (5) bekezdésére is – szerint családi kedvezményre lett volna jogosult, akkor a 2021. évre a rá tekintettel a kisadózó vállalkozást a Katv. 8. §-a szerinti összegben terhelő tételes adó 25 százalékának visszatérítésére jogosult a (3) bekezdés rendelkezése szerint (a továbbiakban: visszatérítés). A visszatérítés összegének kiszámításakor a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint meg nem fizetett tételes adó összege nem vehető figyelembe.

(2) Ha a kisadózó a 2021. évre az 1. § szerinti kedvezményre és az 5. § szerinti ekho-kedvezményre is jogosult, az e § szerinti visszatérítésre olyan összegben jogosult, hogy az e § szerinti visszatérítés, valamint az 1. § szerinti kedvezmény és az 5. § szerinti ekho-kedvezmény összege az 1. § (2) bekezdése szerinti értékhatárt ne haladja meg.
Az e § szerinti visszatérítés az 1. § szerinti kedvezményt és az 5. § szerinti ekho-kedvezményt követő sorrendben vehető figyelembe.

(3) A kisadózót az e § alapján megillető visszatérítés – az (5) bekezdés szerint – személyi jövedelemadó
kedvezményként illeti meg.

(4) A visszatérítés a kisadózó Katv. 10. § (1) bekezdése szerinti ellátásra való jogosultságát nem érinti.

(5) Az (1) és (2) bekezdés alapján megállapított visszatérítés összegét a 2021. év tekintetében a bevallásban, a bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja előleget növelő tételként kell figyelembe venni.

(6) A 2. § (1) bekezdése szerinti előleg részét képezi – a magánszemélytől a 2021. év tekintetében levont szja előleget és a 2021. évben a magánszemélytől levont ekho szja-részét követő sorrendben – az (1) bekezdés szerinti visszatérítés, de összesen legfeljebb az 1. § (2) bekezdése szerinti összeg. Az előleg tekintetében a 2. § (3)–(5) bekezdése rendelkezéseit alkalmazni kell.

(7) A kisadózó az őt megillető adóvisszatérítés kiutalásának teljesítéséhez 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy papír alapon nyilatkozatot tehet az állami adó- és vámhatóságnak.

A kisadózó a nyilatkozatban feltünteti

 

 • a) nevét, adóazonosító számát,
 • b) a kiutalás teljesítéséhez szükséges belföldi fizetési számlaszámát vagy postai utalási címét,
 • c) valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak minősülő – eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult lett volna, valamint, ha a jogosultság magzatra tekintettel illette volna meg, akkor jogosultságának e jogcímét és
 • d) annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult, vagy jogosult lenne a családi kedvezményre vagy az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre.

 

(8) Az állami adó- és vámhatóság a (7) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján abban az esetben is elkészíti a kisadózó bevallási tervezetét, amely tartalmazza az e § szerinti visszatérítés összegét, ha a kisadózó egyébként személyi jövedelemadó bevallásra nem lenne köteles.

 

(9) Ha a kisadózó a (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot nem vagy késedelmesen nyújtja be, a visszatérítést – figyelemmel a (2), (3) és (5) bekezdés rendelkezéseire – bevallásában veheti igénybe abban az esetben is, ha személyi jövedelemadó bevallás benyújtására egyébként nem köteles.

A bevallásban a kisadózó feltünteti

 • a) a saját és az őt bejelentő kisadózó vállalkozás nevét (elnevezését), adóazonosító számát,
 • b) a rá tekintettel a kisadózó vállalkozást a 2021. évre terhelő tételes adó összegét,
 • c) a kiutalás teljesítéséhez szükséges belföldi fizetési számlaszámot vagy postai utalási címet,
 • d) valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak minősülő – eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult lett volna, ha a jogosultság magzatra tekintettel illette volna meg, jogosultságának e jogcímét és
 • e) annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre vagy az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre.

 

(10) A nyilatkozat megtételére előírt határidő elmulasztása a nyilatkozat megtétele tekintetében jogvesztő,
az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre való jogosultságot azonban nem érinti.

