Ugrás a tartalomra

KATA bevallás 2022

22KATA

 

átalányadó

 

Kata bevallás – 22KATA

 

A 2022. szeptember 1. – 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan

Forrás: nav.gov.hu


Az adó alanya a főfoglalkozású egyéni vállalkozó az Evectv. szerinti egyéni vállalkozói
nyilvántartásban rögzített tevékenységei tekintetében.


A KATA tv. alkalmazásában főfoglalkozású egyéni vállalkozónak minősül az egyéni
vállalkozó, kivéve azt, aki a tárgyhó egészében megfelel az alábbi feltételek bármelyikének:

 • legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani,
 • a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,
 • a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,
 • a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül,
 • olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján megállapított - I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,
 • rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű,
 • a kisadózóként folytatott egyéni vállalkozói tevékenységen kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak minősül,
 • a kisadózóként folytatott egyéni vállalkozói tevékenységen kívül nem kiegészítő tevékenységet folytató, az Evectv. szerint nyilvántartásba nem vett, az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozónak minősül,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll,
 • a köznevelési intézményben, a szakképző intézményben vagy a felsőoktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, vagy az előzőekben nem említett államokban folytat ez előbbieknek megfelelő tanulmányokat, azzal, hogy a 25. életévének betöltéséig idetartozik a tanulmányait szüneteltető kisadózó is.

 

Mi a nyilatkozat / bevallás és az adó fizetés határideje?

 

A 2022. szeptember 1-jétől a KATA tv. hatálya alá tartozó (új katás) adóalanyoknak a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakra: 2023. február 25.

Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg: a megszűnést követő 30. nap.

 

Hogyan lehet fizetni?

 


10032000-01076349
NAV Kisadózó vállalkozások adója bevételi számla

Közleménybe írd be az adószámod.

 

Mennyi adót kell fizetni?

 


A) Tételes adó

A kisadózó vállalkozónak a havonta megfizetett tételes adót nem kell bevallania. A tételes adó mértéke havonta 50 ezer forint. A tételes adó teljes összegét az adóalanyiság fennállásának minden megkezdett naptári hónapjára meg kell fizetni a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig.


B) 40 százalékos mértékű adó

Az a kisadózó, aki a naptári év minden hónapjára köteles a tételes adót megfizetni, az egyéni vállalkozásból származó bevételének naptári évben elért összegéből az évi 18 millió forintos (a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti 4 hónapra ez az összeg 6 millió forint) keretösszeget meghaladó rész után 40 százalékos mértékű különadót fizet.

Ha a kisadózó az adóévben megszerzett bevétel után különadó megfizetésére köteles, a különadót az adóévet követő év február 25. napjáig vagy - ha az adóalanyiság év közben szűnik meg - az adóalanyiság megszűnését követő 30 napon belül kell bevallania és befizetnie

 

A Nyilatkozatot/bevallást a tárgyévet követő év február 25-ig kell benyújtania az egyéni vállalkozónak tevékenysége évközi szüneteltetése esetén.

Egész évben tartó szüneteltetés esetén is be kell nyújtani a nyilatkozatot/bevallást abban az esetben, ha az adózó katás bevételre tett szert (pl.: tevékenység végzéséhez kapott támogatás).

 

A kisadózónak nem kell megfizetnie a tételes adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében

 

 • táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül,
 • katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
 • fogvatartott, vagy
 • egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette,

 

kivéve ha a KATA tv. szerinti adóalanyiságába tartozó tevékenységet végez, ideértve különösen, ha az említett időszakban bevételt szerez.
 

Egy nyomtatványon egyszerre csak egy időszaki nyilatkozati/bevallási kötelezettséget lehet teljesíteni!

 

A 2022. szeptember 1-jétől az új KATA tv. hatálya alá tartozó adóalanyoknak 2022.09.01 2022.12.31. közötti időszak tekintetében szintén ugyanezt a 22KATA jelű nyomtatványt kell benyújtaniuk 2023. február 25-ig.

 

ÁNYK - 22KATA

 

Töltsd ki a főoldalon az adószámod, adóazonosítójeled, neved, bevallási időszakot és add meg az aktív katás időszakod (amennyit működtél 2022.09.01-től 2022.12.31-ig katásként).

kata1

kata1

Ha meghaladtad az értékhatárt.

 

kata3
kata4

 

05. sor Kisadózó vállalkozásra vonatkozó bevételi értékhatár
A bevételi értékhatár 2022. szeptember 1-jétől a tételesadó-fizetési kötelezettséggel érintett hónapok számának és 1,5 millió forintnak a szorzata. A Főlap adatai alapján a program automatikusan kitölti ezt a sort.


06. sor Kisadózó vállalkozás által elért bevétel

A tárgyévben megszerzett bevétel összege, melyet a program automatikusan átemel a főlap (E) blokkjából.


