Ugrás a tartalomra

Előző blogbejegyzésünk folytatásaként, ami az egyéni vállalkozás és a kata alá való bejelentkezésről szól, egy kis kiegészítés az iparűzési adó választásáról.

A törvény szövege:

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó kizárólag e minősége fennállásának időtartamával egyező időtartamra vonatkozó döntése

esetén az adó adóévi alapja - székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.

Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési

kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

 Ha a kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben

a) 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,

b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

 A kisadózó vállalkozást  adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli.

 A  kisadózó vállalkozás az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon adóbevallást nyújt be, ha

a) a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyisága bármely ok miatt megszűnik, a megszűnés hónapjának utolsó napját követő 15 napon belül,

b) az adóévre fizetendő adó és a ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózók tételes adójában az adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye. Ekkor a kisadózó vállalkozásnak az adóévi adókötelezettségre jutó és a ténylegesen megfizetett adó összegéről, annak különbözetéről az adóévet követő év január 15-ig kell bevallást benyújtania, a különbözet ekkortól igényelhető vissza.

  A kisadózó vállalkozó a  bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás napjától számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

 

Nézz bele ingyen a vállalkozói képzésünkbe!

 

Mit is jelent ez érthetően?

Három féle lehetőség közül lehet választani.

1. a normál iparűzési adó, azaz árbevételből levonva az anyagköltség, eladott áruk beszerzési értéke, közvetített szolgáltatások értéke, és ezután kell számolni az iparűzési adó mértékét, ami 2%.

2. az adó alapja a nettó árbevétel 80%-a, és ezután kell fizetni a 2%-ot vagy annyit, amennyi az adott településen az adó mértéke

3. az adó alapja 2.500.000 ft, és ezután kell fizetni a 2%-ot vagy annyit, amennyi az adott településen az adó mértéke

Az első esetben jelentősen sérül a kata egyszerűsége, mivel itt nyilván kell tartani a költségszámlákat, hiszen ezekből lehet megállapítani a felsorolt költségeket, amivel csökkenteni lehet az árbevételt.

A második eset akkor lehet jó, ha az árbevétel kevesebb, mint 3.125.000 ft, mert ennek a 80%-a 2.500.000 ft, és a tételes ipa választásánál ez az adó alapja., azaz a fizetendő ipa 50.000 ft. Ha pl. valakinek csak 2.500.000 ft az éves árbevétele, és ennek a 80%-a után kell megfizetni a 2% ipát, akkor az csak 40.000 ft.

A harmadik esetben az adó évi összege 50.000 ft és két részletben kell megfizetni.

Már megengedi a törvény, hogy évente választhassunk az egyes adózási módok között.

Vannak olyan települések, ahol a helyi önkormányzat bizonyos mértékig adhat adómentességet. Ez vonatkozik azokra is – ezeken a településeken – akik, a tételes katát választották az ipában, azaz a befizetett 50.000 ft-ot visszakaphatják. Mindenki érdeklődjön a saját önkormányzatánál, hogy van-e ilyen lehetőség. Viszont ennek feltétele van, bevallást kell beadni, tárgyévet követő február 15-ig. Ehhez még ki kell tölteni egy deminimis nyilatkozatot is.

Egyéni vállalkozás megkezdéséről bővebben itt olvashat.

Blog kategória

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.