Ugrás a tartalomra

Ha baj van, és beüt a válság... Mikor kell elkezdeni, milyen intézkedésekkel jár, hogyan érhető el, hogy a vállalkozás ne kerüljön felszámolás alá?

Sok esetben a cégek tulajdonosainak egész egyszerűen fogalmuk sincs arról, hogy mi zajlik a cégben úgy kereskedelmi, mind pénzügyi téren. Sokszor az egyetlen lehetőség, amire a pillanatnyilag nehéz helyzetben lévő cégnél gondolnak, az a hitelfelvétel. Márpedig ha nem tudják pontosan, hogy a hitelt mire veszik fel, a hitelfelvétel milyen költségekkel jár, és a vállalkozás ki tudja –e termelni a visszafizetendő tőkét és annak kamatait, az csak növelni fogja a bajt.

 • Egyáltalán tudja –e a tulajdonos, hogy a partnerek mennyi pénzzel tartoznak a cégnek?
 • Tudja –e, hogy mennyit és mikor kell különböző költségekre kifizetni?
 • Tisztában van –e vele, hogy a cég pillanatnyi helyzetében a bevételek fedezik –e a kiadásokat?

A válsághelyzet kialakulása

Például a kiállított számla után az áfát be kell fizetni, senkit nem érdekel, hogy a pénz még nincs meg rá, esetleg a kiállított számla ellenértékét még ki sem fizették. A dolgozónak munkabért kell fizetni, hiszen elvégezte a munkát, neki ez jár. A munkabér után a járulékokat is be kell fizetni. Ráadásul közeleg az időpont, amikor a kölcsönt vagy egy részét vissza kell fizetni.

 • Mit lehet tenni akkor, ha fizetni kellene a partnereknek, de még nincs miből?
 • Mit lehet tenni akkor, ha adót, járulékot kellene befizetni, de még nem érkezett meg a várt pénz?
 • Mit mondjunk ilyenkor partnereinknek, hogyan kommunikáljunk velük?

Valahonnan pénzt kell szerezni! Még több hitel vagy kölcsön, egyre rosszabb feltételekkel. Sok cégnél 2-3 tulajdonos van, mindegyik külön-külön intézi a cég dolgait, a pénzügyekkel hol az egyik, hol a másik foglalkozik, nincs egy helyen az információ.

Mi van akkor, ha kiderül, hogy a kiadás több mint a bevétel?

Ilyenkor szokták keresni azt, akit úgy hívnak, hogy válságmenedzser.

Sajnos a legtöbb esetben már akkor szólnak neki, mikor már nagyon nagy a baj. Ilyenkor tőle várják a csodát, amit igyekszik  is megtenni, de ehhez a tulajdonosi kör és az ügyvezetés teljes mértékű támogatása szükséges.

 • Mit tud tenni a válságmenedzser?
 • Mi a teendő a cégnél, ha idáig jutnak a dolgok?
 • Hogyan és milyen módon kerülhető el, hogy a vállalkozás befejezze működését és csődeljárás, vagy felszámolási eljárás induljon ellene?

Válságmenedzselés

A vállalkozás működik, de egyre több problémával szembesül a cég vezetése. Nem fizetnek időben a partnerek. Csökken a vásárlóerő, ezért csökken az árbevétel is. A fizetnivalók egyre csak gyűlnek, lassan már a cég működését veszélyeztetik. A cég vezetése tehetetlenül nézi az eseményeket.

Be kellene avatkozni, de hogyan?

Ahhoz, hogy a beavatkozás sikeres legyen, azaz a válságmenedzselés sikeresen végrehajtható legyen, sürgősen lépni kell. Először annak az okát kell megkeresni, hogy a vállalkozás miért került válsághelyzetbe.

Más intézkedésekre van szükség akkor, ha a válsághelyzet a cég hibás, esetleg gazdaságtalan működése miatt állt elő, és másra akkor, ha a válsághelyzetet külső körülmények (például partnerek nemfizetése) idézték elő.

Válsághelyzet lehetséges okai

Ha a kialakult válsághelyzet alapvetően pénzügyi okokra vezethető vissza, tehát partnerek tartoznak a vállalkozásnak, esetleg a vállalkozás nem megfelelő adminisztrációs rendje és a belső ellenőrzés hiányosságai miatt a pénzek egész egyszerűen „elfolynak”, ebben az esetben pénzügyi válságmenedzselés hajtandó végre.
Ha a válsághelyzet a vállalkozás nem megfelelő üzletpolitikája, hibás üzleti tervezés, megváltozott piaci viszonyok miatt alakult ki, akkor a pénzügyi válságmenedzselés mellett általában szükség van a vállalkozás egészének újragondolására, a cég alapvető átszervezésére. Ezt a tevékenységet változásmenedzselésnek hívják, ez egy hosszabb ideig tartó folyamat, hogy utána a cég gazdaságosan működhessen tovább.

Hogyan lehet kideríteni, hogy mi idézte elő a válsághelyzetet?

Ki az, aki a felmerült problémákat kezelni tudja, és hogyan?