 

Korábban megjelent sajtóhírek

Adóvisszatérítésben részesülnek a gyereket nevelő kisvállalkozók.

Az ekho szerint adózó szülők az általuk személyi jövedelemadóként befizetett összeget kapják vissza, a kedvezményes átalányadót fizető kisvállalkozók - a katások - pedig az általuk fizetett átalányadó egynegyedét kapják vissza, amennyiben gyermeket nevelnek. Azaz a 40%-os plusz kata adóból nem jár visszatérítés.

A visszafizetés 2022. februárban történik.

Az adóvisszatérítést a vállalkozók is megkapják, ha van gyermekük.

 

Így a jogosultak körét gyarapítják az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők, az ingatlanbérbeadók, a katás és az ekhós adózók is.

 

A gyermeket nevelő katás vállalkozók a 2021-es tételes adójuk egynegyedét, az ekhós adózók a befizetett 15% -os adójuk kétharmadát kaphatják vissza.

A KATA szerint adózók száma valamivel meghaladja a 400 ezret, de arról nincs pontos kimutatás, hogy mennyien nevelnek közülük gyermeket.

 

Mennyi a visszatérített összeg?

 

Főállású katások esetében éves szinten a fizetett adó összegétől függően

150 ezer forintot lehet visszakapni, ha havi 50.000 forint katát fizettél. 12*50.000/4=150.000

vagy 225 ezer forintos összeget jelenthet a visszatérítés, ha havi 75.000 forint katát fizettél. 12*75.000/4=225.000

Mellékállású katásnál a visszatérítés 75.000 forint., ha havi 25.000 forint katát fizettél. 12*25.000/4=75.000

 

Hogyan történik a visszatérítés?

 

A hírek szerint automatikus lesz a visszatérítés a NAV-nál rendelkezésre álló adatok szerint. Nyilatkozat azért lesz.

 

Kata változások 2021 - videó

 

Szeretnél több információt?

 

Csatlakozz a Vállalkozás Okosan több mint 13 ezer fős facebook csoportjához

 

Szja visszatérítés

 

A családi kedvezményre jogosult magánszemélyek többlet személyi jövedelemadó kedvezménye

 

1. Ha a magánszemély a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Szja tv. 29/B. § (5) bekezdésére is – a 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult, akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe (a továbbiakban: magánszemély), az Szja tv. szerinti összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét a (2) bekezdés szerinti értékhatárig nem köteles megfizetni (a továbbiakban: kedvezmény).

 

2. A kedvezmény összege legfeljebb a 2020. év december hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó havi átlagkereset tizenkétszeresének az adó Szja tv. 8. § (1) bekezdése szerinti százaléka, ezer forintra kerekítve.

 

3. A kedvezmény összege ezer forint, ha a magánszemély összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni része legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el.

 

4. A kedvezményt az állami adó- és vámhatóság az Szja tv. 12/B. §-a szerinti, az adóhatóság által elkészített bevallási tervezetben (a továbbiakban: bevallási tervezet) érvényesíti, ha a rendelkezésére álló adatokból [ideértve a magánszemély (6) bekezdés szerinti nyilatkozatát és a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait is] a magánszemély jogosultsága megállapítható.

 

5. Ha a magánszemély a kedvezményt az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásában (a  ovábbiakban: bevallás) veszi igénybe, vagy azt a bevallási tervezet nem tartalmazza, a bevallásban, a bevallási  ervezet kiegészítésében feltünteti

 

 • a) valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerinti kedvezményezett eltartottnak minősülő – eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult,
 • b) ha a jogosultság magzatra tekintettel illeti meg, jogosultságának e jogcímét,
 • c) a kedvezmény összegét és az annak kiutalásához szükséges adatokat (belföldi fizetési számlaszámát vagy postai utalási címét) és
 • d) annak a magánszemélynek a nevét és adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre.

 

6. A magánszemély a családi kedvezményre való jogosultságáról és az (1) bekezdés szerinti kedvezmény alapján az őt megillető adóvisszatérítés kiutalásának teljesítéséhez szükséges adatokról (belföldi fizetési számlaszám, postai utalási cím) 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy papír alapon nyilatkozatot tehet az állami adó- és vámhatóságnak.

