Ugrás a tartalomra

Mi a Növekedési Hitelprogram?

A Növekedési Hitelprogram egy, a Magyar Nemzeti Bank által forrásoldalról támogatott, a KKV-k számára felvehető kedvezményes kamatozású, forint alapú hitel. 

Mennyi a Növekedési Hitelprogramban nyújtott hitel kamata?

 • A Növekedési Hitelprogramon keresztül felvehető hitel kamata a teljes futamidő alatt fix 2,5%. A 2,5% tartalmazza valamennyi, a hitel kamatán túl, a pénzintézet oldaláról felmerülő költséget is, pl. folyósítási díj, kezelési költség, stb. A hitel felvételével összefüggő külső költségek (tulajdoni lap, hivatalos igazolások, közjegyzői díj, stb.) a hitel igénylőjét terhelik.

Mennyi a felvehető hitel összege?

A Növekedési Hitelprogramon keresztül minimum 3 millió, legfeljebb 10 milliárd forint vehető fel.

Hol érhető el a Növekedési Hitelprogram?

 • A Növekedési Hitelprogramban kínált kedvezményes hitelek a Magyar Nemzeti Bankkal a programban történő részvételre szerződött kereskedelmi bankokon, takarékszövetkezeteken keresztül érhetőek el.

Kik, milyen cégek, vállalkozások vehetnek részt a Növekedési Hitelprogramban?

2014. január 1.-jétől a Növekedési Hitelprogramban részt vehetnek:

Olyan cégek, akik a 2004. évi XXXIV. törvény értelmében kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Ennek legfontosabb feltételei:

 • KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
 • A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
 • A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
 • Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

A Növekedési Hitelprogramon keresztül induló vállalkozások is kaphatnak hitelt.

Egyéni vállalkozók

Családi gazdálkodók

Őstermelők

Milyen célra vehetőek fel a Növekedési Hitelprogramban elérhető kedvezményes hitelek?

A Növekedési Hitelprogramban megvalósítható fő hitelcélok:
 • Beruházás: beruházásnak minősül tárgyi eszköz, gép, ingatlan, olyan egyéb, vagyoni értékű jog, immateriális javak (pl. szabadalom,  szoftver) vásárlása, melyek a 2000. évi C., számvitelről szóló törvény 25. és 26. §-a alapján beruházásnak számítanak. Beruházási céllal felvett hitel maximális futamideje 10 év lehet.
 • Forgóeszköz-finanszírozás: forgóeszközként főleg alapanyag, árukészlet, esetleg vevőkövetelés finanszírozható. A finanszírozandó célnak meg kell felelnie a 2000. évi C., számvitelről szóló törvény 28. § 2.-4. bekezdésében, és a 29.  § 2. bekezdésében foglaltaknak. Forgóeszköz finanszírozás céljára felvett hitel maximális futamideje 1 év lehet.
 • Korábban felvett hitel, pénzügyi lízing kiváltása: csak olyan korábban felvett hitelek kiváltása lehetséges, melyek eredeti célja is megegyezett a Növekedési Hitelprogram által finanszírozható célok valamelyikével. Kivételt képeznek ezalól a deviza-alapú hitelek, vagy lízing-konstrukciók, ezek kiváltásánál feltétel, hogy a kiváltandó hitel folyósítása 2013. március 31. előtt kellett megtörténjen.

Hogyan, milyen feltételekkel finanszíroznak a bankok a Növekedési Hitelprogramon keresztül?

A finanszírozást megelőzően elsődlegesen a vállalkozás pénzügyi adatait, eredményét vizsgálják. A legfontosabb, hogy –ésszerű kockázatot feltételezve- a vállalkozás pénzügyi mutatóiból arra lehessen következtetni, hogy várhatóan vissza fogja tudni fizetni a hitelt. Éppen ezért a pénzintézet által elvárt fedezet sem határozható meg előre: függ a hitel céljától, a vállalkozás, a vállalkozás tulajdonosainak előéletétől. Az egyes bankok hitelezési politikája, hitelfelvevővel szembeni elvárásai egymástól eltérhetnek. Ezért a hitelképesség megállapítása, a hitel felvételéhez szükséges fedezetek meghatározása minden esetben csak a hitelt felvenni kívánó vállalkozás előminősítése után lehetséges.

A Növekedési Hitel felvételének lépései

 1. Hitelcél pontos meghatározása
 2. Előminősítéshez szükséges adatok, dokumentumok összeállítása, benyújtása
 3. Hitelkérelem kitöltése, benyújtása
 4. Hitelképesség esetén további szükséges dokumentumok benyújtása
 5. Bank által kért fedezetek, garanciák biztosítása
 6. Szerződéskötés, a hitel folyósítása

Miben segítünk?

 • Hitelfelvétel előtti konzultáció
 • Szükséges üzleti, pénzügyi terv elkészítése
 • Hitelkérelem összeállítása
 • Hitel felvételével kapcsolatos tárgyalások támogatása

További dokumentumok:

(A feltöltött dokumentumokat a K&H bank bocsátotta rendelkezésünkre. Más pénzintézetek ezektől eltérően további információkat is kérhetnek)

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.