Ugrás a tartalomra

Élet ez EVA után

 

Gál Dezső mérlegképes könyvelő, adótanácsadó vendégcikke.

 

Megszűnik az EVA

 

Az EVA adózási mód 2019.12.31.-i hatállyal megszűnik (az EVA tv.-t 2020.01.01.-től hatályon kívül helyezte a jogalkotó), így a jelenleg EVA szerint adózó vállalkozások döntés elé kerülnek, hogy 2020.01.01.-én melyik adónemet választva folytassák tevékenységüket.


 

Mit tehetsz?

 

Az EVA-s vállalkozásoknak alapvetően 3 döntési lehetőségük van:

 

 1. Választanak a vállalkozási formának egy új adónemet 2020.01.01.-től.
 2. Passzívak maradnak és ekkor a NAV átsorolja Őket az általános jövedelemadózási formába (Személyi jövedelemadó, vagy Társasági adó), illetve az általános szabályok alapján sorolja be őket az ÁFA adónemben is.
 3. Elindítják a megszűnéssel kapcsolatos eljárást.


 

Jelen írásom ebben a döntésben próbál iránymutatást adni a könyvelőknek, hogy segítse Őket az EVA-s vállalkozás számára legmegfelelőbb adózási mód kiválasztásában. Nem az adott kedvezményes adózási jogszabály bemutatása a célom, hiszen azzal minden könyvelő tisztában van, hanem felhívom a figyelmet arra, hogy az adott vállalkozónál az adott kedvezményes adózás milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal járhat.


Megjegyzem, hogy az adózási mód választásáról szóló döntés nem a könyvelő feladata! Ezt a döntés az egyéni vállalkozónak, egyéni ügyvédnek, ügyvezetőnek vagy irodavezetőnek kell meghoznia a könyvelő iránymutatása, javaslata alapján.


A döntés meghozatalához nem elég az adott adózási jogszabályt (Szja, TAO, KIVA, KATA) önálló vizsgálata, hanem figyelembe kell vennünk más, kapcsolódó jogszabályt is. Itt az ÁFA, helyi iparűzési adó, de akár a biztosítási jogviszonyokat szabályozó és Számvitel törvényekre gondoltam.

 

Zárás


 

Először a 2019. adóév zárásával kapcsolatos fontosabb határidőket nézzük át:

 

 • 2019.12.20. EVA feltöltése az éves várható adó mértékére (nincs bevallási kötelezettség).
 • 2020.02.25. bevallási kötelezettség az éves adóról a 1943-as bevalláson, a bevételi nyilvántartást vezető vállalkozásoknak. Ha esetleg az osztalékot kiváltó adóból van még meg nem fizetett részlet, akkor ezt is most kell megfizetni, az éves adó és a feltöltött adó különbözete mellett.
 • 2020.06.02. bevallási kötelezettség a 1943-as bevallás segítségével, illetve az elkészített beszámolót is letétbe kell helyezni (beszámoló közzététele) a Számviteli tv. hatálya alatt lévő EVA-s vállalkozásoknak.

 

 

Mit vegyél figyelembe a döntéskor?

 


A megfelelő döntés meghozatalához vegyük elő az utolsó „általános” jövedelemadó bevallásokat (EV esetén utolsó szja bevallás, pénztárkönyv; Társas vállalkozások esetén utolsó főkönyvi kivonat, utolsó közzétett beszámoló, az osztalékadót kiváltó adóbevallást). Ezekre szükségünk lesz, mert a következő kérdésekre a válaszokat csak ezekből a bevallásokból, nyilvántartásokból, illetve magától a vállalkozótól tudhatjuk meg:

 

 • mekkora bevétel várható 2020. évre?
 • mekkora költség és kiadás várható 2020. évre?
 • mekkora a személyi jellegű ráfordítások várható összege?
 • a székhelyen kívül van-e másik helyiségben telephelye és hány telephelye van?
 • van-e közösségi adószáma? Várható-e közösségi ügylet 2020. évben?
 • mekkora a közvetített szolgáltatások, alvállalkozások várható értéke 2020. évben? (HIPA adókockázat)
 • rendelkezik-e a vállalkozás tárgyi eszközzel és ennek a besorolása?
 • rendelkezik-e a vállalkozás készlettel?
 • tervez-e a vállalkozás osztalékot fizetni?
 • tervez-e a vállalkozás beruházást?
 • mekkora a vállalkozás pénztárának összege?
 • tervez-e tőkekivonást?
 • milyen a követeléséinek a minősítése?
 • egyéni vállalkozó anyasági ellátásban részesül-e jelenleg? Esetleg gyermeket tervez?
 • van-e kapcsolt vállalkozása?
 • stb.

