Ugrás a tartalomra

Milyen vállalkozás vonható fokozott adóhatósági felügyelet alá, milyen törvények rendelkeznek a fokozott adóhatósági felügyelet alá vonásról? Mivel jár, milyen kötelezettségeket jelent egy vállalkozásnak a fokozott adóhatósági felügyelet?

A fokozott adóhatósági felügyelet

A fokozott adóhatósági felügyelet lehetővé teszi, hogy az adóhatóság az általa kockázatosnak ítélt adózókat a megszokottnál alaposabban felügyelje.

Mennyi időre rendelhető el a fokozott adóhatósági felügyelet?

A fokozott adóhatósági felügyelet maximum egy éves időtartamra rendelhető el.

Jelent -e bármiféle korlátozást a fokozott adóhatósági felügyelet?

A fokozott adóhatósági felügyelet alá vont adóalany működésére nézve ezen intézkedés semmiféle korlátozással nem jár, az adóhatóságnak felé a szokásosnál részletesebb adatszolgáltatási kötelezettség előírásán túlmenően egyéb, nem szokásos beavatkozási lehetősége nincs.

Melyik törvényben található a fokozott adóhatósági felügyelet?

A fokozott adóhatósági felügyelet a 2003. évi XCII. (adózás rendjéről szóló) törvény 24/F §-ában található. A rendelkezés szövege itt olvasható.

A fokozott adóhatósági felügyelet gyakorlása során az állami adóhatóság az adószám megállapítását követően haladéktalanul kockázatelemzési eljárást folytat le, amely során az adózó részére kérdőívet küldhet, amelyen – az adózó által végezni kívánt tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállásának ellenőrzése céljából –
az alábbiakra hívja fel az adózót:

 • a tevékenység részletes bemutatása
 • a foglalkoztatottak számával, az alkalmazás jellegével kapcsolatos információk közlése
 • a tevékenység folytatásához rendelkezésre álló eszközök bemutatása
 • a tevékenység végzéséhez szükséges helyiség adataira, valamint a helyiség használatának jogcímére vonatkozó információk közlése
 • a végezni kívánt tevékenységhez rendelkezésre álló pénzügyi, finanszírozási források részletes bemutatása

Hogyan végzi a NAV a kockázatelemzési eljárást?

 • A NAV a kockázatelemzési eljárást a KOCKERD kérdőíven kapott adatok elemzésével végzi

Mi a KOCKERD kérdőív, mik a legfontosabb tudnivalók a KOCKERD kérdőívről?

 • A KOCKERD kérdőív (ennek a linknek a segítségével letöltheti) egy 38 kérdésből álló kérdőív, melyet a NAV az általa kockázatosnak ítélt cégeknek küld ki.
 • A KOCKERD kérdőív papír alapon, vagy elektronikus úton tölthető ki, és nyújtható be. Kitöltésére / benyújtására és visszaküldésére 10 nap áll rendelkezésre.
 • A KOCKERD kérdőív elektronikus úton kitölthető változata erre a linkre kattintva tölthető le.
 • A KOCKERD kérdőív visszaküldésének elmulasztása esetén a NAV törli a visszaküldést elmulasztó vállalkozás adószámát, az Adózás rendjéről szóló törvény 24/F § 6. pontjában foglaltaknak megfelelően. A törvény szövege itt olvasható

 

Az állami adóhatóság az adózót határozattal – legfeljebb egy éves időtartamra – fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja, ha:

 • a kockázatelemzési eljárás során megállapítja, hogy a gazdasági tevékenység megvalósulása az adózó tagjainak (részvényeseinek), illetve vezető tisztségviselőinek korábbi gazdasági tevékenységével, adózói múltjával kapcsolatban  rendelkezésére álló adatokra tekintettel kockázatos, vagy a gazdasági tevékenység  megvalósulásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek nem állnak az adózó rendelkezésére, vagy ha a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek valószínűsíthetően nem elegendőek a gazdasági tevékenység megvalósításához.
 • Az állami adóhatóság a kockázatelemzési eljárás során és a fokozott adóhatósági felügyelet alatt ellenőrzés keretében is vizsgálhatja az adózó által bejelentett adatok valóságtartalmát, hitelességét, valamint az egyes adókötelezettségek teljesítését.
 • Az állami adóhatóság a fokozott adóhatósági felügyelet elrendeléséről szóló határozatban az adózót a rá egyébként irányadó általános forgalmi adóbevallási gyakoriságnál gyakoribb – éves helyett negyedéves vagy havi, negyedéves helyetti havi – bevallás benyújtására kötelezheti és  kötelezheti adóbevallásának, illetőleg az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatának adótanácsadóval, adószakértővel, vagy okleveles adószakértővel történő ellenjegyeztetésére.
 • Továbbá kötelezheti, hogy az általános forgalmi adó bevallásával egyidejűleg nyújtsa be papír alapon az állami adóhatósághoz a bevallás alapjául szolgáló bizonylatok másolatát.

Kategóriák

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.