A magánszemély a nyilatkozatban feltünteti

 • a) nevét, adóazonosító számát,
 • b) valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak minősülő – eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult,
 • c) ha a jogosultság magzatra tekintettel illeti meg, jogosultságának e jogcímét és
 • d) annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre.

 

7. A (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére előírt határidő elmulasztása a nyilatkozat megtétele tekintetében jogvesztő, azonban az (1) bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságot nem érinti.

 

(1) A kedvezményre az állami adó- és vámhatóság 2022. február 15-ig előleget utal ki abban az esetben, ha

 • a) a magánszemély kedvezményre való jogosultsága az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok alapján megállapítható [ideértve a magánszemély 1. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát és a veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról szóló 470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) szerint az állami adó- és vámhatóság részére teljesített adatszolgáltatásokat is],

 

 • b) a kiutalás teljesítéséhez szükséges adatok (belföldi fizetési számlaszám vagy postai utalási cím) a magánszemély 1. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozata vagy a kormányrendelet szerinti adatszolgáltatás alapján rendelkezésre állnak, és
 • c) a magánszemély az előleg kiutalásáig nem nyújtott be a 2021. évre vonatkozóan bevallást.

 

(2) Ha a magánszemély 1. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozata és a kormányrendelet szerinti adatszolgáltatások alapján a kiutaláshoz szükséges adatok (belföldi fizetési számlaszám, postai utalási cím) ellentmondanak egymásnak, az állami adó- és vámhatóság az 1. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat szerint teljesíti a kiutalást.

(3) Az (1) bekezdés szerinti előleg összege a magánszemélytől a 2021. év tekintetében a kifizetők által levont
személyi jövedelemadó előleg (a továbbiakban: szja előleg), de legfeljebb az 1. § (2) bekezdése és legalább az 1. § (3) bekezdése szerinti összeg.

 

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerint megállapított előleggel szemben az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 76. §-a szerinti visszatartási jogot nem gyakorolja. A kiutalt összeget az állami adó- és vámhatóság a bevallási tervezetben, a magánszemély a bevallásában a kifizetők által levont adóévi adóelőleget csökkentő tételként veszi figyelembe. Ha a kiutalt összeget a magánszemély bevallása a kifizetők által levont adóévi adóelőleget csökkentő tételként nem tartalmazza, a bevallást az állami adó- és vámhatóság az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a szerint kijavítja.

(5) Ha a magánszemély a kedvezményre jogosult, és bármely okból az állami adó- és vámhatóság a kedvezményre előleget nem utalt ki, a kedvezmény kiutalását az állami adó- és vámhatóság

 

 • a) a bevallás benyújtását,
 • b) ha a bevallás kijavítása szükséges, a bevallás kijavítását vagy
 • c) a bevallási tervezet javítását, kiegészítését

követően az Art.-nak a visszatérítendő adóra vonatkozó szabályai szerint teljesíti, ha a magánszemély ezt bevallásában, bevallási tervezetében kéri.

Az állami adó- és vámhatóság 2021. október 31-ig honlapján közzéteszi az 1. § (6) bekezdése és a 6. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételének rendjére vonatkozó tájékoztatását.

 

Korábbi sajtóhírek

A visszatérítés minden olyan gyermekes szülőnek jár, aki családi pótlékra jogosult.

Ha a családban mindkét szülőnek van bejelentett munkahelye,akkor mindkettőjüknek visszaadják a személyi jövedelemadót.

A várandósoknak is jár az szja visszatérítés, ha idén betöltik a 12. hetet.

2022. február 15-ig visszatérítik a gyereket nevelő szülőknek az általuk 2021-ben befizetett személyi jövedelemadót.

A visszafizetendő összeg a 2021-ben ténylegesen megfizetett személyi jövedelemadó összege, de legfeljebb a 2020. decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér adószintje.

 

Éves átlagbér

 

KSH 2020. december.

 

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 449 400, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 461 700 forint volt.

 

 

Ki jogosult a visszatérítésre?

 

Aki jogosult a családi adókedvezményre.

 

Ki jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére?

