Jelenlegi hely

Kisadózó vállalkozások tételes adója 2014

Sokan választották a 2013-ban bevezetett kisadózó vállalkozások tételes adóját (Kata). 

A legfontosabb tudnivalók a kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Ki választhatja?

 • Egyéni vállalkozók
 • Egyéni cégek
 • Kizárólag magánszemély tagokból álló betéti társaságok
 • Közkereseti társaságok, amennyiben kizárólag magánszemély tagjuk van
Korlátolt felelősségű társaság nem lehet kisadózó!

Hogyan válhat valaki kisadózóvá?

 • Ha valaki a KATA alá akar tartozni, azt írásban kell bejelenteni a NAV felé az e célra szolgáló nyomtatványon

Mennyi a kisadózók által havonta fizetendő adó?

 • Főállású Katás: 50.000, vagy 75.000 Ft/hó
 • Mellékállású Katás: 25.000 Ft/hó
 • Az adót mindig a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.
A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatban teljes körű, részletes információkat ezen az oldalunkon találja: http://www.vallalkozas-okosan.hu/kisadozo_vallalkozasok_teteles_adoja

2014-es változások a kisadózó vállalkozók tételes adójával kapcsolatban

Mikor minősül egy kisadózó mellékállásúnak?

 • Ha rendelkezik legalább heti 36 órás foglalkoztatást elérő munkaviszonnyal. 2014-től a heti 36 óra származhat több munkaviszonyból is!
 • Ha a Társadalombiztosításról Szóló Törvény (1997. évi LXXX. tv.) értelmében kiegészítő tevékenységet végez
 • Ha 2011. december 31-én - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított - I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül 
 • Ha rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű
 • Ha kétoldalú, ill. egyéb nemzetközi egyezmények alapján bármely uniós, vagy harmadik országban biztosítottnak minősül

KATA, kisadózók tételes adója, iparűzési adó, 2014Főállású kisadózó esetén 2014-től lehetőség van havi 50.000 helyett 75.000 adó megfizetésére.

A magasabb összeg fizetése választható, nem kötelező!
 
A magasabb összegű havi adó megfizetésével a kisadózásból származó biztosítási jogviszony esetén magasabb lesz a különböző ellátások (táppénz, nyugdíj, stb.) számításának alapja:
 • 50.000 Ft adó fizetése esetén havi 81.300 Ft
 • 75.000 Ft adó fizetése esetén havi 136.250 Ft
 • A magasabb összegű tételes adó megfizetésének vállalásáról külön nyilatkozni kell

Kisadózók által fizetendő iparűzési adó

 • A legfontosabb változás, hogy 2014-től a KATA alá tartozó vállalkozások működésük közben is határozhatnak úgy, hogy a  jövőben az iparűzési adót más módon fizetik. Erre eddig nem volt lehetőség, a kisadózó vállalkozások tételes adója alá történő bejelentkezéskor választott iparűzési adó fizetésének módjától nem lehetett eltérni.
 • A témával foglalkozó blogbejegyzésünk: http://vallalkozas-okosan.blog.hu/2013/01/04/kata_es_az_iparuzesi_ado

További fontos, törvényi változások

2012. évi CXLII. Tv. 5§ (1) bekezdés f.), j,) pont, régi szöveg:
 • A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnik
 • f) a gazdasági társaság bejelentett kisadózó tagjának a gazdasági társaságból való kilépését követő nappal, ha a kisadózó vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem működik közre, és ezen időpontig más kisadózó nem kerül bejelentésre
 • j) a naptári negyedév utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot

2014. január 1-jétől hatályos szöveg:

 • A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnik:
 • f) a gazdasági társaság bejelentett kisadózó tagjának a gazdasági társaságból való kilépését követő nappal, ha a kisadózó vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem működik közre, és a kisadózó tag kilépését követő napig más kisadózó nem kerül bejelentésre 
 • j) a naptári negyedév utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot
 • A nettó adótartozás a túlfizetés/tartozás különbözetét jelenti. E tekintetben ha egy kisadózónak tavaly 50.000 Ft túlfizetése, de 100.000 Ft tartozása volt, akkor az adótartozása 100.000 Ft volt. 2014-től ebben az esetben a tartozás csak 50.000 Ft.
2012. évi CXLII. Tv. 11§ (5) bekezdés régi szövege:
 • A kisadózó vállalkozás az (1)-(3) bekezdés szerinti nyilatkozatban vagy bevallásban adatot szolgáltat bármely más adóalany (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt) nevéről és címéről, az adóalanytól a naptári évben megszerzett bevétel összegéről, ha a kisadózó vállalkozás bevételéből az adóalanytól megszerzett számla szerinti része a naptári évben az 1 millió forintot meghaladja. 
2014. január 1-jétől hatályos szöveg:
 • A kisadózó vállalkozás az (1)-(3) bekezdés szerinti nyilatkozatban vagy bevallásban adatot szolgáltat bármely más személy (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt) nevéről és címéről, a naptári évben megszerzett, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha az meghaladja az 1 millió forintot. Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki.

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló törvény szövege itt olvasható.

(A törvény forrása: Complex online jogtár)