Jelenlegi hely

Mi a könyvelő feladata?

Mi a könyvelő feladata? Mikor tud jól dolgozni egy könyvelő?

A könyvelő akkor tud jól dolgozni, ha időben megkapja a munkájához szükséges adatokat, bizonylatokat. Az is nagyon fontos, hogy könyvelő és megbízója pontosan tisztázza, mi a könyvelő feladata, mit várnak el tőle.

Mik azok a bizonylatok, kimutatások, amik feldolgozásra kerülnek a könyvelés során?

A legfontosabb bizonylatok, kimutatások, amiket a könyvelő feldolgoz, rögzít:

 • Bevételi (vevő) számla
 • Költség (szállítói) számla
 • Bevételi pénztárbizonylat
 • Kiadási pénztárbizonylat
 • Bankszámlakivonat
 • Szerződések, egyéb bizonylat típusok

Mik a könyvelő alapvető feladatai?

A könyvelő alapvető feladatai az alábbiak:

 • A számlák, bizonylatok törvény által alőírt formában történő rögzítése
 • A könyvelésre kapott számlák ellenőrzése a hatályos pénzügyi és számviteli törvényeknek való megfelelés szempontjából
 • Adatszolgáltatás a hatóságok felé (bevallások elkészítése és beküldése)
 • A vállalkozás vezetője által kért kimutatások elkészítése
 • Éves beszámoló elkészítése (mérleg és eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)
 • A vállalkozás vezetőjének tájékoztatása a vállalkozást érintő, könyveléssel, adózással összefüggő törvényi változásokról
 • Figyelmeztetni a vállalkozás vezetőjét, ha a cég működésében szabálytalanságot, törvénytelenséget tapasztal
 • Külön megállapodás esetén bérszámfejtés

Mi nem tartozik a könyvelő alapvető feladatai közé?Mi a könyvelő feladata?

 • A befogadott számlák valóságtartalmának ellenőrzése
 • A befogadott számlákhoz kapcsolódó szerződések, teljesítési igazolások elkészítése
 • A banki utalások határidőre történő teljesítése
 • A házipénztár kezelése
 • A vállalkozás partnereivel való kapcsolattartás, új partnerrel való szerződés megkötése
 • Az előző könyvelő által elkövetett esetleges hibák korrigálása. Ha ilyet tapasztal, természetesen fel kell hívnia megbízója figyelmét a hibára, annak várható következményeire, és célszerű javaslatot tenni a hiba korrigálására
 • A lezárt üzleti év iratainak tárolása és őrzése. Amennyiben a vállalkozás erre igényt tart, célszerű ezt is szerződésben rögzíteni

Hogyan tud eredményesen együttműködni a könyvelő megbízójával?

Sok vállalkozás vezetője gondolja azt, hogy a könyvelő olyasvalaki, aki egyszemélyben mindent tud cége gazdasági helyzetéről, napi pénzügyeiről, partnereiről, arról, hogy a vállalkozás kinek, mennyivel tartozik, és mennyivel tartoznak mások a cégnek. Ha könyvelő és megbízója pontosan tisztázza, mi a könyvelő, és mi megbízójának feladata, sok félreértésnek elejét lehet venni.

Azt, hogy a könyvelés során ki mit vállal, szerződésben rögzítsük.

Fontos, hogy a könyvelő időben, ne az utolsó pillanatban kapja meg a könyvelendő bizonylatokat. A könyvelő legyen könnyen elérhető ügyfele számára, ne kelljen napokat várni egy válaszra. Ha az ügyfél nem ért egy pénzügyi, adózással összefüggő fogalmat, törvényt, a könyvelő magyarázza el érthetően. Legyen állandó kommunikáció az ügyfél és a könyvelő között, ne csak annyi időre találkozzanak, amíg a könyvelő átveszi a bizonylatokat, és aláíratja ügyfelével az aláírandókat.

A könyvelés a két fél (könyvelő és a vállalkozás) egyenrangú, egymást segítő együttműködése legyen.

Miért fontos a könyvelő és a vállalkozás közötti jó együttműködés?

Mert segít, hogy a könyvelő - munkáját pontosan végezve - megbízójának könyvelése rendben legyen. Mert a könyvelő csak így tudja megadni megbízójának az általa kért tájékoztatást, információt vállalkozása helyzetéről. Mert jó együttműködés esetén a vállalkozás tulajdonosa biztos lehet benne, hogy cégének könyvelése jó kezekben van.