Ugrás a tartalomra

Adóváltozások 2021

 

Kata 2021

 

Kapcsolt vállalkozás felé számlázás

 

Ha kapcsolt vállalkozás felé számlázol, akkor

 • belföldi kapcsolt partner (aki nem magánszemély) esetén már az első forint bevétel után a számlát befogadó fizeti a plusz 40%-ot
 • külföldi kapcsolt partner (aki nem magánszemély) esetén a bevétel 71,42%-a után kell megfizetni a 40%-os adót a katásnak, nem a külföldi partner fizeti, azaz az adó mértéke itt 28,568% lesz a 40% helyett.

 

Nem kell figyelembe venni azt az összeget, ami után már megfizetésre került a 40%-os adó.

 

3 millió forint feletti számlázás nem kapcsolt felé

 

 • belföldi partner (aki nem magánszemély) esetén éves szinten összesítve a 3 m ft feletti rész után 40%-os adót fizet a számlát befogadó vállalkozás.
 • külföldi partner (aki nem magánszemély) esetén éves szinten összesítve a 3 m ft feletti rész 71,42%-a után kell megfizetni a katásnak a 40%-ot, azaz 40% helyett 28,568% lett az adó ebben az esetben.

 

12 millió forintos értékhatár átlépése

 

A 40 %-os adóval fizetett értékeket nem kell figyelembe venni a 12 milliós értékhatár átlépése miatt fizetendő 40 %-os adó meghatározásánál. Azaz ha egy partnertől évi 15 millió ft-os bevételt szerzel, akkor a 3 millió ft feletti rész 71,42%-a után kell megfizetni a 40%-os adót, és nem a teljes 40%-ot a 12 millió ft feletti rész után.

 

Tájékoztatás a megfizetett 40%-ról

 

A kifizető a tárgyévet követő év január 31-ig tájékoztatja a kisadózó vállalkozást a 40 százalékos mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről. Azaz ha lenne értékhatár átlépés miatt 40%-os adófizetési kötelezettséged, ezt levonod belőle, és csak a maradék után kell megfizetni a plusz 40% adót.

 

Mentességi keret

 

A járványügyi helyzet miatti tételes adó fizetési mentesség az évi 12 milliós értékhatárt nem csökkenti.

 

Egy helyen kisadózó

 

A magánszemély 2021.01.01-től csak egy jogviszonyában lehet kisadózó.

Azon kisadózók, akik jelenleg több jogviszonyban is ezt az adózási formát alkalmazzák, 2021.01.01-ig rendezni kell a jogviszonyukat az új feltételnek megfelelően.

Amennyiben az említett feltétel 2021. január 1-jén nem teljesül, az állami adó- és vámhatóság 2021. január 1-jével határozat megküldése mellett az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi jogviszonyt törli a bejelentett kisadózók köréből.

 

A 2020. december 31-éig kifizetővel létesített és 2021-ben még fennálló szerződéses jogviszony esetén a kisadózó írásban tájékoztatja a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Ezt a tájékoztatást 2021. január 15-ig kell teljesíteni.

 

Ingyenes online előadás a 2021-es adóváltozásokról a Menedzser Praxisnál

 

Szünetelést nem kell bejelenteni

 

A kisadózó vállalkozás, az egyéni vállalkozás szüneteltetést kivéve a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz azt, ha a tárgyhónapra vonatkozóan a kisadózó után nem keletkezik tételesadó-fizetési kötelezettsége. A kisadózó egyéni vállalkozónak az egyéni vállalkozás szüneteltetése módosítását nem kell bejelentést tennie, azzal, hogy a kötelezettség módosítását a rendelkezésre álló adatok alapján az állami adó- és vámhatóság hivatalból végzi el. A kisadózó egyéni vállalkozónak ugyanakkor be kell jelentenie a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig, ha a szünetelés ideje alatt a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez.

 

Ellátási alap

 

A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátások számításának alapja havi 102 ezer forint, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 170 ezer forint.

 

További információk kata témában

 

Kata változások 2021

Kata vagy nem kata

 

Kata változások 2021 - videó

 

Kata 2021 - K&H üzleti tippek a Cápák között befektetőivel online előadás

 

Kiva 2021

 

A KIVA szerinti adózás akkor választható, ha

 • az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt  
 • az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a 3 milliárd forint időarányos részét  
 • az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adó- és vámhatóság véglegesen nem törölte
 • üzleti évének mérlegforduló napja december 31.
 • az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot

A kisvállalati adóalanyiság megszűnik

 • a 6 milliárd forintos bevételi értékhatár negyedév első napján történő meghaladása esetén, a túllépést megelőző nappal
 • az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásának napját magában foglaló negyedév utolsó napjával, ha az adóalany állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot, azzal, hogy az állami adóhatóság visszavonja az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozatát, ha az adóalany az adótartozását az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig megfizeti.

Az adó mértéke az adó alapjának 11 százaléka.

Áfa

 

5 %-os áfa mértékkel adózik a rozsdaövezeti akcióterületen található földrészleten létesített többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított, 150 négyzetmétert meg nem haladó összes hasznos alapterülettel rendelkező új építésű lakás értékesítése.

