Ugrás a tartalomra

Megszűnt a feltöltési kötelezettség

 

A társasági adózás rendszerében megszűnt az előleg-kiegészítési, más néven feltöltési kötelezettség. A feltöltésre azok a kettős könyvvitelt vezető adózók voltak kötelesek –meghatározott kivételekkel –, amelyeknek a megelőző adóévi árbevétele nagyobb volt 100 millió forintnál. A feltöltés határideje az adóév utolsó hónapjának 20. napja, vagyis általános esetben december 20-a volt.

2019-ben, ha a 2019-es adóév utolsó hónapjának 20. napja 2019. július 24-ét követő időpontra esik, már nem kell ezzel a kötelezettséggel számolniuk az adózóknak, vagyis

 

  • az adóévben már befizetett előlegeket nem kell az adóévi várható adó összegére kiegészíteniük, és

 

  • erről szóló bevallást sem kell beadniuk1.


Az átmeneti rendelkezés2 azonban lehetővé teszi, hogy a korábbi szabályok alapján feltöltésre kötelezett adózók a 2019-es adóévben – a jogszabályváltozás ellenére – önként feltöltést teljesítsenek. Ha az adózó ezt a lehetőséget választja, akkor a korábban hatályos szabályok szerint jár el. Az önkéntes feltöltés választását a „Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben” elnevezésű 1901 számú nyomtatvány főlapjának D) blokkjában lehet jelölni a „Taoelőleg-kiegészítésre vonatkozó nyilatkozat” mezőben. E mező jelölése esetén a feltöltési kötelezettség feltüntetésére szolgáló sor is kitölthető a bevallásban (vagyis az adózó egy nyomtatványon jelölheti az önkéntes feltöltést és egyben teljesítheti annak bevallását is). Az önkéntes feltöltés teljesítésekor a várható fizetendő adó 80%-ának összegéig az adózó adófelajánlást tehet a 1901 számú nyomtatvány ’RNYIL lapjain.

Az önkéntes feltöltés választására vonatkozó nyilatkozat beadásának jogvesztő határideje az adóév utolsó hónapjának 20. napja (általános esetben december 20-a). Ezt követően a nyilatkozatot nem lehet módosítani vagy visszavonni.

Azoknak az adózóknak nincs teendőjük, amelyek nem kívánnak élni az önkéntes feltöltés lehetőségével. Az utolsó havi, vagy negyedéves előlegüket az általános szabályok szerint kell teljesíteniük (a december havi előleget december 20-áig, az utolsó negyedéves előleget 2020. január 20-áig).

A társasági adó mellett az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója rendszerében is megszűnt a feltöltési kötelezettség. Ezekben az adónemekben nincs mód önkéntes feltöltésre sem. Így ha a társasági adóban élt is ezzel a lehetőséggel az adózó, az innovációs járulékban és az energiaellátók jövedelemadójában akkor sem kell és nem is lehet feltöltést teljesíteni.

forrás: https://www.nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/Megszunt_a_feltoltesi20191205…

Az iparűzési adóban viszont NEM szűnt meg a feltöltési kötelezettség.

 

 

Mit jelent a feltöltési kötelezettség?

A feltöltési (adófeltöltési) kötelezettség azt jelenti, hogy azon adónemek esetén, amelyekre a feltöltési kötelezettség vonatkozik, az adó jövő évben esedékes bevallása és megfizetése mellett a várható adófizetési kötelezettségnek még az adóévben, azaz idén eleget kell tenni. 

Milyen adókra vonatkozik a feltöltési kötelezettség?

A feltöltési kötelezettség kiterjed a:

  • társasági adóra

  • egyszerűsített vállalkozói adóra

  • helyi iparűzési adóra

  • innovációs járulékra

Adófeltöltési kötelezettsége a társasági adó vagy az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozásoknak van. Kettős könyvvitelt vezető vállalkozásnak – amennyiben az előző évben a vállalkozás nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta - az általa fizetett társasági adóelőleget a várhatóan fizetendő adó mértékére kell kiegészítenie. Helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettsége annak van, akinek társasági adó feltöltési kötelezettsége is fennáll.

2012. január 1.-től társasági adóelőleg megállapítása esetén az elhatárolt veszteség maximum a tárgyévi várható társasági adóalap 50%-áig számolható el, azaz a társasági adó minimum 50%-a minden esetben fizetendő lesz.

A társasági adó és helyi iparűzési adó feltöltését a befizetés mellett külön be is kell vallani.

Az EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) hatálya alá tartozó vállalkozásoknak árbevételüktől függetlenül feltöltési kötelezettségük van. A feltöltési kötelezettség mértéke a tárgyévben várhatóan fizetendő adó összege. Nagyon fontos, aki a következő évben is az EVA hatálya alá szeretne tartozni, feltöltési kötelezettségének határidőre, és pontosan tegyen eleget, ugyanis a törvény értelmében az adóév utolsó napján, azaz december 31.-én nem lehet lejárt köztartozása, ugyanis ebben az esetben kiesik az EVA alól.

Az EVA feltöltést csak befizetni kell, külön bevallást benyújtani róla nem kell.

A feltöltés teljesítésének határideje valamennyi adónem esetén december 20-a.

Mulasztási bírság

Amennyiben az év közben befizetett adóelőlegek és a feltöltés együttes összege nem éri el az adóévben várhatóan fizetendő adó mértékének 90%-át, akkor a vállalkozás a befizetett adó és a várhatóan fizetendő adó különbözete után 20% mulasztási bírságot köteles fizetni.

Hogyan lehet elkerülni a mulasztási bírságot?

Sok könyvelő van olyan helyzetben, hogy nem kap elegendő információt a még várható bevételekről és költségekről, ami december 20. és december 31. között lehetséges, mert az ügyfél sem tudja pontosan belőni, viszont a felelősséget, azaz a mulasztási bírságot valakinek ki kell fizetni, de ki legyen az? Az ügyfél, aki nem adott pontos információt az adótervezéshez? A könyvelő, aki ugyan jól számolt, de nem jó számokból? Egyik sem jó. Két megoldás is lehetséges a bírság elkerülésére:

- vagy beadja a könyvelő a nullás feltöltési kötelezettséget, és akkor semennyi adót sem kell fizetni december huszadikán - nullajó megoldás is a neve

- vagy beadja azt, amit kikalkulált, és be is fizeti az ügyfél, mert akkor azt muszáj befizetni

- majd május 31-ig beadásra kerül a társasági adóbevallás a nullás összeggel vagy a kalkulált összeggel, majd utána önellenőrzés keretében javításra kerül a tao bevalláss, már a valós fizetendő társasági adóval. Ebben az esetben nincs mulasztási bírság. Erre van jogerős ítélet is, hogy ilyet lehet. Nyilván, ha tömegesen előfordul, akkor ez is szabályozva lesz.

 

KATA TANODA - online tanfolyam katás vállalkozóknak

 

Vállalkozói képzésünket azoknak ajánljuk, akik vállalkozás indításához szükséges átfogó alapismeretekhez szeretnének jutni.

Érdekel még más, a vállalkozásokkal kapcsolatos bejegyzéseink? Legnépszerűbb írásaink

Facebook oldalunkon vannak érdekes tartalmak, gyere és nézz be hozzánk!

Létrehoztuk a Facebookon a Vállalkozás Okosan csoportot, csatlakozz hozzánk!

 

Kategóriák

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.