Ugrás a tartalomra

Cégkapu

A cégtörvény módosításának következtében a gazdálkodó szervezeteknek - a cégeknek és egyéb szervezeteknek - kötelező az elektronikus elérhetőségüket bejelenteni a Rendelkezési Nyilvántartásba vagy közhiteles nyilvántartásokba. Ezáltal a cégekkel való kommunikáció teljes mértékben megváltozik, a hivatalok és intézmények már Cégkapu-címükön is elérhetik a cégeket.

A nyilvántartás elsődleges célja olyan biztonságos kézbesítési cím rögzítése, amelyen a hatóságokkal a kapcsolattartás vagy egyéb elektronikus ügyintézés biztosított, mivel a cégkapu-címre érkezett email küldeményekről vélelmezett, hogy azt hivatalosan kézbesítették és megkezdődnek a határidők.

Gazdálkodó szervezetek számára 2018. január elsejétől kötelező a Cégkapu használata.

2019.01.01-től már csak CÉGKAPUN keresztül lehet leadni a nav felé a bevallásokat, így Neked, mint a cég képviseletére jogosult személynek, meghatalmazást kell adjál a könyvelődnek a cégedhez, ügykezelői jogosultsággal. Ehhez itt találsz segítséget. A szerző Balogh-Szilos Judit engedélyével.

Ha viszont még nem regisztráltál, akkor nem fogsz tudni adni jogosultságot, úgyhogy akkor irány a regisztráció, melynek szerzője a Könyvelőzóna.

 

09_oroszlanos_.jpg

 

Levelet kaptál a cégkapura és nem találod? Itt egy kis segítség hozzá!

 

"a Cégkapu használatára kötelezett gazdálkodó szervezetek - ide nem értve az egyéni vállalkozókat - elektronikus ügyintézésére a jogszabály kizárólag arra vezet be átmeneti időszakot, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) kapcsolatot tartsanak. Vagyis a gazdálkodó szervezetek adóügyeikben jövőre még az eddig megszokott módon, képviselőik Ügyfélkapu-tárhelyén keresztül is kapcsolatba léphetnek a NAV-val, azonban január 1-jétől minden más hivatalos ügyüket a Cégkapun keresztül kell intézniük."

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) értelmében 2018. január 1-től kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és az azon történő fogadást, melynek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít. A 2017. január 1-jén már létező gazdálkodó szervezeteknek a hivatalos elérhetőségüket be kell, hogy jelentsék jogkövetkezmény nélkül 2017. év végéig a szervezetet nyilvántartó közhiteles nyilvántartásba vagy a Rendelkezési Nyilvántartásba, melynek előfeltétele a Cégkapu szolgáltatásra történő regisztráció.

A Cégkapu megkönnyíti a szervezetek és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti kapcsolatfelvételt, hiszen minden kézbesítésre szánt küldemény a gazdálkodó szervezet által igényelt, biztonságos, hiteles tárhelyre érkezik.

A gazdálkodó szervezetek egy Cégkapuval rendelkezhetnek. A Cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél az erre felhatalmazott természetes személy vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet által megbízott további felhasználók jogosultak.

A cégkapu-regisztrációt végző személy a Cégkapuhoz egy fő cégkapu-megbízottat regisztrálhat. A gazdálkodó szervezet nevében eljárni jogosult személyek - azaz a cégkapu-ügyintézők - regisztrációját a cégkapu-megbízott végzi. A cégkapu-megbízott személyét a későbbiekben a Rendelkezési Nyilvántartásban lehet módosítani.

A gazdálkodó szervezet regisztrációját online módon, űrlapkitöltéssel, valamint a közeljövőben személyesen is lehet kezdeményezni a kormányablakokban. A Cégkapu-regisztrációra vonatkozó bejelentést 2017. év végéig lehet teljesíteni jogkövetkezmény nélkül.

  • A Cégkapu online, vagyis teljesen automatikus regisztrációját csak a cégnyilvántartásban szereplő cég esetén lehet alkalmazni. Az online-regisztráció további előfeltétele, hogy maga a cégképviselő saját nevében végezze el a regisztrációt.
  • Mind a regisztrációt végző személynek, mind a cégkapu-megbízottnak rendelkeznie kell az állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatáshoz kötődő alábbi regisztrációk valamelyikével:
  •      - Ügyfélkapu,
  •      - Részleges kódú telefonos azonosítás.

