Ugrás a tartalomra

Ha vállalkozóként hitelhez szeretnénk jutni, először fel kell mérni, hogy cégünk várhatóan hitelképes-e. Ha igen, a felvenni kívánt hitel kiválasztása után megfelelően összeállított hitelkérelmet kell beadnunk. A beadott hitelkérelem pozitív elbírálása esetén hozzájutunk a kért hitelhez. A hitelképesség minősítéséhez szükséges információk összegyűjtése, a hitelkérelem összeállítása egy meglehetősen bonyolult folyamat, melynek során többször egyeztetnünk kell a bank képviselőjével, illetve könyvelőnkkel is.

A sikeres hitelfelvétel érdekében fontos, hogy hitelkérelmünket jól állítsuk össze. Az alábbiakban a hitelfelvétel, a hitelminősítés, a hitelkérelem összeállításának folyamatát tekintjük át.   

 • Mitől lesz hitelképes egy vállalkozás?

 • Melyek a hitelminősítés szempontjai?

 • Hogyan, milyen szempontok szerint történik egy vállalkozói hitel elbírálása, hogyan zajlik a hitelbírálat?

 • Hogyan állítsunk össze egy hitelkérelmet?

 • Mi egy vállalkozói hitel felvételének a menete?

Mit jelent az, hogy vállalkozásunk hitelképes-e, mitől lesz hitelképes egy vállalkozás? Mi a hitelminősítés?

A bank csak abban az esetben ad nekünk hitelt, ha a vállalkozás ellenőrzése után - ésszerű kockázatot feltételezve -  meggyőződik arról, hogy a hitelt várhatóan vissza fogjuk tudni fizetni. Ebben az esetben tekintenek minket, pontosabban vállalkozásunkat hitelképesnek. Ahhoz, hogy vállalkozásunkat hitelképesnek tekintsék, vizsgálják annak tevékenységi körét, az eddigi működés során mutatott gazdasági eredményeket és vállalkozásunk jövőbeni várható kilátásait. 

Melyek azok a legfontosabb dolgok, melyeket vizsgálnak egy vállalkozás hitelképességének felmérésekor?

 • A vállalkozás fő tevékenysége(i)
 • A vállalkozás vagyona (ingatlan, jármű, stb.)
 • A vállalkozás árbevétele (főként a bankszámlára érkező)
 • A vállalkozás eddigi lezárt éveinek mérlege, eredménykimutatása
 • A vállalkozás főkönyvi kivonatai
 • Van-e a vállalkozásnak meglévő hitele
 • Van-e a vállalkozásnak bármilyen lejárt tartozása (hitel, adótartozás, partnerek felé)
 • Volt, vagy van-e a vállalkozás bármelyik tulajdonosának akár magánemberként, akár más vállalkozásán keresztül bármilyen lejárt tartozása, folyt, vagy folyik-e ellene végrehajtás
 • Volt, vagy van-e a cég ellen végrehajtás, felszámolás
 • A felvenni kívánt hitelt mire kívánja fordítani a vállalkozás 
Amennyiben az itt felsorolt és a bank által kért esetleges további információk alapján vállalkozásunk az előzetes hitelminősítésen átesett és megfelelt, akkor tovább léphetünk, és elkezdhetjük hitelkérelmünk összeállítását.

Hogyan zajlik a hitelbírálat, melyek egy vállalkozói hitel elbírálásának legfontosabb szempontjai?

Hitelbírálat során a bank által kért formában rendszerezett adatok (ezt hívjuk hitelkérelemnek) elemzésével eldöntik, hogy vállalkozásunk a kért hitelt megkapja-e. Előfordulhat, hogy a kértnél alacsonyabb összeget ajánlanak nekünk, vagy szükség lehet további fedezet bevonására. Természetesen a hitelbírálat pontos szempontjai titkosak, emellett időről időre változnak is. Az alábbiakban azokat az információkat, tudnivalókat adjuk közre, melyek nyilvánosak, illetve amelyeket eddigi tapasztalataink alapján szereztünk.

