Ugrás a tartalomra

Mit jelent a tételes áfa bevallás? Kiknek, milyen vállalkozásoknak kell tételes áfa bevallást (áfa összesítő jelentést) benyújtani? Hogyan történik, mit tartalmaz az áfa összesítő bevallás?

Az Adózás rendjéről szóló (2003. évi XCII. Tv.) törvény módosítása nyomán az áfabevallást megalapozó számla, vagy számlákról nyilatkozni kell, ha azok áfa tartalma eléri, vagy meghaladja az 1.000.000 forintot. Ez a nyilatkozattételi kötelezettség vonatkozik mind a számla kiállítójára, mind a számla befogadójára. 
 
A tételes áfa-nyilatkozat tételi kötelezettség akkor is jelentkezik, ha a két vállalkozás között egy adómegállapítási időszakon belül (pl. negyedéves áfa-bevallók esetén negyedéven belül) ez az 1.000.000 forint nem egy, hanem több, ugyanazon eladó által kiállított számlán jelentkezik. Az adómegállapítási időszak alatt itt a vevő, vagyis az áfát visszaigényelni jogosult áfa-bevallási gyakorisága értendő.
 

Miről kell nyilatkozni az eladónak, és a vevőnek?

Az áfa alanynak (a számla befogadójának, a vevőnek), azokról a számlákról, amelyek után a visszaigényelhető áfa eléri, vagy meghaladja az 1.000.000 forintot, az alábbiakról kell nyilatkozni:

 • A számla kiállítójának az adószáma (az adószám első 8 jegye)
 • A számlában lévő áfa alapjáról (azaz a számla nettó összegéről)
 • A számlában szereplő áfa összegéről
 • A számla sorszámáról
 • A számla kiállításának időpontjáról

A számla kiállítójának, (eladónak) az olyan számlák után, melyek nettó összege után befizetendő áfa eléri, vagy meghaladja az 1.000.000 forintot, nyilatkoznia kell:

 • Az általa kiállított számla befogadójának (azaz a számlán szereplő vevő) adószámának első 8 számjegyéről
 • A számla nettó összegéről (az áthárított áfa alapjáról), az áfa összegéről
 • A számla sorszámáról
 • A számla kiállításának dátumáról

Abban az esetben, ha az 1.000.000 forint több, de ugyanazon adóalany (eladó) által kiállított számla áfa tartalmából adódik össze, a vevőnek (aki a számlákat befogadta, aki jogosult azok áfatartalmát visszaigényelni) nyilatkoznia kell:

 • A számlákat kiállító vállalkozás adószámának első 8 számjegyéről
 • A kiállított számlák által tartalmazott áfa összegéről

Amennyiben számlamódosítás történik, és emiatt válik szükségessé a tételes áfa bevallás, akkor mind az eladónak, mind pedig a vevőnek nyilatkoznia kell a fent leírtak szerint, a nyilatkozatot abban az adó-elszámolási időszakban kell megtenni, amikor a számlamódosítás történt.

Ugyanígy nyilatkozni kell mindkét félnek, ha utólag számla érvénytelenítés (stornírozás) történik.

Egyszerűsített vállalkozói adó alanya az általa kiállított számlákról annak az adóévnek a végén köteles nyilatkozni, melyben a számlákat kiállította

Hogyan történik a tételes áfa bevallása, milyen nyomtatványon nyújtható be az összesítő bevallás?

 • A tételes áfa bevallás a NAV honlapjáról letölthető, 1365M számú nyomtatványon nyújtható be. Ez a nyomtatvány nem helyettesíti, nem váltja ki az 1265 számú nyomtatványon teljesítendő „normál” áfa bevallást.
 • A tételes áfabevalláshoz szükséges dokumentumok mintáját honlapunkról letöltheti.

1365 sz. nyomtatvány (PDF, 610 kb)

1365 sz. nyomtatvány kitöltési útmutatója (PDF, 626 kb)

Az Adózás rendjéről szóló törvény tételes áfa bevallást szabályozó része itt olvasható.

A tételes áfa bevallással kapcsolatos NAV téjékoztató, illetve a 2015 januártól érvényes törvényi változások ide kattintva érhetőek el.

 

Címkék

Kategóriák

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.