Az új építésű lakóingatlanok 5 %-os áfa kulccsal értékesíthetők (a rozsdaövezeten kívül is).

 

Áfabevallás-tervezet

 

2021 júliusától az adóhatóság a rendelkezésére álló számla információk alapján elkészíti a vállalkozások számára az áfa bevallási tervezetet.

A tervezetben megállapítják a fizetendő adót, javaslatot tesznek az áthárított előzetesen felszámított áfa alapján a levonható adóra is.

A tervezet adatait az adózónak kell majd szükség szerint módosítania, javítania.

Az szja bevallás tervezettel ellentétben az adóhatóság által készített áfa bevallási tervezet csak annak kifejezett elfogadásával válik majd valódi bevallássá.

 

Főszabály szerint az uniós távértékesítéseknél a termék annak rendeltetési helye szerint adóztatandó. Az adminisztrációs terhek enyhítése érdekében a meghatározott egységes 10.000 eurós értékhatárt meg nem haladó értékesítések esetén a teljesítés helye a letelepedés szerinti tagállam, de az adózó értékhatár alatt is választhatja a főszabály szerinti adózást. Az értékhatár felett ugyanakkor a végső felhasználó letelepedése szerinti államának az áfakulcsát kell alkalmazni az értékesítésre.

Uniós vámszabályokkal összehangoltan, a harmadik országból érkező 22 eurós értékhatárt meg nem haladó import küldemények áfa mentessége megszűnik.

 

Szja

 

A súlyosan fogyatékos magánszemélyek adókedvezményt adóalap kedvezmény váltja fel.

A hálapénz adómentessége megszűnik.

A kedvezmények érvényesítési sorrendje: első a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, majd  a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és végül a családi kedvezmény.

 

Számlázási szabályok változása

 

Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb

a) a teljesítésig,

b) előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításáig,

de legfeljebb az attól számított ésszerű időn belül köteles gondoskodni. Ha a számla áthárított adót tartalmaz, vagy annak áthárított adót kellene tartalmaznia, ez 8 napon belüli számlakibocsátási kötelezettséget jelent.

Azaz 8 napon belül ki kell állítani a számlát.

 

A számla kötelező adattartalma

 

... adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;

Azaz kötelező a vevő adószámát feltüntetni a számlán, ha van vagy adóalanyként vásárol.

 

Adatszolgáltatás változása

 

A nem adóalanyoknak történő értékesítésről, valamint a közösségi és közösségen kívüli értékesítésről is kötelező lesz adatot szolgáltatni az Online Számla rendszerben.

 • Belföldi vagy közösségi adóalany vevő: ebben az esetben a név, cím és adószám (közösségi vevőnél közösségi adószám) kötelező a számlán és az adatszolgáltatásban.
 • Nem közösségi adóalany vevő: a név, cím kötelező, az adószám pedig nem kötelező, de lehetséges feltüntetni a számlán és az adatszolgáltatásban is.
 • Nem adóalany és nem magánszemély vevő: a név és a cím feltüntetése kötelező a számlán és az adat szolgáltatásban is. Ebbe a kategóriába tartoznak például a gazdasági tevékenységet nem folytató társasházak, egyesületek, alapítványok, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző testületek.
 • Magánszemély vevő: a név és a cím feltüntetése kötelező a számlán, az adatszolgáltatásban viszont nem lehet benne.

A magánszemélynek kiállított számlánál jogszabály alapján el kell térnie a számla adattartalmának és az adatszolgáltatásnak.

Ugyanakkor nem igaz az az állítás, hogy amely vevőnek nincs adószáma, akkor automatikusan magánszemély. Attól még lehet olyan nem adóalany, amely nem rendelkezik adószámmal. A számlázó programoknak (vagy annak felhasználóinak) így különbséget kell tenniük a magánszemélyek és nem magánszemély vevő között is, nem csupán adóalany és nem adóalany között.

A számlaadatszolgáltatási rendszerben a magánszemély elkülönült kezelését az Áfa törvény írja elő. Amennyiben a vevő magánszemély, akkor bár a számlán kötelező szerepelnie a nevének, címének, az adatszolgáltatási rendszerben ezek az adatok nem szerepelhetnek. Egy jelölőt kell alkalmazni, hogy az adott vevő magánszemély. Az Online Számla rendszer elutasítja azon adatszolgáltatások feldolgozását, melyek magánszemély jelölővel vannak ellátva, azonban a név és cím kitöltött.

Forrás: https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi065OHltztAhVLw4sKHZFZDncQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms532501%2FCzondor_Szabolcs___Online_Szamla_3.0.pdf&usg=AOvVaw2zQvIRLejG2qBeIs7fcpl9

 

Amennyiben a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számlában vagy számlával egy tekintet alá eső okiratban az áthárított adó összege az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, az adóalany a számla kibocsátását követő naptári napon belül, egyéb esetben a kibocsátást követő négy naptári napon belül köteles adatot szolgáltatni.