A hitelbírálat során három fő elemet vizsgálnak:

 1. A vállalkozás által benyújtott üzleti tervet
 2. A vállalkozás gazdasági-pénzügyi mutatóit, az általa felajánlott fedezet(ek)et  
 3. A vállalkozás tulajdonosának, vagy tulajdonosainak és vezetőinek személyét, szakmai életútját

1. Miért fontos a vállalkozás által benyújtott üzleti terv?

Sokan hajlamosak alábecsülni ennek fontosságát. Azt mondják, ha nem tudom visszafizetni a hitelt, akkor a banké a fedezetként felajánlott ingatlan, azt majd értékesíti, az érte kapott vételár fedezi a kihelyezett hitel összegét, így senkit nem ér veszteség. A gyakorlatban ez nem így van. A bank elsődlegesen a kihelyezett hitelt, és annak kamatait szeretné viszontlátni, nem pedig ingatlant „szeretne vásárolni”. Azt pedig, hogy a kapott kölcsönt mire fordítjuk, és abból hogyan, és miért várható a hitel megtérülése, azüzleti terv mutatja meg. Így adott esetben hiába ajánlunk megfelelő ingatlanfedezetet, ha a hitelből megvalósítani kívánt üzleti ötlet annyira bizonytalan, kockázatos, várhatóan annyira életképtelen, hogy nem tudjuk belőle a hitelt visszafizetni. 
 
A hitelkérelemhez csatolt jó üzleti terv fontosságával ez az írásunk foglalkozik, és itt is olvashatnak még a témáról.

2. A hitelbírálat során a vállalkozásnak milyen gazdasági-pénzügyi mutatóit, milyen egyéb kimutatásait vizsgálják, és miért?

Ha magánemberként kívánunk hitelt felvenni, a bank ott is kíváncsi arra, hogy hol dolgozunk, és mennyit keresünk és milyen egyéb jövedelemforrásaink vannak, hiszen ezek biztosítják a hitel visszafizetésének lehetőségét. Egy vállalkozás esetén is ugyanez a vizsgálat célja, csak ott a hitelbírálat ennél lényegesen összetettebb. 

Főkönyvi kivonat

Egy vállalkozás fizetőképességének vizsgálatakor látni kell, hogy a cégnek mennyi, és honnan származó bevétele van, mennyi, és milyen jellegű kiadásai vannak. Lényeges, hogy tartoznak-e a vállalkozásnak, és a vállalkozás tartozik-e másnak. Azt a kimutatást, amiből mindez kiolvasható, főkönyvi kivonatnak hívjuk. A főkönyvi kivonat az egyik legfontosabb olyan kimutatás, melynek (és a hozzá kapcsolódó adatok) helyes értelmezésével következtetni lehet a cég pénzügyi helyzetére és fizetési moráljára.
 
A bevételeknél fontos, hogy ezek kitől, milyen cégektől származnak, és az, hogy bevételeink mekkora része érkezik vállalkozásunk bankszámlájára. Sok helyen a nem bankszámlára érkező bevételt egyáltalán nem, vagy csak részben veszik figyelembe. 
 
A kiadások mértéke azért lényeges, mert ha megkapjuk a hitelt, kiadásaink a hitel törlesztése miatt emelkedni fognak. Itt az a legfontosabb, hogy vállalkozásunk a törlesztés miatt megemelkedő kiadásokat is ki tudja majd termelni.
 
A főkönyvi kivonatnak van még két meghatározó része: a követelések és a kötelezettségek. A követelés általában azt jelenti, hogy egy elvégzett munka után kiállítottuk a számlát, de azt még nem fizették ki nekünk. A kötelezettség általában azt jelenti, hogy valakitől halasztott fizetéssel vásároltunk valamit, vagy vettünk igénybe szolgáltatást, a számlát már megkaptuk róla, de azt még nem fizettük ki. 
 