 


Legalább ezekre a kérdésekre keresnünk kell a válaszokat, hogy megfelelő tanácsot tudjunk adni az EVA-s vállalkozónak.


 

Választási lehetőségek - előnyök és hátrányok

 

Most nézzük a konkrét EVA tv. hatálya alatt lévő vállalkozások választási lehetőségeit és ezekkel kapcsolatos előnyöket, hátrányokat, ha vannak:

 


I. Egyéni vállalkozó és egyéni ügyvéd (bevételi nyilvántartást vezet) választhatja:

 

 1.  Személyi jövedelemadó - ez az általános jövedelemadózási mód, (ennek konkrét ismertetésébe nem megyek bele) amit lehet választani.

 

 1.  KATA (Kisadózók tételes adója)
 • a választás bejelentése a 19T101E és a 19T101 adatbejelentő lapokon
 • bevételi nyilvántartást vezet, így nincs semmilyen áttérés miatti korrekció
 • a KATA bevéli határ megegyezik az alanyi adómentessel határral, így érdemes alanyi adómentességet választani az ÁFA-ban is
 • HIPA-ban a választást február 15-ig be kell jelenteni, ha KATA vállalkozóként szeretnénk iparűzési adót fizetni {Htv. 39/B § (9)}
 • ha több telephellyel rendelkezik a vállalkozás és a bevétele nem éri el a telephelyek száma x 2.500.000,- Ft-t és az éves bevétele 8 MFt alatt marad, akkor érdemes megfontolni, hogy nem a KATA szerint fizeti a helyi iparűzési adót, hanem az egyszerűsített adóalap meghatározást választja {Htv. 39/A § (3)}
 • ha meglévő tárgyi eszközt értékesít az adóévben és ez a tárgyi eszköz kizárólag üzemi célt szolgáló eszköz, akkor ennek az értékesítésnek a bevétele KATA-s bevétel lesz és csökkenti az éves bevételi határt.
 • ha meglévő tárgyi eszközt értékesít az adóévben és ez a tárgyi eszköz nem kizárólag üzemi célt szolgáló eszköz, akkor ennek az értékesítésnek a bevétele nem lesz KATA-s bevétel.
 • mivel KATA-s vállalkozást adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kiadózó vállalkozásnak jutatott 1 MFt-t meghaladó KATA bevételekről, ezért fokozottan kell figyelni a munkaviszonytól való elhatárolást, mert ez önmagában adókockázatot rejt.

 


II/1. Egyéni cég, Betéti társaság, Közkereseti társaság, Ügyvédi iroda (bevételi nyilvántartást vezet) választhatja:

 

1. Társasági adó

 

 • ez az általános jövedelemadózási mód (ennek konkrét ismertetésébe nem megyek bele) amit lehet választani, 19T201T és a 19T201 adatbejelentő lapok
 • nyitómérleg készítési kötelezettség, amelyet könyvvizsgáltatni is kell, de nem kell közzétenni
 • 2043TAO bevallás a társasági adóelőlegekről 60 napon belül
 • ÁFA választás bejelentése a 19T201T és a 19T201 adatbejelentő lapokon legkésőbb 2020.01.15-ig, de akár alanyi mentes is lehet, mivel most válik ÁFA tekintetében adóalannyá.

 

2. KATA (Kiadózók tételes adója)

 

