Ugrás a tartalomra

KATA bevallás 2022

22KATA

Minden katás 2022. augusztus 31-én megszűnt katásnak lenni. Minden régi katásnak le kell adnia a kata bevallást 2022.09.30-ig, még aki egész évben szünetelt, annak is.

 

Kép
átalányadó

Kata bevallás – 22KATA

 

2022.09.30-ig minden régi katásnak le kell adnia a kata bevallását (22KATA).

Aki 2022-ben végig szünetelt és nem szerzett bevételt, neki is le kell leadnia. ÁNYK vagy ONYA felületen beadható.

Aki meghaladja a kata bevételt (aktív katás hónapok száma szorozva 1,5 millió forinttal, ha 08.31-én katás volt), annak 40%-os plusz kata adó fizetési kötelezettsége keletkezik, amit 09.30-ig meg is kell fizetnie a kata adónem számlájára (ez nem változott).

 

(Forrás: NAV 22KATA bevallás kitöltési útmutató)

 

22KATA bevallás kitöltése

 

A 22KATA jelű nyomtatvány

 • az elért bevételről szóló nyilatkozatra,
 • a megszerzett bevételről szóló adatszolgáltatásra,
 • a 40 százalékos mértékű adó bevallására,
 • a külföldi kifizetőtől szerzett bevétel után fizetendő 40 százalékos adó bevallására,
 • a kisadózó vállalkozás társasági adóról szóló bevallására, valamint ezek
 • helyesbítésére és önellenőrzésére szolgál.

 

A 2022. január 1. – 2022. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan


A 22KATA nyomtatványt a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó

 

 • egyéni vállalkozó,
 • egyéni cég
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság,
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság,
 • és ügyvédi iroda

nyújthatja be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

 

Kinek és mikor kell benyújtania a 22KATA bevallást?

Kép
kata-kinek-mikor

 

Egy nyomtatványon egyszerre csak egy időszaki nyilatkozati/bevallási kötelezettséget lehet teljesíteni! A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság 2022. augusztus 31-én a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (KATA tv.) erejénél fogva megszűnik!

Ezért azoknak a vállalkozásoknak, akik 2022. augusztus 31-én a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyai, soron kívül (az adóalanyiság megszűnését követő 30. napon belül) be kell nyújtaniuk a 22KATA nyomtatványt. A 2022. szeptember 1-jétől az új KATA tv. hatálya alá tartozó adóalanyoknak 2022. szeptember 1 – 2022. december 31. közötti időszak tekintetében szintén ugyanezt a 22KATA jelű nyomtatványt kell benyújtaniuk 2023.február 25-ig.

 

ÁNYK - 22KATA

 

Töltsd ki a főoldalon az adószámod, adóazonosítójeled, neved, bevallási időszakot és add meg az aktív katás időszakod (amennyit működtél 2022-ben katásként).

Kép
kata-azonositoadatok

 

A (C) blokkban kérjük, jelölje meg a Nyilatkozat / bevallás típusát az adóalanyiság évközi megszűnése esetén az alábbi kódok szerint:

 •  „A” átalakulás, egyesülés, szétválás
 •  „H” feltételek hiánya az adóalanyiság alatt,
 • „E” egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése,
 •  „F” felszámolás,
 •  „V” végelszámolás,
 •  „M” egyéb jogutód nélküli megszűnés
 •  „D” kényszertörlési eljárás
 •  „L” nem a kata szabályai szerint teljesíti a jövőben adókötelezettségét (ideértve azt az esetet is, ha 2022.09.01-jétől a régi kata helyett az új katára tér át). Kérjük, abban az esetben válassza ezt az opciót, ha Ön 2022. augusztus 31. után az új KATA tv. szerint, vagy átalányadózással, illetve egyéb adózási formában teljesíti adókötelezettségét. Szintén ezt kell választania akkor is, ha 2022. szeptember 1. után bejelentkezett az új KATA tv. hatálya alá, de a későbbiekben már nem az e törvény szerint kívánja teljesíteni adófizetési kötelezettségét. Tevékenységének megszűntetése esetén, kérjük, hogy a megszűnésre vonatkozó megfelelő jelölést válassza („E” vagy „M”).

 

Nyilatkozat típusánál add meg az L betűt, E 01-es sorba írd be az összes bevételed (azt is, ami nem folyt be), töltsd ki a helységet és a dátumot.