A követelések, és a kötelezettségek akkor jelenthetnek problémát, ha túl sok közöttük a lejárt. Lejárt követelés azt jelenti, hogy egy kiállított számla után már meg meg kellett volna kapnunk a pénzünket, de azt még nem fizették ki. Lejárt kötelezettség esetén valamilyen fizetni valónkkal kicsúsztunk a határidőből. A lejárt követelés azért nem jó, mert ha túl sok van, az veszélyezteti cégünk biztonságos működését, így a felvenni kívánt hitel visszafizetését is. Ha pedig nem  fizetünk valakinek határidőre (azaz lejárt kötelezettségünk keletkezik), vállalkozásunk ellen végrehajtást, rosszabb esetben felszámolást indíthatnak. Abban az esetben, ha adó, vagy járuléktartozásunk halmozódik fel, az adóhatóság inkasszóval élhet. Ezért mind a túl sok lejárt követelés, mind a túl sok lejárt kötelezettség hitelbírálat során negatívan befolyásolja vállalkozásunk megítélését.

Bankszámla, bankszámlakivonat

A vállalkozás bankszámla kivonatából megállapítható, hogy a cég mindig időben eleget tett-e aktuális fizetési kötelezettségeinek, azaz nem volt a bankszámlán sorbanállás. Ha volt, a hitelbírálat során az is negatívumnak számít. 
 
Ha ugyanis egy vállalkozás nem tud időben fizetni, az általában két dolgot jelenthet: vagy egész egyszerűen a cégnek nincs elég pénze, vagy nem követik megfelelően nyomon a bevételek és a kiadások várható összegét és időpontját, nem fordítanak kellő figyelmet a cég likviditására. Mindkét dolog miatt problémás lehet a jövőben a felvett hitel törlesztése.

Partner-, vevőlista

Hitelbírálat során miért lehet fontos szempont, hogy kik a vevőink?
 
Azért, mert tőlük származik vállalkozásunk „jövedelme”, pontosabban bevétele. Nem mindegy azonban, hogy bevételeink hogyan oszlanak meg. Általában a vállalkozásoknál a bevételek nagy része néhány nagyobb vevőtől származik. Ha ezek közül valamelyik tönkremegy, vagy csak egyszerűen megszűnik vásárlónk lenni, árbevételünk máris annyira lecsökkenhet, hogy nem biztos, hogy képesek leszünk a felvett hitelt törleszteni. 
 
Ezért a megadott vevőlista alapján a bank meg tudja nézni partnereink cégkivonatát, mérlegét, eredménykimutatását. Így tud meggyőződni arról, hogy ők is stabil, jól működő cégek, ezért velük fennálló üzleti kapcsolat jó eséllyel hosszú időn keresztül meg fog maradni.
 
A 2. pontban leírtakról még ebben a blogbejegyzésünkben is olvashatnak.

3. A vállalkozás tulajdonosai és vezetői

Hiába egy világraszóló ötlet, egy bombabiztos üzleti terv és a megvalósításhoz szükséges pénz megléte, ha hiányzik az ehhez szükséges szaktudás. Számtalan vállalkozás vérzett el azon, hogy bár az ötlet jó volt, hiányzott a szükséges tudás, hiányoztak egy vállalkozás felépítéséhez, vezetéséhez szükséges tapasztalatok, ismeretek. Így máris érthető, hogy a hitelbírálat során a bank miért fordít erre is figyelmet. 
 
Ha a vállalkozás vezetői, illetve az általuk megbízott, vagy megbízni kívánt személyek rendelkeznek a szükséges szakmai előélettel, tudással, sokkal nagyobb az esély arra, hogy a vállalkozás sikeres lesz, és vissza fogja tudni fizetni a felvett hitelt, mintha ezek nélkül vágnának bele a megvalósításba. 
 
Ezért a hitelkérelemhez csatolt üzleti tervben ismertessük a leendő vállalkozás kulcsembereinek végzettségeit, szakmai tapasztalatait, szakmai életútjukat, a hitelbírálat során ez is sokat nyomhat a latban.

