Ugrás a tartalomra

A 2013-ban életbe lépő egyik legfontosabb, a kisvállalkozások működését könnyítő adóváltozás az, hogy kettős könyvvitelt vezető cégek, vállalkozások is választhatják a pénzforgalmi elszámolás szerinti áfa-fizetést.

Mit jelent a pénzforgalmi elszámolás szerinti áfa fizetés ?

Milyen előnyökkel jár a pénzforgalmi elszámolás szerinti áfa fizetés?

Ki és milyen feltételekkel választhatja a pénzforgalmi elszámolás szerinti áfa fizetést?

 • A pénzforgalmi elszámolás alapján történő áfa fizetés esetén az általunk kiállított számla után csak akkor kell áfát (a bevallási időszaknak megfelelően) fizetnünk, ha kiállított számlánkat a vevő ténylegesen ki is fizette.
 • A pénzforgalmi elszámolás szerinti adózás azt jelenti , hogy olyan számla után, aminek az ellenértékét még nem kaptuk meg, nem kell adót fizessünk. 

Ha eladunk valamit (pontosabban kiállítjuk róla a számlát) nettó 100 forintért, utána a 27 forint áfát a következő hónap 20. napjáig meg kell fizessük (amennyiben havi áfa-bevallók vagyunk), miközben lehetséges, hogy ezt a 127 forintot csak két hónap múlva, esetleg akkor sem kapjuk meg. Ha ki sem fizették nekünk (vagy csak késve), ezt a 27 forintot (áfa formájában) akkor is be kell fizessük, meg kell hitelezzük.

A pénzforgalmi elszámolás szerinti adózás legjelentősebb előnyei:

 • Nem kell adót fizessünk olyan bevétel után, ami nem realizálódott, azaz olyan, általunk kiállított számla után, aminek az ellenértékét nem kaptuk meg, amit nem fizettek ki nekünk.
 • Jelentősen javulhat vállalkozásunk likviditása, hiszen nem kell előre kifizetnünk annak a számlának az áfa tartalmát, amit mi csak hetek, esetleg hónapok múlva kapunk meg.

Ki választhatja a pénzforgalmi szemléletű rend szerinti áfa fizetést?

Fő szabályként az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • A vonatkozó törvény értelmében KKV-nak minősül. (KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg  - 2004. évi XXXIV. törvény).
 • Nem áll felszámolás vagy csődeljárás alatt
 • Az adóalany árbevétele az előző, lezárt üzleti évben nem haladta meg a nettó 125.000.000 forintot, év közben alakult vállalkozás esetén ez természetesen időarányosan értendő
 • Az adóalany árbevétele várhatóan a pénzforgalmi adózás választásának évében sem fogja a nettó 125.000.000 forintot meghaladni

Nagyon fontos, hogy pénzforgalmi rend szerinti áfa alanyánál az általa kiállított számlára kötelezően rá kell írni, hogy "pénzforgalmi adózó", ugyanis a törvény szerint ennek a ténynek a feltüntetése az általa kibocsátott számla kötelező adattartalmának a része lett.

Áfa befizetés, áfa visszaigénylés

 • A pénzforgalmi szemlélet szerinti áfát fizető értelemszerűen az általa befogadott költségszámlák után csak akkor igényelheti vissza az áfát, ha az adott számlát pénzügyileg ténylegesen rendezte, azaz kifizette
 • Az áfát nem pénforgalmi szemlélet szerint elszámoló cégek, akik valamilyen terméket, vagy szolgáltatást az áfát pénzforgalmi szemlélet szerint elszámoló eladótól vásárolnak, a részükre kiállított számla áfáját csak akkor igényelhetik vissza, ha azt ténylegesen kifizették, nem pedig akkor, amikor a számla könyvelésükben rögzítésre került
 • Nagyon fontos, hogy olyan számla után, amelyen nem került feltüntetésre, hogy „pénzforgalmi adózó”, és ilyen vállalkozás állította ki, az áfát nem lehet visszaigényelni

Milyen esetekben szűnik meg a pénzforgalmi elszámolású áfa alkalmazásának lehetősége?

 • Ha az adóalany a következő évben nem a pénzforgalmi szemlélet szerint kívánja az áfát elszámolni
 • Az adóalany árbevétele átlépi a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatárt, az értékhatár átlépését követő nappal. Ebben az esetben a megszűnés évét követő 2. év végéig nem választhatja újra a pénzforgalmi szemlélet szerinti áfa fizetést
 • A naptári év utolsó napjával, ha az adóalany az adott naptári évet követő naptári év első napján nem minősül kisvállalkozásnak
 • Ha az adóalany ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás indul, az eljárás jogerőssé válását megelőző nappal

A pénzforgalmi elszámolás szerinti áfa szabályozásáról szóló törvény pontos szövege itt olvasható. (2007. évi CXXVII. tv. XIII/A fejezet).

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.