Katások nav-ellenőrzése

Jelenlegi hely

Katás vállalkozó akarsz lenni?

Online tanfolyam katás vállalkozóknak

Minden a KATA adózásról. KATA TANODA.

 

 

 

Induló vállalkozások ellenőrzése

 

Nem csak a NAV, hanem a kormányhivatalok is indíthatnak ellenőrzést, és ezt meg is teszik az induló vállalkozások legnagyobb rémületére.

Még jóformán el se indult a vállalkozásuk, máris kapják a „behívót”!

Már a tárgy így indul, hogy értesítés és idézés, majd kellemes folytatódik: hatósági ellenőrzés tárgyában ügyfélként idézem és megadja, hogy hol kell megjelenni.

Eddigre már jól meg is ijedtünk. Na de erre nincs semmi szükség.

 

Felsorolja, hogy milyen dokumentumokra van szükség:

 • személyigazolvány, lakcímkártya
 • vállalkozói igazolás (igazolványa kb senkinek nincs, de azért odaírják, hogy jól összezavarják az embert)
 • ipari tevékenyég bejelentését
 • szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok (ha kellenek az adott tevékenység végzéséhez, ezt persze nem írják oda, csak hogy küldd be, ami van)
 • székhelyigazolás – tulajdoni lap, bérleti szerződés, székhelyhozzájárulási nyilatkozat, szerződés székhelyszolgáltatóval.

 

És ezt az egészet lehet elekronikusan is (e-papír), azaz nem kell bemenni személyesen.

 

Bonyolultabb ügy a burkolt munkaviszony ellenőrzése. Ezt viszont a NAV végzi. Ettől sem kell megijedni, pláne, ha nincs félnivalónk, de nagyon nem mindegy, hogy mit válaszolunk a feltett kérdésekre. Javaslom, ezt szakértővel átbeszélni, mielőtt válaszoltok.

 

Kata törvény:

Adatszolgáltatási kötelezettség

13. § *  Az Art. szerinti adózó (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyát) a tárgyévet követő év március 31-ig adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról, és a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha az meghaladja az 1 millió forintot. Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki.

 

Munkaviszonytól való elhatárolás

14. § (1) A kisadózó vállalkozással kötött szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint, a rendeltetésszerű joggyakorlás feltételére figyelemmel kell minősíteni. Ha a kisadózó vállalkozással kötött szerződés, ügylet tartalma szerint a kisadózó és harmadik személy közötti munkaviszonyt leplez, akkor az adózási és egyéb jogkövetkezményeket e törvénytől eltérően a munkaviszonyra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani.

(2) Az adóhatóság ellenőrzési eljárás keretében - a (3) bekezdés figyelembevételével az ellenkező bizonyításáig - vélelmezi, hogy a kisadózó és a kisadózó vállalkozással összefüggésben a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles adózó között munkaviszony jött létre.

 

 

Mit jelent ez?

 

Ha egy katásnak egy évben egy vagy több adóalanytól (azaz magánszemélytől nem) több mint 1 millió forint bevétele keletkezett, azt a katásnak jelentenie kell a kata bevallásban, megjelölve az adóalany nevét, címét, adószámát és a bevétel összegét. Ezt február 25-ig kell megtennie.

Aki viszont befogadta a katás számláját és ki is fizette, neki is jelenteni kell ezt március 31-ig. Nyilván ugyanannak az összegnek kell szerepelni mindkét bevalláson.

Ha több, mint 1 millió forint volt a bevétel, az adóhatóság vélelmezi a munkaviszonyt. Viszont felsorol a törvény 7 pontot, amiből ha már kettő igaz, akkor megdőltnek kell tekinteni a vélelmezést.

 

Ez a 7 pont.

(3) A (2) bekezdésben foglalt vélelmet akkor kell megdőltnek tekinteni, ha az alábbi körülmények közül egynél több megvalósul:

a) a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;

b) a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személytől szerezte;

c) a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;

d) a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;

e) a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;

f) a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg;

g) *  a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében a 2. § 8. pont a) vagy g) alpont szerint nem minősül főállású kisadózónak feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel/amellyel a kisadózó a naptári évben nem állt a 2. § 8. pont a) vagy g) alpontban említett jogviszonyok egyikében sem.

 

Mit jelent ez magyarul?

Ruszin Zsolt kolléga nagyon jól megfogalmazta.