Ahhoz, hogy a probléma behatárolható legyen, szükség van az előző pontban ismertetett átvilágításra. Válsághelyzet esetén ez általában a cég likviditási helyzetének feltérképezésére, és a kintlévőségek számbavételére összpontosul. Ha ezek a számok ismertek, akkor lehet kidolgozni egy vészforgatókönyvet.
A tapasztalat azt mutatja, hogy kritikus helyzetben a vállalkozás vezetése önerőből ritkán tudja megoldani a problémát. Egy jó válságmenedzser, a cég vezetésével együttműködve általában úrrá tud lenni a bajokon, ha a kellő időben, és nem az utolsó pillanatban szólnak neki.

Mikor célszerű a válságmenedzser bevonása?

Általánosságban azt lehet mondani, minél hamarabb. Minél előbb, amikor a vállalkozás működésében bármilyen zavar kezd kialakulni. Nem érdemes várni, hogy mélyüljön a baj, nem érdemes homokba dugott fejjel arra várni, hogy a gondok majd maguktól megszűnnek, mert nem fognak. Minél inkább időben tárja fel a válságmenedzser a problémákat és lát hozzá azok megszüntetéséhez, annál nagyobb az esély rá, hogy a vállalkozás működése helyreállítható.
Tapasztalatok szerint jelenleg a kis- és közepes vállalkozások több mint fele csak akkor fog hozzá a válsághelyzet leküzdéséhez, amikor már késő, és nem kerülhető el a felszámolás vagy a végelszámolás.

Mit tud tenni a válságmenedzser, hogyan zajlik egy válságmenedzselés?

Sajnos a leggondosabb tervezés és előrelátás mellett is előfordulhat egy válsághelyzet kialakulása. Azonban gyakori, hogy a válsághelyzet kialakulásához hozzájárul a cég nem megfelelő működése, a tulajdonosok és a vezetés közötti információáramlás hiánya és a köztük lévő széthúzás. A problémák okozta stressz, valamint a lehetőségek ismeretének hiánya miatt sokszor rossz döntéseket hoznak, ami csak növeli a bajt.
Ebben az esetben érdemes bevonni minél előbb egy válságmenedzsert. A válságmenedzser –felmérve a cég erőforrásait, anyagi lehetőségeit, ha várhatóan a cég bevételei meg fogják haladni a kiadásokat- általában megállapodásra jutva a hitelezőkkel, partnerekkel, átütemezve a vállalkozás kötelezettségeit, helyre tudja állítani a cég működését.
Nagyon fontos dolog, hogy eredményes válságmenedzselés csakis a cégvezetés teljes körű támogatásával valósítható meg.

A pénzügyi válságmenedzselés során a válságmenedzser –miután felmérte a cég helyzetét- első lépcsőben a cég működését próbálja fenntartani.

A pénzügyi válságmenedzselés lehetséges eszközei:

 • szállítók kifizetésének későbbre halasztása
 • esedékes kötelezettségek átütemezése
 • lehető legtöbb kintlévőség behajtása
 • szerződéses kötelezettségek újratárgyalása
 • esetleges jogi eljárások felfüggesztése, újratárgyalása

Ha a pénzügyi válságmenedzselés eredményes volt, azaz a vállalkozás életben maradt, a további eredményes működéshez szükség lehet a vállalkozás bizonyos szintű átszervezésére is. Ezt a folyamatot változásmenedzselésnek hívjuk. Ennek lényege, hogy a vállalkozás átszervezésével megakadályozzuk a pénzügyi válsághelyzet újbóli kialakulását.

A válságmenedzselés másik nagyon lényeges pontja a válság kommunikálása a partnerek felé. A  mai üzleti-gazdasági környezetben sajnos nő a hasonló problémákkal küzdő cégek száma. Senki nem örül annak, ha üzleti partnere bejelenti, hogy most kevesebbet, vagy csak később tud fizetni. Amennyiben korábban jó volt az együttműködés, általában ez önmagában nem okoz jelentősebb problémát. Nagyon fontos az őszinteség, tehát a fizetési nehézségek kialakulásakor ne tagadjuk le a bajt, rögtön próbáljunk meg partnerünkkel együttműködve megoldást találni, javaslatot tenni az ütemezésre. Ez úgy történjen, hogy a vállalkozás működését ne veszélyeztesse, tehát csak olyan megállapodást szabad vállalni, amit be is tudunk tartani.

Összefoglalva:

Ha szükségessé válik a válságmenedzselés, érdemes egy válságmenedzsert megbízni vele. Egy jó válságmenedzser egyrészt birtokában van azoknak az ismereteknek, melyek segítik őt az eredményes munkavégzésben, másrészt – kívülről látva az eseményeket- határozottan és elfogulatlanul tud eljárni gyakran kényes kérdésekben.

Amennyiben a vállalkozás vezetését egy válságmenedzser is segíti, a vezetést tehermentesíti, így több idő és energia marad a legfontosabb teendőkre, köztük az üzletszerzésre.

Válságmenedzselés:

 • válsághelyzet okának megállapítása
 • vészforgatókönyv kidolgozása
 • válságmenedzselés (elsősorban pénzügyi)
 • segítségnyújtás válsághelyzet utáni átalakuláshoz
 • válságkommunikáció

Válságmenedzselés céljából az info@vallalkozas-okosan.hu  címen várjuk érdeklődését.

 

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.