 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező vállalkozás választhatja
 • a választás bejelentése a 19T201T és a 19T201 adatbejelentő lapokon (kisadózó adatainak a megadása és az EVA megszűnés kódja)
 • ÁFA választás bejelentése a 19T201T és a 19T201 adatbejelentő lapokon
 • bevételi nyilvántartást vezet, így nincs semmilyen áttérés miatti korrekció
 • a KATA bevéli határ megegyezik az Alanyi adómentessel határral, így érdemes lehet alanyi adómentességet választani az ÁFA-ban is, persze ezt befolyásolja a vevők igénye is.
 • HIPA-ban a választást szintén 45 napon belül kell bejelenteni, ha KATA vállalkozóként szeretnénk iparűzési adót fizetni {Htv. 39/B § (9)}
 • ha több telephellyel rendelkezik a vállalkozás és a bevétele nem éri el a telephelyek száma x 2.500.000,- Ft-t és az éves bevétele 8 MFt alatt marad, akkor érdemes megfontolni, hogy nem a KATA szerint fizeti a helyi iparűzési adót, hanem az egyszerűsített adóalap meghatározást választja {Htv. 39/A § (3)}
 • ha meglévő tárgyi eszközt értékesít az adóévben és ez a tárgyi eszköz kizárólag üzemi célt szolgáló eszköz, akkor ennek az értékesítésnek a bevétele KATA-s bevétel lesz és csökkenti az éves bevételi határt.
 • ha meglévő tárgyi eszközt értékesít az adóévben és ez a tárgyi eszköz nem kizárólag üzemi célt szolgáló eszköz, akkor ennek az értékesítésnek a bevétele nem lesz KATA-s bevétel.
 • mivel a KATA-s vállalkozást adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kiadózó vállalkozásnak jutatott 1 MFt-t meghaladó KATA bevételekről, ezért fokozottan kell figyelni a munkaviszonytól való elhatárolást, mert ez önmagában adókockázatot rejt.
 • kérdés a nem kiadózó tag adózása, de ez nem az EVA megszünés miatt kérdés.

 

3. KIVA (Kisvállalati adó)

 

 • választás bejelentése a 19T203KV adatbejelentőn
 • a változás bejelentése a 19T201T és a 19T201 adatbejelentő lapokon
 • ÁFA választás bejelentése a 19T201T és a 19T201 adatbejelentő lapokon
 • számviteli törvény hatálya alá kell visszatérni (nyitómérleg auditálással, nem kell közzétenni a nyitómérleget)
 • nyitó leltárak elkészítése
 • a KIVA szerinti iparűzési adó választást nem kell előre bejelenteni, hanem majd a 2020. évi HIPA bevallásban kell jelölni
 • KIVA bemeneti feltételek teljesítése
 • kapcsolt vállalkozások vizsgálata
 • pénztáregyenleg vizsgálata, nyitó pénzkészlet rögzítése a mentesített pénztár megállapításához
 • a nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek, ráfordítások feltérképezése, nyomonkövetése
 • követelések vizsgálata behajthatatlanság szempontjából
 • esetleg a megkezdett vizsgálat bírság kockázatának felmérése
 • a KIVA alapjának egyik része a személyi jellegű ráfordítások
 • KIVA vállalkozás HIPA alapja a KIVA alap 120%-a.


 

II/2. Egyéni cég, Betéti társaság, Közkereseti társaság, Ügyvédi iroda (számviteli tv. hatálya alatt) választhatja:


1. Társasági adó

 

 • ez az általános jövedelemadózási mód (ennek konkrét ismertetésébe nem megyek bele) amit lehet választani, 19T201T és a 19T201 adatbejelentő lapok
 • nyitómérleg megegyezik az EVA időszak közzétett zárómérlegével (nincs könyvvizsgálati kötelezettség)
 • 2043TAO bevallás a társasági adóelőlegekről 60 napon belül
 • ÁFA választás bejelentése a 19T201T és a 19T201 adatbejelentő lapokon legkésőbb 2020.01.15-ig, de akár alanyi mentes is lehet, mivel most válik ÁFA tekintetében adóalannyá.


 

2. KATA (Kiadózók tételes adója)

 

 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező vállalkozás választhatja
 • a választás bejelentése a 19T201T és a 19T201 adatbejelentő lapokon (kisadózó adatainak a megadása és az EVA megszűnés kódja)
 • ÁFA választás bejelentése a 19T201T és a 19T201 adatbejelentő lapokon
 • bevételi nyilvántartásra áttérés miatt 1943-as bevalláson számviteli tv. hatály megszűnésének és osztalékot kiváltó adó jelölése
 • a KATA bevéli határ megegyezik az Alanyi adómentessel határral, így érdemes alanyi adómentességet választani az ÁFA-ban is
 • HIPA-ban a választást 45 nap, ha KATA vállalkozóként szeretnénk iparűzési adót fizetni {Htv. 39/B § (9)}
 • ha több telephellyel rendelkezik a vállalkozás és a bevétele nem éri el a telephelyek száma x 2.500.000,- Ft-t és az éves bevétele 8 MFt alatt marad, akkor érdemes megfontolni, hogy nem a KATA szerint fizeti a helyi iparűzési adót, hanem az egyszerűsített adóalap meghatározást választja {Htv. 39/A § (3)}
 • ha meglévő tárgyi eszközt értékesít az adóévben és ez a tárgyi eszköz kizárólag üzemi célt szolgáló eszköz, akkor ennek az értékesítésnek a bevétele KATA-s bevétel lesz és csökkenti az éves bevételi határt.
 • ha meglévő tárgyi eszközt értékesít az adóévben és ez a tárgyi eszköz nem kizárólag üzemi célt szolgáló eszköz, akkor ennek az értékesítésnek a bevétele nem lesz KATA-s bevétel.
 • mivel a KATA-s vállalkozást adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kiadózó vállalkozásnak jutatott 1 MFt-t meghaladó KATA bevételekről, ezért fokozottan kell figyelni a munkaviszonytól való elhatárolást, mert ez önmagában adókockázatot rejt.
 • kérdés a nem kiadózó tag adózása.