 

  • Az űrlapos regisztrációt azok a nem természetes személyek vehetik igénybe, akik közhiteles nyilvántartásban nem szerepelnek, továbbá azok, akiknél a választott cégforma "egyéb cégforma", vagy nem maga a cégképviselő végzi a regisztrációt, vagy együttes cégképviselet esetén a regisztrációt nem csak a saját nevében szeretné elvégezni, hanem a cégképviselő-társa helyett is. Az űrlap kitöltése szintén online módon történik, azonban a sikeresen beküldött űrlapot ügyintéző ellenőrzi és dolgozza fel manuálisan a Cégkapu ügyintézői oldali alkalmazásában.

Az űrlaphoz kötelező jelleggel csatolni kell minden olyan hiteles dokumentumot, mely a cégkapu-regisztrációval érintett gazdálkodó szervezet képviseleti jogosultságainak ellenőrzéséhez szükséges.

Figyelem!

  • Egyéni ügyvéd, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során Cégkaput is használhat. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, valamint a szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztrációnál a saját nevében jár el.
  • Egyéni vállalkozó az E-ügyintézési tv. 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként a Kormány által biztosított tárhelyek közül a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyét jelenti be a Rendelkezési Nyilvántartásba. Ennek értelmében az egyéni vállalkozók nem jogosultak Cégkaput regisztrálni!

 

Hasznos információk a cégkapuval kapcsolatosan

A tárhelyeden bal oldalt, ahol a neved van, ha kattintasz, akkor ott fog látszódni a hozzád rendelt cég cégkapujának adószáma. Ezt át tudod írni a nevére, hogy ha a jobb oldalon található ceruzára kattintasz.

Egy cégnek egy cégkapuja lehet, egy képviselője. Ha ügyvezető váltás történik, a régi ügyvezető nem fog tudni hozzáférni a cégkapu regisztrációhoz vagy törléshez, mert elveszítette képviseleti jogosultságát, de még látja a tárhelyén a bejövő dokumentumokat.

Az új ügyvezető tudja kitörölni a régi ügyvezetőt a cégkapuból, és saját magát is felvinni. Vigyázat! Nem a cégkapu regisztrációnál kell törölni a regisztrációt, mert akkor a cég cégkapuját törlöd, hanem a tárhelyen a Beállításoknál, a cég nevére kattintva.

Ha ÁNYK-ból adod be egy cég bevallását, az ÁNYK-ban legyen beállítva a Cégkapus küldési lehetőség. Szervíz, Beállítások, Működés, Kapcsolat a Cég/Hivatali kapuval. Megjelölöd küldésre a Cégkapus menüpontban, itt majd kér egy azonosítót, ez a cég első 8 számjegye az adószámból, és utána már megy az Ügyfélkapus bejelentkezéssel.

 

Gyakran ismételt kérdések

 

Regisztráció

Hol lehet elindítani a Cégkapu-regisztrációt?

A regisztrációs felület többféle módon is elérhető:

 

Hogyan lehet bejelentkezni a cégkapu-regisztrációs felületre?

A felhasználók azonosítása a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) rendszerén keresztül történik. A belépéshez rendelkezni kell az alábbi regisztrációk valamelyikével:

  •  Ügyfélkapu,
  •  Elektronikus személyi igazolvány (ezzel a szolgáltatással a későbbiekben lehet csak bejelentkezni),
  •  Részleges kódú telefonos azonosítás.

 

Szükség van-e formanyomtatvány telepítéséhez a regisztrációhoz?

A regisztrációhoz nem tartozik letölthető formanyomtatvány. A regisztráció online módon történik, az erre szolgáló felületen.

 

Milyen csatolandó iratok szükségesek a regisztrációhoz?

A teljesen online regisztrációhoz nincs szükség dokumentum csatolására (az adatokat a rendszer ellenőrzi az adott nyilvántartásokban).

Az űrlapos regisztrációhoz alábbi dokumentumokat kell csatolni:

1. A szervezet hatósági nyilvántartásban való szereplését igazoló okirat(ok);

2. Képviseletet igazoló okirat(ok) (szükség szerint);

3. Egyéb dokumentum(ok).

 

Az űrlapon benyújtott regisztrációs kérelem milyen módon kerül feldolgozásra?

A sikeresen beküldött regisztrációs űrlap ellenőrzését és feldolgozását a Cégkapu ügyintéző oldali alkalmazásban végzik az erre jogosult ügyintézők.

 

Mely szervezeteknek kötelező a regisztráció?

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 14. §-a szerint a gazdálkodó szervezetek kötelesek bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségüket (a továbbiakban: hivatalos elérhetőség). A hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltatásokat szintén e törvény határozza meg.

Az E-ügyintézési törvény értelmében gazdálkodó szervezet:

„a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet;”.