Vállalkozói hitel felvételének menete

Vállalkozásunk részére történő hitelfelvétel esetén először meg kell határozzuk a hitelcélt, és fel kell mérni, mekkora összegű törlesztést tudunk biztonságosan vállalni.
 
Ezt követően tájékozódjunk a különböző hitelajánlatokról. Ezt kétféle módon tehetjük: vagy közvetlenül bankoktól kérünk ajánlatokat, vagy olyan, vállalkozásfinanszírozásban jártas hiteltanácsadótól, akinél több bank ajánlatai is elérhetőek. 
 
Ahhoz, hogy előzetes információt tudjanak nekünk adni, már ekkor érdemes egy rövid ismertetőt írni cégünkről. Pár sorban ismertessük a vállalkozást, ha van már lezárt üzleti évünk, akkor csatoljunk mérleget, eredménykimutatást, főkönyvi kivonatot. Adjuk meg a hitelfelvétel célját, néhány mondatban írjuk le üzleti elképzelésünket, és azt, hogy mennyi saját erőt, és milyen fedezetet tudunk biztosítani. Ekkor még nem szükséges részletes üzleti tervet készíttetni, illetve hivatalos igazolásokat beszerezni.
 
Ezen információk birtokában már látható, hogy az általunk felvenni kívánt hitel kritériumainak megfelelünk-e, vagy nem. Ha várhatóan igen, akkor végeztessünk el egy előminősítést. Ha vállalkozásunk itt megfelelt, akkor tudunk elkezdeni érdemben tárgyalni a hitel felvételéről.
 
Ekkor már javasolt a vállalkozás könyvelőjét, vagy pénzügyeivel foglalkozó vezetőjét is bevonni a bank ügyintézőjével folytatott tárgyalásokba, hogy a felmerülő pénzügyi jellegű kérdéseket könnyebben meg tudjuk válaszolni. Ha minden kérdést tisztáztunk, következhet a hitelkérelem összeállítása. Ekkor már szükségünk lesz az időközben elkészült üzleti tervre, ill. a különböző bank által kért igazolásokra, immár hivatalos formában, azaz hiteles cégkivonatra, aláírási címpéldányra, nullás adóigazolásokra (ez azt jelenti, hogy nincsen lejárt adótartozásunk), a fedezetként felajánlott ingatlan tulajdoni lapjára, stb.
 
Az összeállított hitelkérelmet annak beadása előtt még egyszer ellenőrizzük végig a bank képviselőjével. Így elkerülhető, hogy hiányosan adjuk be, elkerülhető, hogy olyan formai hiba legyen benne, ami miatt elutasíthatják. Javasoljuk, hogy a hitelkérelem beadásakor készítsünk egy listát az átadott mellékletekről, és ezt is vetessük át a bank képviselőjével, ezzel sok későbbi félreértésnek, problémának vehetjük elejét.
 
Beadott hitelkérelmünk remélhetőleg pozitív elbírálása után következik a hitelfelvétel egyik legfontosabb lépése, a hitelszerződés megkötése. Ez ma már szinte minden esetben közjegyzői okiratba foglalva történik. A hitelszerződés aláírását követően kerül sor a hitel folyósítására.
 
A helyzetet bonyolíthatja, hogy egy vállalkozás akár többféle hitelt is kaphat. Ekkor természetesen mindegyik hitel bírálata külön-külön történik, mindegyikhez értelemszerűen külön hitelkérelmet kell összeállítani és benyújtani.
 

Amennyiben hitel felvételét tervezi, vállaljuk a hitelfelvételhez szükséges előzetes pézügyi számítások elvégzését. Vállaljuk a szükséges üzleti és pénzügyi terv elkészítését.

- See more at: http://www.vallalkozas-okosan.hu/hitelminosites_hitelbiralat_hitelfelve…

Kategóriák

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.