 

Kép
kata-nyilatkozat-tipus

 

Ha a bevételed meghaladta az időarányos keretet (havi 1.500.000 ft, ha 08.31-én katás voltál), akkor 40%-os plusz adófizetési kötelezettséged keletkezett, amit be kell fizetni 09.30-ig (ugyanoda, ahova a normál katát). Ezt a 01-es lapon látod.

 

Kép
kata-12mft-felett

 

Útmutató a [22KATA -01.] számú részletező lap kitöltéséhez

 


1. A 2022. január 1. – 2022. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan


A 22KATA-01. lapját akkor kell kitöltenie, ha a Katv. 8. § (6a)-(6d) bekezdéseiben meghatározott összegeken kívül olyan bevétellel rendelkezik, mely meghaladja a tételesadó fizetési kötelezettséggel érintett hónapok számának és 1 millió (vagy az adóalanyiság 2022. 08.31-én történő fennállása esetén – a Főlap (E) blokkjának magyarázatában leírtak szerint - 1,5 millió) forintnak a szorzatát, vagyis 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie és emiatt bevallás benyújtására kötelezett.

 

01. sor Kisadózó vállalkozásra vonatkozó bevételi értékhatár


A bevételi értékhatár a tételesadó-fizetési kötelezettséggel érintett hónapok számának és 1 millió (vagy az adóalanyiság 2022. 08. 31-én történő fennállása esetén – a Főlap (E) blokkjának magyarázatában leírtak szerint - 1,5 millió) forintnak a szorzata. A Katv. 2021. január 1-jétől hatályos 8. § (6e) bekezdése értelmében a bevételi értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a 8. § (6a)-(6d) bekezdés szerinti 40 százalékos mértékű adó alapjába tartozó értéket.


02. sor Kisadózó vállalkozás által elért bevétel, csökkentve a Katv. 8. § (6a)-(6d) bekezdései szerinti adó alapjába tartozó értékekkel


A tárgyévben megszerzett bevétel a főlap (E) blokkjából, levonva azokat az összegeket, mely után a kifizető év közben 40 százalékos adót állapított és fizetett meg, valamint azon külföldi kifizetőktől származó összegeket, mely után a kisadózónak keletkezett 40%-os adóbevallási és adófizetési kötelezettsége. (Katv. (6a)-(6d) bekezdés szerinti összegek.)

03. sor Százalékos adó alapja (02.-01. sor különbözete)


A harmadik sorban szereplő százalékos mértékű adó alapja csak pozitív érték lehet.


04. sor Százalékos adó összege (03. sor a) oszlopban szereplő összeg 40%-a


Itt a 03-as sorban feltüntetett 40 százalékos mértékű különadó alapjának 40 százalékát kell szerepeltetni.

 

Példa:


Egy kisadózó egyéni vállalkozónak, aki nem szüneteltetette a tevékenységét és 2022.01.01 – 2022.08.31. közötti időszak mind a 8 hónapjára megfizette a tételes adót, az összes bevétele az adóévben 15 millió forint. Ebből 1 millió forintot egy belföldi, vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló kifizetőtől szerzett, 4 millió forintot pedig külföldi kifizetőtől (egy összegben, április hónapban).


A kapcsolt vállalkozási viszonyban szerzett 1 millió forintos bevétel után a kifizetőnek kell megfizetnie a 40 százalékos mértékű adót a Katv. 8. § (6a) bekezdésének értelmében, melyet a 2208-as bevallásában köteles bevallani. A katás vállalkozást ebben az esetben adófizetési kötelezettség nem, csak adatszolgáltatási kötelezettség terheli, melyet e nyomtatvány 22KATA-02-es lapján kell megtennie.


A külföldi kifizetőtől szerzett 4 millió forint esetében - a Katv. 8. § (6d) bekezdése szerint - a 3 millió forint feletti összeg 71,42 százaléka után a katás vállalkozásnak kell megfizetni a 40 százalékos mértékű adót. Ebben az esetben az adó alapja az 1 millió forint (4 millió – 3 millió) 71,42 százaléka lesz, vagyis 714.200 forint, a fizetendő adó összege pedig 714.200 x 0,4 = 285.680 Ft. Ezt az adót ennek a bevallásnak a 22KATA-KULF lapján kell bevallani.