07. sor 40 százalékos mértékű különadó alapja (06.-05. sor különbözete)

A 40 százalékos mértékű különadó alapja csak pozitív érték lehet.


08. sor 40 százalékos mértékű különadó összege (07. sor a) oszlopban szereplő összeg 40%-a)

Ebben a sorban a 07. sorban feltüntetett 40 százalékos mértékű különadó alapjának 40
százalékát kell szerepeltetni.


09. sor Fizetendő százalékos adó összesen (04. vagy a 08. sorból)

A fizetendő 40 százalékos mértékű adó összege, vagyis a 4. vagy a 8. sorban szereplő
százalékos adó összege.

 

Szünetelés

 

Ha december 31-én szüneteltél, akkor a bevallás jellegénél jelöld az S betűt. Ha közben szüneteltél, de december 31-én nem, akkor ne jelöld az S betűt.

 

Ha érdekelnek a KATA 2023-as szabályai, akkor kattints ide!

 

Van Neked egy szuper ajánlatom.

 

Képezd magad jobb vállalkozóvá!

 

Ez a könyv nem fogja minden vállalkozói problémádat megoldani, ezért nem is mondom ezt. De azt elmondhatom róla, hogy a gyakorlatban kipróbált és használható tudást ad a vállalkozásod biztonságos működtetéséhez és már sokszor bizonyította a hatékonyságát.

 

Hamarosan frissítjük a 2023-as szabályok szerint. A frissítés ingyenes. Frissítés után áremelés lesz.

 

Vállalkozóknak vállalkozóul – gyakorlatias és naprakész tudást kapsz, ami ebben a témakörben óriási előnyt jelent.

 

Egyéni Vállalkozók Könyve - Átalányadó Kalauz

kata átalányadó átállás

 

 

Ha a kata helyett az átalányadózást választod

 

Rendkívül hasznos információt találsz benne egy egyéni vállalkozás működéséről és adminisztrációjáról, mint például:

 • Mit kell tudnod, mielőtt vállalkozó leszel?
 • Vállalkozási ötlet
 • Piackutatás – kereslet – kínálat
 • Üzleti stratégia
 • Értékesítés
 • Árazás
 • Bevétel – költség – profit
 • Üzleti tervezés
 • Vezetők és alkalmazottak
 • Működéshez szükséges eszközök
 • Marketing
 • Pénzügyi tervezés
 • Kockázatelemzés
 • Vállalkozási formák – egyéni vállalkozás, társas vállalkozás
 • Egyéni vállalkozás előnyei és hátrányai
 • Adózás: Új kata – Átalányadó – Tételes költségelszámolás (vállalkozói szja)
 • Jogviszonyok – egyéni vállalkozás, munkaviszony, főállás, mellékállás
 • Mennyibe kerül egy alkalmazott?
 • Áfa – alanyi mentesség, pénzforgalmi áfa
 • Iparűzési adó
 • Egyéb adminisztrációs feladatok
 • Egyéni vállalkozás a gyakorlatban
 • Mi szükséges egy egyéni vállalkozás elindításához?
 • Egyéni vállalkozás indítása a Webes ügysegédem
 • Kamarai bejelentkezés
 • Online számla
 • Számlázóprogram
 • Elektronikus ügyintézés
 • Egyéni vállalkozás szüneteltetése
 • Egyéni vállalkozás megszüntetése

Bónusz

 

Nem biztos, hogy csak ÁTALÁNYADÓ kalkulátorra van szükséged.

Ajándékba kapod még az Adókalkulátorok és Eredménytervezőt is, amiben van

 • új kata kalkulátor
 • átalányadó kalkulátor
 • tételes költségelszámolás kalkulátor
 • társasági adó kalkulátor
 • kiva kalkulátor
 • és ezek összehasonlítása.

 

Átalányadó költségek

 

Van benne bevétel és költségtervező (anyagköltség, szolgáltatások, bérek és járulékok, beruházás, értékcsökkenés), amiben kiszámolhatod, hogy biztos jó neked az átalányadó vagy esetleg jobban járnál a tételes költségelszámolással, továbbá van még benne cash-flow tervező is, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy naprakész legyél a pénzügyeidben.

 

Ingyenes frissítés
 

 

Egyetlen kattintásra a megoldástól

Köszönöm, ha egy megosztással támogatod a munkámat.

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

 

Blog kategória

AKCIÓ! Brutál Vállalkozói Képzés Pakk! 50%-os kedvezmény az összes online termékre!

Használd fel a Vállalkozás Okosan egy évtizedes vállalkozói tapasztalatát ahhoz, hogy sikeres vállalkozó legyél.

 A félelmeid helyett a lehetőségeid lásd, hogy továbbfejlődhess.

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.