 

További információ a Nav online adatszolgáltatásról a Billingótól

 

Online számla regisztráció

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék

 

2021. január 1-jétől változik az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke. A havi fizetendő összeg 8000 forint, a napi összeg 270 forint lesz

 

Minimálbér 2021

 

Minimálbér 2021

 

Helyi adók

 

Egységesek lesznek az adatbejelentkezésekre, változás-bejelentésekre használt nyomtatványok.

A fizetendő adókat továbbra sem egy adott központi számlára kell utalni, hanem az önkormányzatok saját folyószámlájára.

 

Iparűzésiadó

 

Megszűnik az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység.

Megszűnt a feltöltési kötelezettség.

 

Gépjárműadó

 

2021. január 1-től a gépjárműadóból származó bevételek  átkerülnek a központi költségvetéshez, a NAV veszi át az ezzel kapcsolatos hatósági feladatokat. 2021-ben elég lesz április 15-ig megfizetni a gépjárműadót

Az önkormányzati adókat nem önkormányzatonként eltérő rendszeren és bevalláson, hanem központilag, a NAV által kiadott egységes bevallás segítségével kell bevallani minden telephelyre.

 

Kiskereskedelmi adó

 

Az adó hatálya alá tartoznak a kiskereskedelmi tevékenységet végző TEAOR 45.1, a 45.32, a 45.40 és a 47.1-47.9 ágazatba sorolt adóalanyok.

Az adó alapja

 • a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetén az Sztv-ben meghatározott értékesítés nettó árbevétele
 • az egyedi beszámolóját az IFRS-ek szerint készítő adóalany esetén, a helyi adókról szóló törvény szerinti nettó árbevétel
 • a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó vállalkozás esetén, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó vállalkozás bevétele
 • a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti általános forgalmi adó nélküli bevétel .

E törvény hatálybalépésének napját magában foglaló adóévre (a továbbiakban: első adóév) az adó alapja az adóalany teljes első adóévi tevékenységéből származó nettó árbevétele.

Az adó mértéke

 • az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0%
 • az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1%
 • az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,4%
 • az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 2,5%.

 

Adókalkulátorok

 

Amennyiben további kalkulátorokra van szükséged, ajánlom figyelmedbe az Adókalkulátor csomagunkat, amely a következőket tartalmazza:

 • Átalányadó és tételes költségelszámolású egyéni vállalkozó összehasonlítása
 • Kata 40-os plusz adó kizárólag külföldi partner felé és az átalányadó összehasonlítása
 • Tételes költségelszámolású egyéni vállalkozás és társasági adós kft összehasonlítása
 • Társasági adós vállalkozás és kivás vállalkozás összehasonlítása.

 

BÓNUSZ

 

Részletes költségtervezés

 

Amennyiben részletesebben szeretnéd megtervezni a költségeidet, mint amennyire lehetőséged van az adókalkulátorokban, van a csomagban még egy eredménytervező is, amelyben külön lapon tudod tervezni a

 • bevételt,
 • anyagköltséget és eladott áruk beszerzési értékét,
 • igénybevett szolgáltatásokat,
 • béreket és járulékokat,
 • beruházásokat és az értékcsökkenést.

 

Ezekből az adatokból számol egy eredménytervet és még egy cash-flowt is ki tudsz tölteni.

 

Hogyan kell használni a kalkulátorokat?

 

Ezek excel file-ok,

 • töltsd le a megadott linkről a táblázatokat a saját gépedre,
 • nyisd meg excelben,
 • nyomd meg a szerkesztés engedélyezése gombot,
 • olvasd el a kitöltési útmutató,
 • ez alapján a megadott cellákba írd be a bevételt, vállalkozói kivétet, egyéb költséget

 

és a kalkulátorok kiszámolják a fizetendő adót és hogy mennyi marad a végén Neked.

 

Itt tudod megvásárolni az Adókalkulátorokat és az eredménytervezőt

 

Online Vállalkozói Képzés és a Kata Tanoda - AKCIÓ!

 

2021-ben előtérbe került a költségek tervezése, esetleg adónemváltás, ha pl már nem jó Neked a kata.

2021. januárban újra felvesszük a Vállalkozói Képzésünket, ami sokkal részletesebben fogja tárgyalni az olyan adózási módokat, mint az átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó vagy kiva adózás.

Most egy akciót ajánlok a figyelmedbe

Két képzésünk van jelenleg: az Online Vállalkozói Képzés és a Kata Tanoda.

Az Online Vállalkozói Képzésünk még a 2020-as szabályokat tartalmazza, a Kata Tanoda már frissítve lett a 2021-es változásokkal.

Most a két képzést egy áráért adjuk Neked.

Az akció addig tart, amíg el nem készül a 2021-es Online Vállalkozói Képzés, amit természetesen ingyen megkapsz, ha most vásárolsz. Sőt, a később évek frissítése is ingyen jár Neked.

 

Itt találsz bővebb információt az akciós vállalkozói képzésekről.

 

Köszönöm, ha egy megosztással támogatod a munkámat.

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

Blog kategória

AKCIÓ!
Két online vállalkozói képzés egy áráért.

Minden vállalkozói tudás egy helyen.

Online Vállalkozói Képzés és a Kata Tanoda egy csomagban.

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.