Ugrás a tartalomra

KATA BEVALLÁS 2023

 

kata2023

ÁNYK

A 23KATA jelű nyomtatvány

 

 • az elért bevételről szóló nyilatkozat megtételére,
 • a 40 százalékos mértékű különadó bevallására, valamint
 • ezek helyesbítésére és önellenőrzésére szolgál.

 

A 23KATA nyomtatványt

 

az a főfoglalkozású egyéni vállalkozó nyújthatja be a NAV-nak, aki adókötelezettségeit a KATA tv. rendelkezései szerint teljesíti

 

A nyilatkozat, bevallás benyújtásának határideje

 

 • Az éves nyilatkozat/bevallás határideje 2024. február 25.
 • Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, azt a megszűnését követő 30. napon belül kell bejelenteni

 

Az adót a következő számlaszámra kell befizetni.

10032000-01076349 NAV Kisadózó vállalkozások adója bevételi számla 288

 

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó az adóját

 

 • belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással
 • vagy az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül, az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank-felületén átutalással fizetheti be.

 

 

Az adót, pótlékot ezer forintra kerekítve kell megfizetni.

 

Milyen részei vannak a bevallásnak?

 

 • 23KATA Főlap - Nyilatkozat
 • 23KATA-01 Bevallás a kisadózók 40 százalékos mértékű adójáról
 • 23KATA-02 Önellenőrzési melléklet a kisadózók 40 százalékos mértékű adójának önellenőrzésére
 • 23KATA-EUNY Nyilatkozat az önellenőrzés indokáról, ha az adókötelezettséget megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik

 

 

A nyilatkozatot, bevallást a tárgyévet követő év február 25-ig kell benyújtania az egyéni vállalkozónak tevékenysége évközi szüneteltetése esetén.

Egész évben tartó szüneteltetés esetén is be kell nyújtani a nyilatkozatot, bevallást akkor, ha az adózó katás bevételre tett szert.


Példák szüneteltetéssel összefüggésben a bevallási időszak helyes meghatározására és jelölésére.


1. Ha a katás egyéni vállalkozó 2023. január 1-jén nem szüneteltette a tevékenységét, de év közben több esetben szünetelt 1-1 hónapra, majd 2023. november 1-től folytatta tevékenységét, azaz 2023. december 31-én nem szüneteltette a tevékenységét - a bevallási időszak helyes jelölése: „2023.01.01 - 2023.12.31”.


Az egyéni vállalkozónak meg kell adnia a tételesadó-fizetési kötelezettséggel érintett hónapok számát és nem kell az ’S’ kódot jelölnie a ’Nyilatkozat típusa’ mezőben, hiszen december 31-én nem szüneteltette a tevékenységét.

 

2. Ha az egyéni vállalkozó úgy kezdte a 2023. évet, hogy nem szüneteltette a tevékenységét, de évközben, például 2023. június 5-én bejelentette tevékenységének szüneteltetését, és ezután egész évben szünetelt, akkor a bevallási időszak 2023.01.01-től 2023.06.04-éig tart. Jelölni kell a tételesadó-fizetési kötelezettséggel érintett hónapok számát (6), és a ’Nyilatkozat típusa’ mezőben szükséges az „S” jelzés, hiszen június 4-e után az év végéig szünetelteti a
tevékenységét.


3. Ha az egyéni vállalkozó 2023. január 1-jén és azután szüneteltette a tevékenységét, majd 2023. május 1-jén elkezdett tevékenykedni, ezt követően pedig 2023. október 25-től újra szüneteltette a tevékenységét év végéig, akkor a ’Bevallási időszak’ rovatban a következő időszakot kell feltüntetni: „2023.05.01 - 2023.10.24.”. A ’Nyilatkozat kódja’ mezőben szükséges az „S” jelzés, mert október 25-től az év végéig szünetelteti a tevékenységét. Meg kell adni a tételesadó-fizetési kötelezettséggel érintett hónapok számát is.

 

A főlap E) blokkjának kitöltése


Itt kell nyilatkoznia a kisadózó vállalkozó által a tárgyévben elért bevételről, melyet a bevételi nyilvántartása alapján az adóévben szerzett meg. Az adatot ezer forintra kerekítve, ezer forintos nagyságrendben kell megadni!


A kisadózó bevétele az egyéni vállalkozó által a vállalkozási tevékenységével összefüggésben bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve a tevékenység végzéséhez kapott támogatást és a külföldön is adóköteles bevételt, valamint az az összeg, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat alapján az adóalanyisága megszűnése napjáig még nem szerzett meg.

folap

Útmutató a [23KATA -01.] számú részletező lap kitöltéséhez


A 23KATA-01. lapját akkor kell kitöltenie a kisadózónak, ha 40 százalékos mértékű különadót kell fizetnie és emiatt bevallás benyújtására kötelezett.


Az a kisadózó, aki a naptári év minden hónapjára köteles a tételes adót megfizetni, az egyéni vállalkozásból származó bevételének naptári évben elért összegéből a 18 millió forintos keretösszeget meghaladó rész után 40 százalékos mértékű különadót fizet.


Ha a kisadózó nem köteles a naptári év minden hónapjára a tételes adót megfizetni, a különadót a kisadózói bevételének a KATA tv. szerinti adóalanyiság fennállásának az adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és a keretösszeg egytizenkettedének, vagyis 1,5 millió forintnak a szorzatát meghaladó része után fizeti meg.

 

01. sor Kisadózó vállalkozóra vonatkozó bevételi értékhatár


A bevételi értékhatár 18 millió forint, ha a kisadózó a naptári év minden hónapjára köteles megfizetni a tételes adót. Ha nem kell az adóév minden hónapjára megfizetni a tételes adót, akkor a bevételi értékhatár a tételesadó-fizetési kötelezettséggel érintett hónapok számának és 1,5 millió forintnak a szorzata.

 

02. sor Kisadózó vállalkozó által elért bevétel


A tárgyévben megszerzett bevétel, mely a Főlap (E) blokkjában szerepel.


03. sor Különadó alapja (02-01. sor különbözete)


A 02. sorban feltűntetett bevétel összegének és a 01. sorban szerepeltetett keretösszeg különbözete (csak pozitív összeg lehet, vagy nulla).


04. sor Különadó összege (03. sor a) oszlopban szereplő összeg 40 százaléka)


Itt a 03. sorban feltüntetett összeg 40 százalékát kell szerepeltetni.

40

 

ONYA

Új nyomtatvány.

Jövedelem típusú bevallások: 23KATA.

 

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

Blog kategória

Adókalkulátorok és eredménytervező

Milyen vállalkozási formák és adózási módok közül választhatsz, ha már nem jó Neked a kata?

Kata helyett 2021

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.