 

 • a, az a magánszemély, aki a magyar szabályok szerint családi pótlékra jogosult (a jogosultságot nem befolyásolja, hogy a családi pótlékot folyósítják-e vagy sem), továbbá a vele közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa, például a nevelőszülő házastársa; Jogosult a családi pótlékra jogosult szülővel együtt élő élettárs, ha a gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát – legalább egy éve kiállított – közokirattal igazolja.
 • b, a várandósság 91. napjától a kismama és a vele közös háztartásban élő házastársa (tehát az élettárs nem);
 • c, a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), vagy – döntésük szerint – a vele közös háztartásban élő hozzátartozói (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is) közül egy;
 • d, a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély, vagy – döntésük szerint – a vele közös háztartásban élő hozzátartozói (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is) közül egy.

A c) és d) pontoknál a választás a teljes adóévre szól, azaz nem változtatható meg év végén a bevallásban sem.

 

Családi kedvezmény

 

Személyi jövedelemadó

A családi kedvezmény – az eltartottak számától függően – kedvezményezett eltartottanként havonta

 • egy eltartott esetén 66 670 forint,
 • kettő eltartott esetén  133 330 forint,
 • három és minden további eltartott esetén 220 000 forint.

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult

 

 • aki gyermek után családi pótlékra jogosult, továbbá házastársa, aki vele közös háztartásban él, de családi pótlékra nem jogosult. Nem jogosult azonban az a magánszemély, aki a családi pótlékot
  •  gyermekotthon vezetőjeként a gyermekotthonban nevelt gyermek (személy) után,
  • szociális intézmény vezetőjeként az intézményben elhelyezett gyermek (személy) után,
  • javítóintézet igazgatójaként, vagy büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek (személy) után kapja;
 • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa;
 • a családi pótlékra saját jogán jogosult személy;
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Kedvezményezett eltartott

 

 • az, aki után családi pótlék jár,
 • a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),
 • az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

 

Nem kötelező házasnak lenni, azaz elvált szülőknek is jár, akik megosztva nevelik a gyerekeiket.

 

Ki számít gyereknek?

 

18 éves korig számít gyereknek. Kivétel: a családi adókedvezmény akkor jár 18 éves kor felett, ha a fiatal közoktatásban vesz részt. Jelenleg az OKJ-s képzések minősülnek annak, az egyetem vagy a főiskola nem.

Tehát a  legfontosabb jogosultsági feltétel, hogy a visszatérítés azoknak jár, akik jogosultak családi pótlékra. Ez az a juttatás, amivel az állam havi rendszerességgel járul hozzá a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás (együtt: családi pótlék) formájában. A nevelési ellátás (Cst. 7. §) a gyermek születésétől a tankötelezetté válása (ez a 6.) évének október 31-ig jár az ügyfél részére. Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti. A fentiekhez még hozzátartozik, hogy mettől meddig tart a tankötelezettség. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti.

Az elvált szülők közül annak jár a családi adóvisszatérítés, aki a családi pótlékra jogosult. Így például a gyermeküket egyedül nevelő elvált szülők mellett azoknak az elvált szülőknek is jár a visszatérítés, akik a saját háztartásukban felváltva gondozva nevelik a gyermeket, és emiatt a családi pótlékot 50-50 százalékos összegben kapják.


A gyermek kora esetében is a kedvező szabályok érvényesek, nem a nagykorúvá válás, a 18. életév betöltése számít, hanem amíg a gyerek középiskolában tanul, annak a tanévnek az utolsó napjáig jár vissza az adó a szülőnek, amelyben a gyerek 20 éves lesz. Ha a gyerek sajátos nevelési igényű, akkor a korhatár még magasabb: 23 év

 

Mennyi a visszatérített összeg?

 

A 2021-ben befizetett szja alapján, de van felsőhatár, a 2020. decemberi átlagbér adótartalma szorozva 12-vel, ami 808.920 forint.

Csak a ténylegesen befizetett szja jár vissza, azaz aki egyáltalán nem fizetett szja-t, mert például 4 gyerekes anya, ő nem kap vissza semmit.

