Ugrás a tartalomra

Vállalkozás indítása - vállalkozási formák

Egyéni vállalkozás indítása

Bt vagy kft indítása

vallkepzes

 

Ha vállalkozást akarsz indítani, tudnod kell, hogy milyen vállalkozási formákból választhatsz, ezeknek mi az előnye és a hátránya.

Vállalkozás indítása előtt mire kell figyelni? Videó.

 

De mindig azt javaslom, mielőtt bármilyen vállalkozást elindítanál, előtte tájékozódj. Nem elég, hogy a saját területeden profi szakértő vagy, a vállalkozói tudást is meg kell szerezned.

Vállalkozási formát és adózást azután válassz, hogy már nagyjából tisztában vagy a várható bevételeiddel és költségeiddel, mert ezek ismeretében tudsz jó döntést hozni.

Választható vállalkozási formák

Vállalkozásod lehet

 • egyéni vállalkozás
 • társas vállalkozás (bt, kft).

Milyen szempontokat kell figyelembe venned a vállalkozási forma kiválasztásánál?

 • egyedül vagy több személlyel szeretnél vállalkozást indítani
 • mekkora a felelősségvállalás mértéke az egyes vállalkozási formáknál,
 • mennyibe kerül a vállalkozás elindítása és a megszüntetése,
 • lehet-e szüneteltetni
 • bizonyos adózási formát csak meghatározott vállalkozási formák választhatnak (például a kata adózásnál)

Egyéni vállalkozás legfontosabb jellemzői

 

Egyéni vállalkozást egyedül tudsz indítani. Indítása ingyenes, viszont korlátlan a felelősséged.

Hogy ki lehet egyéni vállalkozó, a 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szabályozza.

Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott - gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.

Tehát, ha rendszeresen értékesítesz valamit azzal a céllal, hogy azon nyereséget szerezz, akkor ezt egyéni vállalkozóként teheted meg.

A törvény szerint az lehet egyéni vállalkozó, aki

 1. a magyar állampolgár,
 2. az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,
 3. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a b) pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 4. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.

 

Nem lehet egyéni vállalkozó

a) kiskorú személy, valamint aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll,

b) akit a törvényben felsorolt bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,

c) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,

d) aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

Egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.

 

Akikre nem kell ezt a törvényt alkalmazni, azaz nem minősülnek egyéni vállalkozónak:

 • a családi gazdaságokról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységre,
 • a szolgáltató állatorvosi tevékenységre,
 • az ügyvédi tevékenységre,
 • az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységre,
 • a közjegyzői tevékenységre,
 • az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre.

 

Az egyéni vállalkozás legfontosabb jellemzői

 

 • elindítása ingyenes,
 • ügyfélkapu kell hozzá
 • a NAV vette át az ügyintézést a Belügyminisztériumtól
 • indításához és a megszüntetéshez nem kell ügyvéd
 • egyedül is elindíthatod, de azért nem árt előtte egy könyvelővel vagy adótanácsadóval átbeszélned a dolgokat.
 • nincs illetékfizetési kötelezettség,
 • korlátlan a felelősséged, azaz teljes vagyonoddal felelsz a vállalkozási tevékenységedért
 • választhatod a kata adózást
 • tudod szüneteltetni
 • azonnal meg tudod szüntetni
 • az adatváltozások bejelentése ingyenes
 • nem minden esetben kötelező a vállalkozói bankszámla, (alanyi mentes egyéni vállalkozónak nem kell)
 • átalakulhatsz egyéni céggé vagy kft-vé.

Egyéni vállalkozás indítása - Egyéni vállalkozók könyve

 

Egyéni cég

Egyéni céget egyéni vállalkozó alapíthat. Cégbejegyzéssel jön létre, ügyvéd szükséges hozzá. Lehet korlátlan (e.c.) vagy korlátolt felelősségű (kfc) az egyéni cég. A korlátlan felelősségű tulajdonos nem lehet máshol egyéni vállalkozó vagy bt beltag, mert korlátlan felelősséget csak egy helyen lehet vállalni.

 

 

Egyéni vállalkozásból Kft

Lehetőség van már arra is, hogy egy egyéni vállalkozó egy lépésben azonnal kft-vé alakuljon. Csak egyszemélyes kft-t lehet csinálni. De később lehet több tagot is bevenni a cégbe. Aki egyéni céget alapít, öt évig nem lehet más gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja és nem hozhat létre egyéni vállalkozást.

Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy az adószámos magánszemély nem alkalmas vállalkozási formának.

 

Adószámos magánszemély

Van ilyen kategória, de ez nem „igazi” vállalkozási forma, mert egy vállalkozás elsődleges célja, hogy rendszeresen, üzletszerűen nyereséget termeljen, és ha ilyen tevékenységet végzel, akkor azt egyéni vállalkozás formájában kell végezni.