 

 1. a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette, azaz valakivel együtt dolgozik
 2. a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem az adatszolgáltatásra köteles személytől szerezte, azaz a bevétel fele ne egy ügyféltől legyen
 3. az adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan, azaz önállóan dolgozol
 4. a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll, azaz saját iroda, telephely stb
 5. a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére, azaz saját eszközeiddel
 6. a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg, azaz te döntöd el, hogy mikor csinálod meg
 7. a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében nem minősül főállású kisadózónak, azaz van máshol főállása

 

És akkor jöjjenek az ellenőrzés kérdései

 

 1. Milyen forrásokból származott bevétele, jövedelme a vizsgált időszakban?
 2. Egyéni vállalkozóként pontosan milyen tevékenységet végzett/végez?
 3. Milyen jogcímen keletkeztek bevételei és azokat hogyan kapta meg? (átutalás, készpénz)
 4. Kik voltak a vevői? Szerződések készültek-e? Amennyiben igen, át tudja-e adni a revízió részére?
 5. Hogyan került kapcsolatba a (K102-es adatszolgáltatást teljesítő) társasággal? Milyen tárgyalások előzték meg a szerződéskötést? A megbízási szerződés megkötése kinek a kezdeményezésére, milyen tartalommal történt? Rendelkezésre tudja-e bocsátani?
 6. A Kata egyéni vállalkozói tevékenysége megkezdése előtt a megbízóval milyen jogviszonyban állt?
 7. Milyen iratok készültek Ön és a megbízója között? Ezeket a revízió rendelkezésére tudja bocsátani?
 8. Pontosan mire irányult a megbízás (egy konkrét munkára, megrendelésre szólt), a megbízási szerződés alapján milyen munkát végzett a vizsgált időszakban?
 9. Helyileg hol végezte a munkát?
 10. A munkaidő meghatározásra került?
 11. Milyen tárgyi feltételei voltak a munkavégzésnek?
 12. A tárgyi feltételeket ki biztosította?
 13. A megbízó adott-e utasítást a tevékenység végzésének módjára? Kinek az irányítása alatt végezte a munkát?
 14. A megbízó részéről történt-e egyeztetés, ellenőrzés, amennyiben igen, ez rendszeres volt-e?
 15. Milyen módon tartotta a kapcsolatot a megbízóval? Konkrétan kivel tartotta a kapcsolatot?
 16. A munka teljesítését kinek a részére és milyen módon kellett igazolnia?
 17. A megbízást személyesen látta el vagy alvállalkozót, helyettest stb. vett igénybe?
 18. Alkalmazottat foglalkoztatott-e a vizsgált időszakban? Ha igen, hány főt? Az alkalmazottak milyen összegű bérben részesültek? Munkaszerződés készült-e?
 19. A szerződés szerinti díjak kifizetésére mikor került sor? A feladat teljesítését követően egyszeri díjként vagy rendszeresen? Milyen rendszerességgel részesült díjazásban?
 20. Hogyan állapították meg a megbízási díjat?
 21. A megbízási szerződés kapcsán milyen költségei merültek fel? Azokat ki finanszírozta? Hogyan és kivel számolt el ezzel kapcsolatban? Rendelkezik-e ezzel kapcsolatban iratokkal?
 22. Korábban állt-e jogviszonyban a megbízónál? Ha igen, mikortól meddig, milyen jogviszonyban.
 23. Amennyiben megszűnt a megbízónál a munkaviszonya, mi volt az oka?
 24. A megbízási tevékenység keretében végzett tevékenysége mennyiben tér el a munkaviszonyban folytatott tevékenységtől?
 25. A vizsgálattal érintett időszakra vonatkozó és a bevallásai alapjául szolgáló, jogszabályban előírt bizonylatait, az azokat alátámasztó összes iratot, valamint az adóköteles (vállalkozási) tevékenység gyakorlására jogosító okiratokat az ellenőrzés rendelkezésére tudja-e bocsátani?
 26. Kíván-e még elmondani valamit a fentiekkel kapcsolatban?

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

Blog kategória: 

Bemutatkozás

 

Üzleti terv készítésével, vállalkozás indítási, adó és számviteli tanácsadással foglalkozunk. Időről-időre vállalkozói képzést szervezünk azoknak, akik szeretnék megérteni, hogyan készül az üzleti terv, hogyan kell elindítani egy vállalkozást, hogyan kell kiválasztani a legoptimálisabb adózási módot, mi a pénzforgalmi szemlélet és hogyan értelmezzék számviteli eredményüket.

Vállalkozói képzés

 

Üzleti terv, vállalkozás indítás, adó és számviteli ismeretek - vállalkozást tervezőknek és vállalkozóknak.

Időtartam: 2 nap

Részletes ismertető

Rólunk

Vállalkozásindításban, adózásban, pénzügyi és üzleti működésben segítünk. Üzleti terv készítés, könyvelés, adótanácsadás, vállalkozói képzés található szolgáltatásaink között.

 

Elérhetőségeink