Ha mindkét szülő dolgozik és adózik, mindketten részesülnek a visszatérítésben, akkor is, ha csak egyetlen gyermeket nevelnek. Két, visszatérítésre jogosult szülő esetében akár 1,6 millió forint is lehet a visszatérítés összege.

Ha a szülő több különböző jövedelme után többféle módon adózik, a befizetett összegek összeadódnak, de ekkor is érvényes a mintegy 800 ezer forintos visszafizetési összeghatár.

 

Honnan tudja a NAV, hogy mennyit kell visszafizetni?

 

Az adóhatóságnál lesznek meg az szja visszatérítéséhez szükséges információk, továbbá a KSH-nál állnak majd rendelkezésre a bruttó átlagkeresetre vonatkozó adatok. És most már tudjuk, hogy nyilatkozat is kell.

 

Mit kell tenned ahhoz, hogy február 15-ig megkapd az szja visszatérítést?

 

Ebben a cikkben sok hasznos tanácsot találsz.

Ha év közben nem vetted igénybe az adókedvezményt

 

Gondot okozhat a hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásokon túl az egyes adókedvezmények alkalmazása.

 

Augusztus 6-án jelent meg egy rendelet "a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról" címmel, aminek az a célja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gyorsabban és automatikusan hozzájusson bizonyos adatokhoz az szja-bevallások összeállítása érdekében. A döntés értelmében az államkincstárnak kell havonta adatot szolgáltatnia, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig, azoknak a magánszemélyeknek az adatairól, akiknek a tárgyhónapban családi pótlékot folyósított. 

Ekho szerint adózók visszatérítése

 

(1) Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.) szabályai szerint közterhet fizető, az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Szja tv. 29/B. § (5) bekezdésére is – a 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult magánszemély, akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe, a 2021. év tekintetében tőle levont egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásnak (a továbbiakban: ekho) az Ekho tv. 9. §-a szerint személyi jövedelemadónak minősülő része (a továbbiakban: szja rész) tekintetében ekho-kedvezményre jogosult.

(2) Az ekho-kedvezmény a magánszemélyt az 1. § (1) bekezdése szerinti kedvezményt követő sorrendben – a (3) bekezdés szerint – személyi jövedelemadó kedvezményként illeti meg, azzal, hogy ezek együttes összege nem haladhatja meg az 1. § (2) bekezdése szerinti értékhatárt.

(3) A (2) bekezdés alapján megállapított ekho-kedvezmény összegét a 2021. év tekintetében a bevallásban, a bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja előleget növelő tételként kell figyelembe venni.

(4) A 2. § (1) bekezdése szerinti előleg részét képezi – a magánszemélytől a 2021. év tekintetében levont szja előleget követő sorrendben – a 2021. évben a magánszemélytől levont ekho szja-része, de összesen legfeljebb az 1. § (2) bekezdése szerinti összeg. Az előleg tekintetében a 2. § (3)–(5) bekezdése rendelkezéseit alkalmazni kell.

(5) A magánszemély az 1. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát abban az esetben is megteheti, ha kizárólag ekho-kedvezményre jogosult.

 

Az Ekho szerint adózók az általuk befizetett adó szja-részét kaphatják vissza, ami a 15 százalékos adómértékből 9,5  zázalékos rész, tehát a befizetett adó csaknem kétharmadát érintheti az adókedvezmény. Az Ekho szerint adózók a  inimálbér összegéig az általános szabályok szerint teljesítik az adókötelezettséget, azaz normál 15 százalék mértékű  zja-t fizetnek, amiből feltehetően ugyanúgy igénybevehető lesz majd az adókedvezmény, ezért náluk várhatóan  sszetettebb lesz a számítási módszer.

 

Mi mennyi?

 

Az éves átlagbér adótartalma

 

2020. decemberben:

 

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 449 400, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 461 700 forint volt.

Ebből a 15%-os szja 67.410 forint. Ha ezt felszorozzuk 12-vel, akkor 808.920 forintot kapunk.

 

Ha igénybe vetted a családi kedvezményt

 

Akkor ugye év közben kevesebb szja-t fizettél be, azaz több volt a nettó fizetésed.