Kivételek a 451/2016. (XII. 19.) Korm. Rendelet (Vhr.) alapján:

a) Egyéni ügyvéd, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során cégkaput is használhat. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, valamint a szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztrációnál a saját nevében jár el.

b) Egyéni vállalkozó az E-ügyintézési tv. 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként a Kormány által biztosított tárhelyek közül a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyét jelenti be a rendelkezési nyilvántartásba.

 

Fentiek értelmében az Egyéni vállalkozók nem jogosultak Cégkaput regisztrálni!

 

Kiváltja-e a Cégkapu-regisztráció a Nemzeti Adó- és Vámhivatal EGYKE (Egységes Képviseleti Adatlap - Bejelentés az állami adó- és vámhatósági ügyek képviselő útján történő intézéséhez) nyomtatványát?

Nem.

 

Kiváltja-e a Cégkapu-regisztráció bármely más hatóság vagy hivatal meghatalmazással kapcsolatos űrlapjait?

A Cégkapu nem, de a Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) a gazdálkodó szervezetek tekintetében hitelesen tartalmazza a hivatalos elérhetőségi adatokat, továbbá az RNY a gazdálkodó szervezet szervezeti képviseletével összefüggésben tárolja az eseti és állandó meghatalmazásokat, valamint nyilvántartja a cégkapumegbízott személyét, és az adatokról hitelesített információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek.

 

A gazdálkodó szervezeteknek az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségüket be kell-e jelenteni a Rendelkezési Nyilvántartásba?

Amennyiben a Cégkapu-regisztrációkor az Engedélyezem a leendő cégkapucím Rendelkezési Nyilvántartás rendszerbe történő bejelentését jelölőnégyzetből nem vette ki a pipát, akkor a bejelentés automatikusan megtörténik, nincs szükség külön bejelentésre.

 

Aki korábban a cégjegyzékbe bejelentett e-mail címet, annak is kell Cégkaput nyitnia? Az itt bejelentett e-mail cím átvezetésre kerül a cégjegyzékbe?

Igen, szükség van Cégkapu-regisztrációra, ugyanis a cégkapucím nem e-mail cím. A cégjegyzékből az email cím nem lesz átvezetve.

 

Külföldi személyek milyen módon tudják magukat azonosítani a Cégkapu-regisztrációhoz?

Jelenleg az azonosításhoz szerepelniük kell az Elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartásában (3NYT). Ebben az esetben lehetőségük van az azonosításhoz Ügyfélkaput nyitni, vagy Részleges kódú telefonos azonosítót (RKTA) igényelni. (A későbbiek folyamán az eIDAS szerinti külföldi eszközzel is lehet majd azonosítani. A „rendelet célja, hogy a tagállamok által kínált, határokon átnyúló online szolgáltatások igénybevételéhez biztosítsa a biztonságos azonosítás és hitelesítés lehetőségét.”)

Fentiek vonatkozásában az E-ügyintézési törvény ide vonatkozó rendelkezései az irányadók (30. § (1), 31. § (2), 32. § (1), (2), 43. § (1), (2)).

 

Cégkapu-szolgáltatás

 

Melyik jogszabály szabályozza a Cégkapu működését?

A Cégkapu az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. Rendelet (Vhr.) szerinti kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő, a kijelölt szolgáltató által a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely.

A jogszabály a hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és az azon történő fogadást 2018. január 1-től teszi kötelezővé a gazdálkodó szervezetek számára.

 

Egy gazdálkodó szervezetnek hány Cégkapuja lehet?

Egy gazdálkodó szervezet egyetlen Cégkapuval rendelkezhet, és minden Cégkapunak egy fő cégkapumegbízottja lehet.

 

Ki és hol adminisztrálhatja a Cégkapu-szolgáltatást (ügyintézők felvitele, törlése stb.)

Az adott gazdálkodó szervezet nevében a Cégkapu igénybevételével elektronikus kapcsolattartásra jogosult cégkapu-ügyintézők regisztrációját a regisztrációkor megadott cégkapumegbízott tudja majd elvégezni az erre kialakított Cégkapu adminisztrációs felületen, amely KAÜ-azonosítást követően lesz elérhető.

Figyelem! A fenti jogosultság megszűnésekor a cégkapumegbízottnak törölnie kell az érintett ügyintézőt a Cégkapu-adminisztrációs felületen.

 

Hány személy rendelhető hozzá a Cégkapuhoz?

A Cégkapuhoz több személyt is hozzá lehet rendelni a  Cégkapu adminisztrációs felületen. A felhasználók száma nincs maximalizálva.

 

Melyek azok a kommunikációs csatornák, amelyeket lehet, illetve kötelezően a Cégkapun keresztül kell használni?

