Ugrás a tartalomra

Megjelent a kasszatámogatási rendelet

Megjelent a Magyar Közlönyben a gazdasági tárca rendelete, amely kasszánként 50 ezer forint támogatást biztosít az online kassza használatára 2017. január 1-től újonnan kötelezett vállalkozásoknak. A támogatás iránti kérelmet a rendelet hatálybalépését követő 8. naptól a NAV-hoz lehet benyújtani. Az érintett mintegy 20 ezer vállalkozásnak 2017. január 1-ig kell beszerezni az átszemélyesítésre alkalmas, modernizált pénztárgépet, és a NAV-tól üzembe helyezési kódot kérni. Azoknak a vállalkozásoknak, melyek nem állandó üzemeltetési helyen nyújtják szolgáltatásukat GPS-sel ellátott, hordozható pénztárgépet kell beszerezni (például a taxisoknak). A beszerzéshez nyújt anyagi segítséget az állam. Kasszánként 50 ezer forint támogatás jár, melyet egy vállalkozás legfeljebb öt pénztárgépre vehet igénybe. A támogatás igénybevétele semmilyen adminisztrációval nem jár, a vállalkozónak 50 ezer forinttal kevesebbet kell fizetni a pénztárgép megvásárlásakor. Az a vállalkozó, aki már megvásárolta a pénztárgépét, 2017. március 31-ig egyszerű igénybejelentéssel kérheti a NAV-tól a gépenkénti 50 ezer forintos támogatást.

forrás: Könyvelői Praktikum Szakmai Hírlevél

Pénztárgép vásárlás támogatása a 2017.01.01-től online pénztárgép használatára kötelezettek részére.

Vissza nem térítendő támogatás nyújtható az üzemeltetőnek olyan pénztárgép beszerzéséhez, amely rendelkezik az NGM rendeletben megállapított műszaki követelményeknek való megfelelést igazoló forgalmazási engedéllyel.

A támogatásra az adóalany abban az esetben jogosult, ha

 • 2015. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el vagy tevékenységét 2016. január 1-jét követően kezdte meg,
 • a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában megbízható adózónak minősül
 • a kérelem benyújtását megelőző 5 naptári éven belül az állami adó- és vámhatóság számla, egyszerűsített számla, nyugta-kibocsátási kötelezettség két éven belüli ismételt elmulasztása, vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt jogerősen mulasztási bírságot nem állapított meg terhére.

A kérelem benyújtásának időpontjában megbízható adózónak nem minősülő üzemeltető abban az esetben jogosult a támogatásra, ha

 • rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt
 • nem áll végelszámolási, felszámolási, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,
 • nem rendelkezik a nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió forintot meghaladó végrehajtható adó- és vámtartozással
 • nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással
 • tevékenységét nem szünetelteti

Támogatás a 2016. december 31-ig üzembe helyezett pénztárgépek után igényelhető.

Támogatás iránti kérelem, illetve az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalása iránti kérelem 2017. március 31-ig nyújtható be az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az állami adó- és vámhatósághoz. A határidő jogvesztő, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

Az üzemeltető legfeljebb összesen öt darab pénztárgép beszerzéséhez igényelhet támogatást.

A támogatás mértéke pénztárgépenként 50 ezer forint.

A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

A támogatás kiutalása a külön erre a célra megnyitott lebonyolítási számla terhére történik.

A támogatás igénybevételére jogosító egyedi kód az állami adó- és vámhatóságtól a bejelentés céljára rendszeresített nyomtatványon igényelhető.

A támogatás igénybevétele

 • az üzemeltető a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot a pénztárgép beszerzésekor adja át az eladónak
 • az eladó a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kód érvényességét az állami adó- és vámhatóság internetes honlapján elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül ellenőrzi és az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető részére a pénztárgépet értékesíti
 • az eladó a pénztárgép (támogatással nem csökkentett) eladási áráról állítja ki a számlát
 • a számla alapján fizetendő eladási árból a támogatásnak megfelelő összeggel csökkentett összeget utalja az üzemeltető
 • az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalását az eladó igényelheti az erre a célra rendszeresített nyomtatványon

Az igényelt támogatást az állami adó- és vámhatóság a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül kiutalja.

forrás: Könyvelői Praktikum Szakmai Hírlevél

 

A támogatás lejárt, a bejegyzés jelenleg nem aktuális.

 

Blog kategória

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.