 

Ha a kedvezmények levonása után még volt fizetendő szja, azt fogják visszatéríteni.

 

Ha nem vetted igénybe év közben a családi kedvezményt

 

Mert az szja bevalláskor szeretted volna érvényesíteni

 

Na itt már egy kicsit problémásabb a dolog, mert 2022. február 15-ig nem biztos, hogy kész lesz az szja bevallásod, pláne ha megosztással fogod érvényesíteni.

Azaz ebben az esetben a NAV azt "hiszi", hogy fizettél 2021-ben szja-t, ami így is van, de te a május 20-ig esedékes szja bevallásban szeretted volna visszaigényelni. Ezért kell beküldeni a nyilatkozatot.

 

 

Könyvelőt keresel, aki elkészíti hamarabb az szja bevallásod?

 

Vagy ha lesz nyilatkozat, segít jól kitölteni?

 

Könyvelői szempontból elég problémás a 2022. februári időpont, mert akkor van a 2021-es év után esedékes Kata bevallás, így nem biztos, hogy könnyen találsz olyan könyvelőt, aki ráér.

Van egy facebook csoportunk - ahol sok vállalkozó és könyvelő van, addigra biztos lesz törvény és tudni fogjuk, hogy kell-e könyvelői segítség az szja visszatérítéshez - csatlakozz hozzánk és kérj segítséget.

 

Csatlakozom a Könyvelőt keres kínál facebook csoporthoz

 

Használd fel a Vállalkozás Okosan egy évtizedes vállalkozói tapasztalatát ahhoz, hogy sikeres vállalkozó legyél.

 

A félelmeid helyett a lehetőségeid lásd, hogy továbbfejlődhess.

 

Egyéni vállalkozók könyve

 

 

ev2

Egyéni Vállalkozók Könyve

 

Adókalkulátorok


Az Adókalkulátor csomagunk a következőket tartalmazza:

 

 • Kata – átalányadó 2022 összehasonlítás
 • Kata külföldi felé – átalányadó 2022 összehasonlítás
 • Átalányadó – tételes költségelszámolás 2022 összehasonlítás
 • Tételes költségelszámolás – tao – kiva 2022 összehasonlítás
 • Webshop adózása 2022 összehasonlítás

 

Mindezek főállásban, mellékállásban, nyugdíjasként.

 

BÓNUSZ

 

Részletes költségtervezés

 

Amennyiben részletesebben szeretnéd megtervezni a költségeidet, mint amennyire lehetőséged van az adókalkulátorokban, van a csomagban még egy eredménytervező is, amelyben külön lapon tudod tervezni a

 • bevételt,
 • anyagköltséget és eladott áruk beszerzési értékét,
 • igénybevett szolgáltatásokat,
 • béreket és járulékokat,
 • beruházásokat és az értékcsökkenést.

 

Ezekből az adatokból számol egy eredménytervet és még egy cash-flowt is ki tudsz tölteni.

 

Hogyan kell használni a kalkulátorokat?

 

Ezek excel file-ok,

 • töltsd le a megadott linkről a táblázatokat a saját gépedre,
 • nyisd meg excelben,
 • nyomd meg a szerkesztés engedélyezése gombot,
 • olvasd el a kitöltési útmutató,
 • ez alapján a megadott cellákba írd be a bevételt, vállalkozói kivétet, egyéb költséget

 

és a kalkulátorok kiszámolják a fizetendő adót és hogy mennyi marad a végén Neked.

 

Adókalkulátorok és eredménytervező

 

Segítségre van szükséged a marketingben?

 

Akkor javaslom kiváló partnerünket, a Boom Marketinget. Nézd meg, miben tudnak neked segíteni?

 

Köszönöm, ha egy megosztással támogatod a munkámat.

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

Blog kategória

AKCIÓ! Brutál Vállalkozói Képzés Pakk! 50%-os kedvezmény az összes online termékre!

Használd fel a Vállalkozás Okosan egy évtizedes vállalkozói tapasztalatát ahhoz, hogy sikeres vállalkozó legyél.

 A félelmeid helyett a lehetőségeid lásd, hogy továbbfejlődhess.

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.