A Katv. 8. § (6a)-(6d) bekezdés szerinti adó alapjába tartozó összegeket a kisadózó vállalkozásra vonatkozó 12 millió forintos bevételi értékhatár számításánál, tehát a Katv. 8. § (6) bekezdése szerinti 40 százalékos mértékű adófizetési kötelezettség meghatározásakor nem kell figyelembe venni. Vagyis így a kisadózó vállalkozás által elért, a 40 százalékos mértékű adó szempontjából figyelembe veendő bevétel összege a következőképpen számolandó: 15 millió Ft – 1 millió Ft – 714 ezer Ft = 13.286 ezer Ft. A kisadózó egyéni vállalkozónak a 12 millió forint feletti bevétele után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie, melynek összege 514 400 Ft (1 286 ezer x 0,4). Ezt az adót e bevallás 22KATA-01-es lapján kell bevallani.

 

Kép
kata-p1
Kép
kata-p2

 

Amennyiben egy partner felé volt több, mint 1 millió ft bevételed, akkor töltsd ki a 02-es lapot. Vigyázz, ezt nem ezer forintra, hanem FORINTRA kell kitölteni.

Kép
kata-1mfelett

 

Ha külfölditől szereztél több, mint 3 millió ft-ot, akkor ezt a KULF lapon add meg.

 

Kép
kata-kulf3mfelett

 

Ha külföldi kapcsolt vállalkozástól szereztél bevételt, ezt is a KULF lapon kell megadnod.

Kép
kata-kulf-kapcs

 

Szünetelésnél hogyan kell kitölteni a kata bevallást?

 

 • 1. Ha a katás egyéni vállalkozó 2022. január 1-jén nem szüneteltette a tevékenységét, de év közben több esetben szünetelt 1-1 hónapra, majd 2022. június 1-től folyamatosan, vagyis 2022.augusztus 31-ig tevékenységet folytatott, akkor a bevallási időszak helyes jelölése: 2022.01.01-2022.08.31.
 • 2. Ha az egyéni vállalkozó úgy kezdte a 2022. évet, hogy nem szüneteltette a tevékenységét, de az év során például 2022. június 5-én bejelentette tevékenységének szüneteltetését, és ezután 2022. augusztus 31-ig szünetelt, akkor a ’Bevallási időszak’: 2022.01.01 - 2022.08.31-éig tart. Jelölnie kell a tételesadó-fizetési kötelezettséggel érintett hónapok számát.
 • 3. Ha az egyéni vállalkozó 2022. január 1-jén és azt követően 2022. augusztus 31-ig szüneteltette a tevékenységét, akkor a ’Bevallási időszak’ a következőképpen alakul: 2022.01.01 - 2022.08.31., valamint meg kell adnia a tételesadó-fizetési kötelezettséggel érintett hónapok számát, ami ebben az esetben 0 lesz.

 

Szünetelt év közben, de volt aktív hónap és volt bevétele.

 

Kép
kata-szunet-vanbev

Szünetelt 2022-ben végig, nem volt aktív hónapja, nem volt bevétele.

Kép
kata-szunet-nincsbev

 

Ha változás lesz a nyomtatványban, a cikket frissítjük.

Van Neked egy szuper ajánlatom.

 

Képezd magad jobb vállalkozóvá!

 

Ez a könyv nem fogja minden vállalkozói problémádat megoldani, ezért nem is mondom ezt. De azt elmondhatom róla, hogy a gyakorlatban kipróbált és használható tudást ad a vállalkozásod biztonságos működtetéséhez és már sokszor bizonyította a hatékonyságát.

Itt mindent megtalálsz, ami a KATA ÁTALÁNYADÓ átálláshoz szükséges!

Vállalkozóknak vállalkozóul – gyakorlatias és naprakész tudást kapsz, ami ebben a témakörben óriási előnyt jelent.

 

Egyéni Vállalkozók Könyve - Átalányadó Kalauz

Kép
kata átalányadó átállás

KATA ÁTALÁNYADÓ Nyomtatvány kitöltés képernyőképekkel lépésről lépésre Szilágyi Anita mérlegképes könyvelő segítségével.

ÁNYK – Általános Nyomtatványkitöltő 

ONYA – Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás

budapest.hu

OHP – Önkormányzati Hivatali Portál

22T101 - változásbejelentő

22T1041 – adatbejelentő

22KATA – kata bevallás

2258 – átalányadó bevallás

 

Neked szól a könyv, ha szeretnéd tudni,

 

 • hogyan kell választani az új katát?
 • hogyan kell kitölteni a 2022-es kata bevallást?
 • hogyan kell kitölteni az új kata iparűzési adó nyomtatványt Budapesten és vidéken?