 

3. KIVA (Kisvállalati adó)

 

 •  választás bejelentése a 19T203KV adatbejelentőn
 • a változás bejelentése a 19T201T és a 19T201 adatbejelentő lapokon
 • nincs a számviteli törvény hatálya alá visszatérés, könyvelés folytatása (nincs nyitómérleg készítés)
 • nyitó leltárak elkészítése
 • a KIVA szerinti iparűzési adó választást nem kell előre bejelenteni, hanem majd a 2020. évi HIPA bevallásban kell jelölni
 • KIVA bemeneti feltételek teljesítése
 • kapcsolt vállalkozások vizsgálata
 • pénztáregyenleg vizsgálata, nyitó pénzkészlet rögzítése a mentesített pénztár megállapításához
 • a nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek, ráfordítások feltérképezése, nyomonkövetése
 • követelések vizsgálata behajthatatlanság szempontjából
 • esetleg a megkezdett vizsgálat bírság kockázatának felmérése
 • a KIVA alapjának egyik része a személyi jellegű ráfordítások
 • KIVA vállalkozás HIPA alapja a KIVA alap 120%-a.


 

III. Korlátolt felelősségű Társaság, Szövetkezet, Lakásszövetkezet, Erdőbirtokos társulat, Végrehajtói iroda, Közjegyzői iroda, Szabadalmi ügyvivő iroda (számviteli tv. hatálya alatt) választhatja:


1. Társasági adó

 

 • ez az általános jövedelemadózási mód (ennek konkrét ismertetésébe nem megyek bele) amit lehet választani, 19T201T és a 19T201 adatbejelentő lapok
 • nyitómérleg megegyezik az EVA időszak közzétett zárómérlegével (nincs  könyvvizsgálati kötelezettség)
 • 2043TAO bevallás a társasági adóelőlegekről 60 napon belül
 • ÁFA választás bejelentése a 19T201T és a 19T201 adatbejelentő lapokon legkésőbb 2020.01.15-ig, de akár alanyi mentes is lehet, mivel most válik ÁFA tekintetében adóalannyá.


 

2. KIVA (Kisvállalati adó)

 

 • választás bejelentése a 19T203KV adatbejelentőn
 • a változás bejelentése a 19T201T és a 19T201 adatbejelentő lapokon
 • nincs a számviteli törvény hatálya alá visszatérés, könyvelés folytatása (nincs nyitómérleg készítés)
 • nyitó leltárak elkészítése
 • a KIVA szerinti iparűzési adó választást nem kell előre bejelenteni, hanem majd a 2020. évi HIPA bevallásban kell jelölni
 • KIVA bemeneti feltételek teljesítése
 • kapcsolt vállalkozások vizsgálata
 • pénztáregyenleg vizsgálata, nyitó pénzkészlet rögzítése a mentesített pénztár megállapításához
 • a nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek, ráfordítások feltérképezése, nyomonkövetése
 • követelések vizsgálata behajthatatlanság szempontjából
 • esetleg a megkezdett vizsgálat bírság kockázatának felmérése
 • a KIVA alapjának egyik része a személyi jellegű ráfordítások
 • KIVA vállalkozás HIPA alapja a KIVA alap 120%-a.

 


Úgy gondolom, hogy sikerült úgy összeszedni az egyes adónemek ismérveit, hogy 2019. évben az EVA szerint adózó vállalkozó egy komplex kép alapján tud választani és ezen választásával az adózási kockázatát mérsékelni.


Végül egy gondolattal szeretném zárni, amit az egyik MINKE előadáson hallottam és ajánlom a figyelmetekbe is:


Ha a kisadók választásával már adókockázatot tudok csökkenteni, akkor a kisadót kell választani.


Gál Dezső
mérlegképes könyvelő
adótanácsadó

info@gdkft.eu

 

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Blog kategória

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.