Akkor mire jó az adószámos magánszemély kategória?

 

Sajnos nincs pontos meghatározás rá, ezek az adószámos magánszemély legfontosabb jellemzői

  • nem rendszeresen és nem üzletszerűen végez tevékenységet
  • nincs meghatározva, mit jelent a rendszeres, azaz ha évente egyszer végzi a tevékenységet, akár ez is lehet rendszeres
  • adószámot a NAV-tól kell kérni
  • nyilatkozatot kell adnia az elszámolható költséghányadról
  • vizsgálni kell, hogy biztosított lesz-e?
  • nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában,
  • a számláját befogadó fizeti az adót utána
  • ingatlan bérbeadásra nem kötelező kiváltani, de lehetőség van rá.

Veszélyes választás lehet az adószámos magánszemély kategória, mert nincs pontosan meghatározva, hogy ki lehet az, így viszont egy utólagos adóellenőrzésnél átminősíthetik egyéni vállalkozóvá, és ez sok bonyodalmat és plusz fizetési kötelezettséget okozhat.

 

Társas vállalkozás jellemzői

A társas vállalkozás lényege, hogy jellemzően több személlyel együtt szeretnél vállalkozási tevékenységet végezni, de ezt megteheted egyedül is, ha például kft-t alapítasz. A felelősség is korlátozott bizonyos esetekben.

Most a leggyakrabban használt társas vállalkozásokat fogjuk átnézni, azaz a bt-t (betéti társaság) és a kft-t (korlátolt felelősségű társaság).

 

 

Bt- Betéti társaság legfontosabb jellemzői

  • ügyvéd kell hozzá
  • nincs már illetékfizetési kötelezettség
  • alapításához legalább 2 fő, egy beltag és egy kültag szükséges
  • a cégbíróságon kell bejegyeztetni, ügyvéd szükséges hozzá
  • több napig is eltarthat a cég bejegyzése
  • minimális a tőkebefizetési kötelezettség, akár 10.000 forinttal is elindítható,
  • a beltag korlátlanul felelős a saját vagyonával
  • a kültag lehet csendestárs, azaz csak a betett vagyoni betét erejéig lesz felelős
  • a kültag is lehet ügyvezető
  • az adatváltozások bejelentéséhez ügyvéd szükséges
  • választhatja a kata adózási módot, ha kizárólag magánszemélyek a tulajdonosai
  • kötelező a vállalkozói bankszámla, még akkor is, ha alanyi mentes az áfában
  • nem lehet szüneteltetni
  • megszüntetéséhez ügyvéd szükséges
  • aki egyéni vállalkozó, nem lehet mellette bt beltag, mert korlátlan felelősséget csak egy helyen lehet vállalni, de lehet kültag, akárhány bt-ben
  • a beltag lehet egy kft is, és így a korlátlan felelősség átszáll egy korlátolt felelősségű vállalkozásra, de az ilyen bt nem választhatja a kata adózást. 

Kft - korlátolt felelősségű társaság legfontosabb jellemzői

  • egy vagy több fővel alapíthatod
  • elindításához és megszüntetéséhez ügyvéd szükséges (kivéve az egyszerűsített végelszámolás esetét)
  • cégbíróságon be kell jegyeztetni
  • a tőkeelőírási kötelezettség 3 millió forint (nem kötelező ezt csak pénzben „megfizetni”, lehet apport is)
  • korlátolt a felelősség – meghatározott esetekben
  • amíg nincs befizetve a 3 millió forintos törzstőke, nem korlátozott a felelősség
  • ezt a 3 millió forintot azonnal el lehet költeni a vállalkozás érdekében felmerülő költségekre, nem kell ott tartani a bankszámlán
  • kötelező a vállalkozói bankszámla (alanyi mentesnek is)
  • nem lehet szüneteltetni
  • lehetsz mellette egyéni vállalkozó, lehet bt-d, több kft-d
  • nem lehet katás
  • választhatja a társasági adót vagy a kiva adózást
  • folyamatosan meg kell felelni a tőkeelőírási kötelezettségnek – a saját tőke nem lehet kisebb, mint 3 millió forint, mert akkor vagy pótbefizetés szükséges, vagy át kell alakulni bt-vé.

Vállalkozási formák összehasonlítása

Egyéni vállalkozás előnyei

 

 • indítása ingyenes és gyors, kb 15 perc alatt egyéni vállalkozó lehetsz
 • nem kell hozzá ügyvéd, így ügyvédi költséget sem kell fizetni
 • nem minden esetben kötelező a vállalkozói bankszámla, alanyi mentes egyéni vállalkozónak nem szükséges (de lehet)
 • adatváltozás bejelentése ingyenes, nem kell hozzá ügyvéd
 • lehet szüneteltetni
 • gyorsan meg lehet szüntetni, nem kell hozzá ügyvéd
 • nincs tőkebefizetési kötelezettség
 • bármikor indíthatsz új egyéni vállalkozást (adózási módokra azért figyelni kell).