 

Ha a kata helyett az átalányadózást választod

 

 • hogyan kell választani az átalányadót?
 • hogyan kell bejelenteni, hogy főállású vagy mellékállású vagy?
 • hogyan tudod rendezni a korábbi jogviszonyaidat?
 • hogyan kell kitölteni a havi átalányadó bevallást (alapesetekre, kedvezmények nélkül)?
 • hogyan kell beadni az átalányadó bevallást, ha Billingo Átalányadó Asszisztenst használsz?
 • hogyan kell kitölteni az éves iparűzési adóbevallást? (folyamatban)
 • hogyan kell kitölteni az áfa bevallást? (alapesetben)
 • mit kell tennie a szünetelő vállalkozónak?
 • mit kell tennie a nyugdíjas vállalkozónak?
 • hogyan tudod lekérdezni az adófolyószámládat (NAV és iparűzési adó)?
 • hogyan tudod megnézni a tárhelyed?
 • mi történik, ha nem teszel semmit?
 • mit kell tenni, ha baj van?

 

Plussz még sok rendkívül hasznos információt találsz benne egy egyéni vállalkozás működéséről és adminisztrációjáról, mint például:

 • Mit kell tudnod, mielőtt vállalkozó leszel?
 • Vállalkozási ötlet
 • Piackutatás – kereslet – kínálat
 • Üzleti stratégia
 • Értékesítés
 • Árazás
 • Bevétel – költség – profit
 • Üzleti tervezés
 • Vezetők és alkalmazottak
 • Működéshez szükséges eszközök
 • Marketing
 • Pénzügyi tervezés
 • Kockázatelemzés
 • Vállalkozási formák – egyéni vállalkozás, társas vállalkozás
 • Egyéni vállalkozás előnyei és hátrányai
 • Adózás: Új kata – Átalányadó – Tételes költségelszámolás (vállalkozói szja)
 • Jogviszonyok – egyéni vállalkozás, munkaviszony, főállás, mellékállás
 • Mennyibe kerül egy alkalmazott?
 • Áfa – alanyi mentesség, pénzforgalmi áfa
 • Iparűzési adó
 • Webshop adózása
 • Egyéb adminisztrációs feladatok
 • Egyéni vállalkozás a gyakorlatban
 • Mi szükséges egy egyéni vállalkozás elindításához?
 • Egyéni vállalkozás indítása a Webes ügysegédem
 • Kamarai bejelentkezés
 • Online számla
 • Számlázóprogram
 • Elektronikus ügyintézés
 • Egyéni vállalkozás szüneteltetése
 • Egyéni vállalkozás megszüntetése

Bónusz

 

Nem biztos, hogy csak ÁTALÁNYADÓ kalkulátorra van szükséged.

Ajándékba kapod még az Adókalkulátorok és Eredménytervezőt is, amiben van

 • új kata kalkulátor
 • átalányadó kalkulátor
 • tételes költségelszámolás kalkulátor
 • társasági adó kalkulátor
 • kiva kalkulátor
 • és ezek összehasonlítása.

 

Átalányadó költségek

 

Van benne bevétel és költségtervező (anyagköltség, szolgáltatások, bérek és járulékok, beruházás, értékcsökkenés), amiben kiszámolhatod, hogy biztos jó neked az átalányadó vagy esetleg jobban járnál a tételes költségelszámolással, továbbá van még benne cash-flow tervező is, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy naprakész legyél a pénzügyeidben.

 

Ingyenes frissítés
 

Ahogy kijönnek az őszi adótörvények, frissítjük a kalkulátorokat a 2023-as év adóváltozásai szerint. Az Egyéni Vállakozók Könyve frissítése ingyenes.

 

Egyetlen kattintásra a megoldástól

Köszönöm, ha egy megosztással támogatod a munkámat.

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

 

Blog kategória

AKCIÓ! Brutál Vállalkozói Képzés Pakk! 50%-os kedvezmény az összes online termékre!

Használd fel a Vállalkozás Okosan egy évtizedes vállalkozói tapasztalatát ahhoz, hogy sikeres vállalkozó legyél.

 A félelmeid helyett a lehetőségeid lásd, hogy továbbfejlődhess.

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.