A Cégkapun keresztül a gazdálkodó szervezetek online tarthatják a kapcsolatot a hivatalokkal, valamint az egyén, elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel. Személyes ügyintézés nélkül küldhetnek és fogadhatnak dokumentumokat, ezen kersztül az ügyintézés gyorsabbá, és kényelmesebbé válik.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. §-a szerint a gazdálkodó szervezetek kötelesek bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségüket (a továbbiakban: hivatalos elérhetőség). A hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltatásokat szintén e törvény határozza meg.

A Cégkapu az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. Rendelet szerinti kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő, a kijelölt szolgáltató által a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely.

A Cégkapu szolgáltatásból küldött/fogadott üzeneteket a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatásra (továbbiakban BKSZ) vonatkozó szabályok alapján kézbesíti a szolgáltató.

 

Milyen típusú dokumentumok küldésére és fogadására alkalmas a Cégkapu?

A Cégkapuból kizárólag az ÁNYK-programmal előállított (.kr kiterjesztésű) fájlok tölthetők fel.

A Cégkapuba más intézmények, hivatalok Hivatali kapujából bármilyen típusú dokumentumok érkezhetnek.

 

Lesz-e lehetőség az ÁNYK-programból közvetlen cégkapus feltöltésre?

A Cégkapuból, mint szervezeti postafiókból, a dokumentumküldés az ÁNYK-programból közvetlenül is elérhető lesz, amennyiben az adott nyomtatvány készítője engedélyezi ezt a funkciót az űrlap tervezése során.

 

 

A Cégkapu esetében eltérőek-e a követelmények az Ügyfélkaputól, illetve Perkaputól a dokumentumok aláírásával, titkosításával kapcsolatosan?

A dokumentumok aláírására, hitelesítésére nem a Kézbesítési szolgáltató (jelen esetben a NISZ) írja elő a követelményeket, hanem az adott eljárás „gazdája”, pl. az OBH, NAV stb.. Amennyiben a fogadó intézmény megköveteli a csatolt dokumentumok hitelesítését, akkor a Cégkapu ugyanúgy képes lesz azt a címzett számára kézbesíteni.

Cégkapu regisztráció letöltése

Regisztrációhoz csatolandó dokumentumok

Forrás: magyarorszag.hu

 

Mi a különbség a cégkapu és az ügyfélkapu között?

ügyfélkapu magánszemély, cég cégkapu, perkapu megszűnik

 

Rendelkezési nyilvántartás

A Rendelkezési Nyilvántartás az ügyfél (magánszemély, illetve a későbbiekben gazdálkodó szervezet) rendelkezéseinek, illetve az általa adott meghatalmazásoknak a tára.
A Rendelkezési Nyilvántartás jelenleg csak természetes személyek számára elérhető, azonban 2017.11.1-től vezetik be a gazdálkodó szervezetek vonatkozásában is az alaprendelkezés illetve az azonosítási rendelkezés adásának intézményét. Az alaprendelkezés alatt a szolgáltatás testre szabását kell érteni, azaz pl. az online vagy telefonos ügyintézés engedélyezését/letiltását, az ügyfél ennek keretében belül meghatározhatja az internetes vagy telefonos kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeket. Az azonosítási rendelkezés annak az azonosítási módnak a megjelölése, ahogy az ügyfél a jövőben a hivatalos ügyeinek intézése során azonosítani kívánja magát.
Elérhetőség:
http://www.kekkh.gov.hu/rendelkezes/
https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/

E-papír

Az e-papír szolgáltatás jelenleg a magánszemélyek hivatali levelezésének elektronikus felülete kíván lenni, gyakorlatilag egy „közhiteles” levelezőprogramnak lehetne nevezni.
Az ügyfél azonosítása jelenleg ügyfélkapun keresztül történik a későbbiekben a kapott tájékoztatás szerint a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül fog megvalósulni.
A tervek szerint 2017 év végére a gazdálkodó szervezetek részére is elérhető lesz a szolgáltatás.
Elérhetőség (jelenleg csak ügyfélkapuval rendelkező természetes személyek részére):
https://epapir.gov.hu/

 

Érdekel még más, a vállalkozásokkal kapcsolatos bejegyzéseink? Legnépszerűbb írásaink

Vállalkozói képzésünket azoknak ajánljuk, akik vállalkozás indításához szükséges átfogó alapismeretekhez szeretnének jutni.

Facebook oldalunkon vannak érdekes tartalmak, gyere és nézz be hozzánk!

Létrehoztuk a Facebookon a Vállalkozás Okosan csoportot, csatlakozz hozzánk!

 

 

Blog kategória

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.