Egyéni vállalkozás hátrányai

 

 • egyéni vállalkozóként korlátlan a felelősséged, azaz a saját vagyonoddal felelsz, ha nem fizeted meg az adókat, szállítói kötelezettségeidet. Inkasszálhatják  a privát bankszámládat és végrehajtás alá vonhatják a vagyontárgyaidat.
 • ha főállású egyéni vállalkozó vagy, akkor a legalább a minimálbér vagy a garantált bérminimum után meg kell fizetned az adót és a járulékot (adózási módtól függően).
 • minden évben kötelező megfizetni az osztalékadót (ahol van ilyen fizetési kötelezettség pl. a tételes költségelszámolásnál)
 • csak egyedül lehetsz egyéni vállalkozó, azaz ha több személlyel együtt szeretnél vállalkozni, akkor a másik személy is egyéni vállalkozó lesz vagy dolgozhat nálad munkaviszonyban.

Társas vállalkozás előnyei

 • korlátolt a felelősség meghatározott esetekben. Ha például egy kft-t alapítasz és befizetted a törvény által előírt 3 millió forintot és a saját tőke összege nem csökken a törvényi minimum alá, akkor elsősorban a cég vagyonával felelsz a működésért. De ha egy bt-t alapítasz, akkor csak a kültagnak lehet korlátozott a felelőssége, a beltag korlátlanul felelős lesz.
 • pályázatokon való induláskor előnyben részesítik a cégeket az egyéni vállalkozással szemben.
 • még él a köztudatban az az elképzelés, hogy ha kft-d van, akkor te már egy „komoly” vállalkozó vagy, miközben egyéni vállalkozóként a saját vagyonodat kockáztatod, tehát valószínűleg komolyan gondolod a vállalkozásod.

Társas vállalkozás hátrányai

 

 • társas vállalkozás elindításához ügyvéd szükséges, egyedül nem tudod megcsinálni, és ennek már díja van.
 • társas vállalkozást nem lehet szüneteltetni, mint az egyéni vállalkozást.
 • ha bármilyen adatod változik, ezt végig kell vezettetni a cégkivonaton, amit csak ügyvéd tud intézni, ami pénzbe kerül.
 • kötelező a vállalkozói bankszámla, alanyi mentes vállalkozásnak is.
 • meghatározott tőkebefizetési kötelezettség van. Kft-nél 3 millió forint, bt-nél nincs összeg meghatározva. Akár 10.000 forinttal is elindíthatod.
 • betéti társaság alapításához legalább 2 fő szükséges, egy beltag és egy kültag, azaz egyedül nem tudod elindítani, mint egy kft-t. Bt-nél a beltag korlátlanul felelős, míg a kültag a betett vagyonáig felel a vállalkozás kötelezettségeiért.
 • társas vállalkozás megszüntetéséhez ügyvéd szükséges és hosszabb ideig is eltarthat.

Vállalkozási formák - egyéni vállalkozás, bt, kft. Videó.

 

Vállalkozási formák összefoglalása

 

A vállalkozási forma kiválasztásánál figyelembe kell venned a vállalkozás indítási költségeit, a felelősségvállalásod mértékét, vagy azt, hogy időnként szeretnéd-e szüneteltetni a későbbiekben, és adott vállalkozási forma csak meghatározott adózást választhat, (például a kata adózás, átalányadó).

Ha szeretnéd magad vállalkozóként kicsiben kipróbálni, akkor arra tökéletesen megfelel az egyéni vállalkozás, ezt lehet szüneteltetni, ha esetleg mégsem úgy alakulnak a dolgok, újra tudod tervezni a dolgokat és később újraindítani.

 

Ha további segítségre van szükséged, keress minket bátran.

 

Addig is itt egy összefoglaló cikk, ahol nagyon sok hasznos információt találsz.

 

Elérhető online termékeink, amelyek elengedhetetlenek egy sikeres vállalkozó részére

 

Hogyan legyél vállalkozó? Vállalkozásindítási mini ebook

Adókalkulátorok

Kata Tanoda - online tanfolyam katás vállalkozóknak

Egyéni vállalkozók könyve - ami nem csak az adózásról szól

Vállalkozói képzés

Brutál Vállalkozói képzés Pakk - a legjobb ajánlatunk

 

 

Köszönöm, hogy egy megosztással támogatod a munkámat.

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

Blog kategória

AKCIÓ! Brutál Vállalkozói Képzés Pakk! 50%-os kedvezmény az összes online termékre!

Használd fel a Vállalkozás Okosan egy évtizedes vállalkozói tapasztalatát ahhoz, hogy sikeres vállalkozó legyél.

 A félelmeid helyett a lehetőségeid lásd, hogy továbbfejlődhess.

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.